Jezelf indekken

Iedereen tracht dat wat voortgekomen is uit de dingen die hem omringen voor eeuwig te bestendigen; datgene wat het produkt is van de dingen, die ons omgeven, trachten we blijvend te maken. Allerlei soort van vrees, allerlei verwachtingen, verlangens, vooroordelen, sympathieën en persoonlijke opvattingen, die wij verheerlijken als onze eigen aanleg, die eigenlijk de uitkomst,  het voortbrengsel,  zijn van de dingen die tot onze omgeving behoren; en het gehele samenstel van deze herinneringen, dat het gevolg is van de dingen om ons heen, het produkt van onze eigen reakties op die omgeving, dit samenstel wordt het bewustzijn, dat wij het  ‘Ik’  noemen.

whoamI

 

Toespraken Ojai, Californie II, blz.6 , r. 32 -8