Wat leeft kan niet verwoord worden

Het woord is tijd en geeft ruimte aan; woorden behoren tot het verleden of tot de toekomst, maar het nu is woordloos. Dat wat dood is kan verwoord worden, maar dat wat leeft niet. Ieder woord dat wordt gebruikt om iets mee te delen over dat wat leven heeft, is een ontkenning van het leven.

presentfuturewords

Aantekeningen, blz.171, r. 17.

Timeless Today