Wat is het zelf ?

Wat wij zelf-bewustzijn of ik-bewustzijn noemen, is niets dan het product der omgeving; dat wil zeggen, als verstand en hart de omgeving, de toestanden, de omstandigheden, waarin de individu zich bevindt, niet begrijpen, dan onstaat door dit gebrek aan inzicht strijd. De geest wordt door dit conflict geremd, en dit voortdurende conflict schept herinneringen en ge raakt met het denken vereenzelvigd en zodoende kristalliseert het denkbeeld van het ‘ik’, van ik-bewustzijn. Vandaar nog meer conflict, lijden en smart.

whoamI

Ojai Californie II, blz.71, r. 5