Vrijheid

Als tijd ophoudt betekent dat dat de mens in diepste wezen vrij is.

Waarheid en werkelijkheid, hst.9, blz.137, r.8