Vrijheid en vrede in de wereld

Er is een ander gedeelte van de hersenen, dat tot nu toe nog niet ontwaakt is en dat we nu, vandaag nog, onmiddellijk tot leven kunnen brengen, in dit geval is het geen kwestie van tijd en het is van groot belang dit punt te begrijpen. Er kan en moet een explosieve omwenteling plaats vinden in de kern, in de essentie zelf van alle dingen; een opspuitende fontein, die vol levenskracht de neerslag, de droesem van het verleden opruimt en voorkomt, dat de ervaring kristalliseert en daarmee geleidelijk aan tot een psychologische structuur wordt. Dit is een toestand van helder gewaarzijn, die tegen ieder probleem opgewassen is, zodat het probleem zelf van secondair belang wordt. Wanneer deze levende bron van energie, die zonder oorzaak en die noch individueel, noch collectief is in werking treedt alleen dan kan er vrijheid en vrede in de wereld tot stand komen.

Carlo Suares, gesprekken met Krishnamurti. blz. 59, r.8