Timeless Today
Door Redactie Op 11 mei, 2015 Om 10:58 PM | Gecategoriseerd als | Met 0 Comments

Leidend bij het maken van deze site zijn de onderstaande teksten en Krishnamurti’s woorden dat het best eenvoudig te begrijpen is wat hij bedoelt als je maar goed luistert, beseft wat er bedoeld word, het tot je door laat dringen, er van leert en ermee experimenteertVerder dat het voor een ieder ongeacht leeftijd mogelijk is om door een houding van zorgzame lerende aandacht tot het dringend noodzakelijke psychologische inzicht en de daarmee gepaard gaande ommekeer te komen.

–/–

Als het je echt ernst is, als je  je echt bekommert om het hele verschijnsel van het bestaan, is het belangrijk om er zelf achter te komen of er iets on-noembaars is, iets wat voorbij de tijd ligt, iets wat niet door het denken is gemaakt en wat geen illussie is van de menselijke geest die hunkert naar iets wat buiten zijn ervaring ligt. Daar moet je iets over te weten komen, omdat dat een ongelofelijke diepte geeft aan leven – niet alleen betekenis, maar ook een grote schoonheid; dan is er geen conflict, maar een enorm gevoel van heelheid, van volkomenheid, volledige toereikendheid.

andere
Het licht in jezelf, Een dimensie die het denken niet kan beroeren, pag 141, r. 4

–/–

Er bestaat een werkelijkheid, een onmetelijke, levende waarheid, en om die te begrij­pen is de uiterste eenvoud van denken nodig. Het eenvoudige is oneindig fijn, het eenvoudige is uiterst teer. Daar is grote fijnheid, een oneindige fijnheid en teerheid, maar als u die teerheid, die gedachten-eenvoud uit woorden alleen wilt halen dan zult u het niet begrijpen. Als u echter de betekenis van de woorden wilt bezigen als een brug, dan wordt ze niet tot een begoocheling, waarin de geest verloren gaat.

Toespraken, Ojai, Californie, blz. 108, r. 6

–/–

Er is maar een fundamentele revolutie. Deze revolutie ontstaat wanneer de behoefte de ander te gebruiken ophoudt te bestaan. Deze fundamentele revolutie zou men liefde kunnen noemen; liefde is de enige creatieve factor die een fundamentele revolutie in onszelf en daarmee in de samenle­ving tot stand kan brengen.

Colombo, 22 jan. 1950, Relatie, blz.66 r. 11

Houdt u bezig met radicale verandering, met totale revolutie. De enige revolutie is de revolutie tussen mens en mens, tussen mensen onderling. Dat is onze enige zorg. In deze revolutie bestaan geen blauwdrukken, geen ideologieën, geen verzonnen utopieën. Wij moeten uitgaan van het feit van de werkelijke verhouding tussen mensen en die radicaal veranderen. Daar gaat het om. En deze revolutie moet terstond plaats vinden, zij moet geen tijd vergen. Men bereikt haar niet door evolutie, welke tijd is.

utopia

Verandering dringende noodzaak, blz. 161, r. 21

 

Statement 1929