Verzet tegen tegen het onbekende; misplaatste angst
Door Redactie Op 31 jan, 2021 Om 11:09 AM | Gecategoriseerd als 4.1-Zie dat je er 'zo' op die manier nooit uit kan komen, Alles 'verkeerd'-vastgehouden-herhaald-hetzelfde-gelijk, Alles een dode denk-geheugen fictie, Alles herhaling-imitatie-repetitie, Alles inventief; hetzelfde maar dan anders, Alles leven in en door het geheugen-verleden-denkproces, Alles tekort schieten, voldoen, strijd-verkrijgen, Alles vergelijkend-metend-afwegend, Alles verward-strijd, Alles verwarring beoogd-keuze, Beland in de omgekeerde wereld, Beland in een verstandelijke tegenstelling-voor of tegen, Besef-inzicht; onderkenning-onderscheidingsvermogen, Conflict-strijd-verdeeldheid-verstand/weerstand, De stap eruit; Uit de meedogenloze verstandelijke machinerie- I(r)-ratio denkproces, Denker & gedachte- het zelfbewustzijn-gedachtenproces, Geen imitatie-namaak-conformisme, Gevangen in de tijd-verleden-geheugen, Handelen in de I-ratio-creeeren fiktief-psychologisch tijdsverband, Handeling vanuit een idee, I-ratio, strijd-conflict-non-handeling, Hechting-vastklamping - identificatie-vereenzelviging, Het blijft een tijdsinterval; het idee/concept-afstand-probleem, Het leven verspillen, Het onbekende-niet gekende/andere, Het onmogelijke; niet het mogelijke/waarschijnlijke, Identificatie; zelfhypnose-projectie, Identificatie: psychologische tijd-strijd-egovorming, Identiteit; leven voor de buitenwereld, Imiteren - herhalen/doen alsof/conformeren, Innerlijk onderzoek, Innerlijke verdeeldheid-fragmentatie, Inspanning-proberen-herhalen, Integraal denken, Isolatie-leed begrijpen, Leed-smart-pijn, Leven in de schaduw van het verleden; duisternis, Leven in het geheugen-verleden-het zal je heugen, Leven in symbolische identificaties-uiterlijke waarden, Leven in verstandelijke tegenstellingen-voorkeuren/weerstanden/fragmenten, Leven zonder enige werkelijke betekenis, Middelmatig leven; modaliteit, Mutorials, Nooit vervulling-vervuld zijn, Ommekeer- er van afkeren, Onnadenkendheid, Onnodig continu bezig-bezet zijn, Open voor het ongekende-ander, Openheid, Project-plan-proces-opgave, Realiteit; dodelijke denkfiktie, Reis zonder blauwdruk, Schijnbeweging, Taal-wording-woorden, Vastklampen aan dingen, mensen & ideeen, Waardentoevoeging-er belang aan hechten, Zie het misleidende-afleidende-imaginaire | Met 0 Comments

Waarom zijn we onnadenkend?

De denker denkt zijn gedachten uit gewoonte, door herhaling, door het vorige te kopiëren, en het gevolg daarvan is onwetendheid en verdriet. Is gewoonte niet een kwestie van onnadenkendheid?  Alert besef schept orde, maar nooit gewoontevorming. Gevestigde neigingen brengen alleen maar onnadenkendheid in de wereld. Waarom is een mens onnadenkend? Omdat nadenken onplezierig is – nadenken werkt storend, leidt tot verzet en het maakt soms dat onze daden tegen vaste leefpatronen ingaan. Reikwijdte-verruimend denk-voelen, keuzeloos en alert gaan beseffen kon wel eens tot ongekende diepten leiden en de menselijke geest verzet zich tegen het onbekende; die beweegt zich liever van het ene bekende naar het andere, van de ene gewoonte naar de andere, van het ene leefpatroon naar het andere. Een geest van dat kaliber laat het bekende nooit los om het onbekende te kunnen ontdekken. En omdat hij beseft, hoe pijnlijk denken kan zijn, wordt de denker door naäping, door gewoontevorming onnadenkend; hij is bang om na te denken en schept daarom vaste structuren van onnadenkendheid. Omdat de denker bang is, komen zijn daden voort uit angst en dan bekijkt hij achteraf die daden en probeert ze recht te trekken. De denker is bang voor zijn eigen scheppingen, maar de daad is tenslotte de doener, en dus is de denker bang voor zichzelf. De denker is de vrees zelf; de denker is de oorzaak van alle onwetendheid, alle smart. Al kan de denker zichzelf opsplitsen in een massa verschillende denkcategorieën, de gedachte blijft desondanks de denker. De denker en al zijn inspanning om iets te zijn en te worden, zij zijn de oorzaak van de conflicten en de verwarring.

Leven , eeuwig Nu, dagelijkse meditaties 10 september