Verlangen naar extase; weer een verbale illusie

Extase is een toestand van zijn of niet-zijn, die buiten ons ligt. Extase schept nooit illusies. Op extase heb je geen vat, omdat die zich buiten je afspeelt; er is geen kwestie van je extase herinneren, of van je extase te wensen; dit wensen is het produkt van je verlangen naar bevrediging en dat schept een waanbeeld, een illusie.
Leven en sterven, blz. 89, r.27, hfdst.17,