Sitemap
By Redactie On 23 mrt, 2020 At 02:46 PM | Categorized As | With 0 Comments

Aandacht zonder centrum-belangeloos Aanvaarden noch verzetten Alert op afhankelijkheid-hechting-identificatie Alert op afleiding-focus-bezet zijn Alert op identificering-nadoen Alert op verdeeldheid-gerichtheid Alert voor beweging binnen het patroon Alert voor conflict-verdeeldheid Beeindiging van de waarnemer-censor Bevrijding van het zelf(de) -patroon Beweging vanuit het hart; compassie Compassie-betrokkenheid Conditioneringsproces-vorming Daadwerkelijk Dat wat werkelijk is De fiktie van het zelf Eerlijk onder ogen zien Eerlijk puur-eenvoudig zien Elke seconde-gedachte-moment-telt Fiktie van distantie/ onverantwoordelijkheid Het centrum- de sensor-verwringer Het ego-zelf-echo Het idee/illusie van afscheiding Het Zelf(de) – patroon-echo-ego In het kort In lijn met de waarheid-werkelijkheid Inzicht-waarheid delen Kleingeestigheid Kwaliteit van aandacht-leven Niet afgeleid-misleid Niet vergelijken-imiteren-conformeren Niet vertalen naar het oude -vergelijken Onderzoek naar het werkelijke Ongeconditioneerd-onvoorwaarlijk-vrij Ongericht zien -belangeloos Ontdekken- ontwaren van de werkelijkheid Oog voor positieve waarden-weerstand Passieve-roerloze alertheid Persona-echo; doorklinken verleden Video & audio Vrij van conflict-verdeeldheid-weerstand Vrij van het verleden Waarheid handelt Waarnemen-toezien op Waarnemer-censor/toezicht Werkelijkheid-echt Zelfkennis- observeren brein, denkproces Zie het beperkte-ontoereikende Zie het gevaar van het brein-verstand-geheugen Zie het gevaar-de urgentie Zie het kleinzielige-kleingeestige Zie het onzekere-afhankelijke Zien is doen Zien van het hele bewustzijns-levensproces Zien waar het verdraait wordt Zien-zijn in rust & ruimte Zien, zijn is doen Zonder beweegreden-opzet-belang Zonder maatstaf-vergelijking Zonder voorbeeld Zonder voorkennis-interpretatie Zonder waarnemer-censor Zonder zelf-ik besef Zonder zelfbescherming-ongewapend

Compleet of compleet gestoord

Alleen bij gebrek aan aandacht-onbetrokkenheid Beperkt door het brein-verstand-geheugen Beperkt gefixeert handelen Beperkt-bepaald door omstandigheden Beperkt-in gebreke zijn De imaginaire weg naar de hel Gebrek aan aandacht besef – onachtzaamheid Gebrek aan compassie-liefde Genegenheid tonen Heersende moraal Het belang van 1 mens In het kort In hetzelfde schuitje Liefde als revolutie Liefde voor het leven Liefde-betrokkenheid-compassie Mens en maatschappij Met liefdevolle zorg & aandacht Mutorials Niet de andere Niet het andere Niet uitsluitend zo Oog voor de werking van het brein-verstand Realiteit-onecht Rechtlijnig-richtlijnen-criteria Religie in dagelijks keven Revolutie in het bewustzijn Systematisch vernietigd Uit liefde-betrokkenheid Uitsluitend zo – niet anders Video & audio Zie de afwezigheid van liefde Zie het gevaar van het brein-verstand-geheugen

Liefde compassie; zonder dat zal het brein de mens vernietigen

(Niet) proberen te verkrijgen-bekomen Afgeleid-misleid zijn Afgunst & hebzucht Alles openhouden Beweging van het verlangen-zekerheden De schone lei Door het uiterlijke-oppervlakkige bewogen Elke seconde-gedachte-moment-telt Hoe het in zijn werk gaat In de verbeelding-het verbale gevangen In het geheugen gegrift In het kort Keuzeloos-gewaarzijn Maak er geen beeld–ding-concept-weerstand van Niet het woord-beeld Niets voor ogen hebben Ongebroken-niet corrupt-ongefragmenteerd Ongehecht-niet vastklampend- niet identificerend Ongekwetst-ongebroken-verdeeld Ongericht zien -belangeloos Onstaan voorkeur-afkeur Oog voor beweging van angst & verlangen Oog voor registratie-toe/aanrekenen Passieve-roerloze alertheid Reiniging van de tijdsbinding Toespraken Vastklampen aan dingen, mensen & ideeen Verschoning Verschoond blijven Video & audio Voor-en afkeur Waardentoevoeging-hechting-identificatie Werkelijkheid-echt Zinsbegoocheling Zonder hechting-toeeigening-identificatie Zonder nieuwe weerstanden te creeeren Zonder psychologische weerstanden Zonder voor & afkeur

Observeren; het nieuwe instrument

Als werktuig van de intuitie Besef-onderkenning Bevrijding van het zelf(de) -patroon Elk ogenblik telt In lijn met de waarheid-werkelijkheid Perceptie – het feitelijke doorgronden Persona-echo; doorklinken verleden Wijsheid Zelfkennis- observeren brein, denkproces Zien van het hele bewustzijns-levensproces Zonder zelf-ik besef

Ware intuïtie

Besef-onderkenning Brein-verstand op de juiste plaats Dat wat werkelijk is De schone lei Echt of denkbeeldig – vrij of niet Eerlijk onder ogen zien Eerlijk puur-eenvoudig zien Elk ogenblik telt Energie vrij-levend houden Het belang van 1 mens Hoe het in zijn werk gaat In het kort Inzicht-waarheid delen Keuzeloos-gewaarzijn Menen wat je zegt Met gelijke intensie Non-duaal; zonder opzet-dwang-verwringing Onderscheiden van het echte/oorspronkelijke en het onechte Ongericht zien -belangeloos Oog voor positieve waarden-weerstand Persona-echo; doorklinken verleden Toespraken Vanuit helderheid en compassie Vanuit ongebroken-onafgeleid zijn perspectief Video & audio Volledig in staat-verantwoordelijk Voorbij verstandelijk begrip Ware-zuivere communicatie-expressie Weerstanden oplossen door inzicht Zien met eigen ogen – wat het is Zien van het hele bewustzijns-levensproces Zien wat waar is Zien-zijn in stilte Zien, zijn is doen Zonder kennis van goed en kwaad Zonder psychologische herinnering Zonder zelf-ik besef

Zuivere expressie; vanuit helderheid & compassie, doe je mee?

Beweging vanuit heelheid-integriteit Beweging vanuit het hart; compassie De geest Heel zijn- integer Helen-genezen Het onbekende-niet gekende Het onmetelijke-onvergelijkbare Het wezenlijk andere-vrije-ware Meditatie als levenskunst Onbreekbaar-onbeinvloedbaar Oneindige ruimte-openheid Ongebroken-niet corrupt-ongefragmenteerd Ongekwetst-ongebroken-verdeeld onmetelijke Ontdekken van het tijdloze Ontdekken- ontwaren van de werkelijkheid Open voor het ongekende Primaire eenduidige-vrije-tijdloze dimensie Van een geheel andere orde Volheid van het heden-nu Werkelijk anders Werkelijkheid-echt

Als het hart de geest doordringt

Aandacht zonder centrum-belangeloos Aandachtige-betrokken energie Afgeleide mechanische denkbeeldige energie Dat wat werkelijk is Dissipatie – verlagen/verzwakken energie Duale verwrongen-opzettelijke-tijdgebonden energie Dualiteit – niet wat werkelijk is Een en al aandacht-betrokken Eenheid van leven Eenvoud van de boodschap Energie niet verspillen-verspelen Energie vanuit inzicht Het ego-zelf-echo In termen van energie Inmenging van het verleden Kwaliteit van aandacht-leven Leegte-stilte / vol van energie Liefde-betrokkenheid-compassie Magnifieke levenskracht-energie Mutorials Niet afgeleid-misleid Non-duaal; zonder opzet-dwang-verwringing Persona-echo; doorklinken verleden Tijdloze energie Trancededent – onverdeeld Ware discipline Werkelijkheid-echt Wrijving-richtingloze energie Zelfdiscipline Zien-zijn in stilte Zonder directie Zonder doel-eind Zonder dwang-druk-invloed Zonder inspanning-moeite-patroon

Liefde; energie niet verspild door zelf-discipline

Aandacht-betrokkenheid Alert op afleiding-focus-bezet zijn De kunst van luisteren, zien & leren Een en al aandacht-betrokken On-eindig-zonder oog-merk Oplettend-waakzaamheid Werkelijkheid-echt Zonder voorkennis-interpretatie

Luisterend zijn

(Niet) proberen te verkrijgen-bekomen (Ver)-Beelden-Imaginatie Alles dia-bolisch Alles dia-fragmentarisch Alles dia-positief Alles in de taal Alles theoretisch-speculatief Beeldvormer-maker Beeldvorming-imaginatie Beland in de omgekeerde wereld Beland in een verbale fixatie- voor/tegenstelling Belast – bezwaard met het verleden Benaming-benoemen-associatie Bewegen vanuit het centrum; verwringing Conceptualisering-hoe het zou zijn Conflict-verdeeldheid-weerstand Continuering Corrupt-gebroken-gefragmenteerd De aard van het zelf De imaginaire weg naar de hel Dia-lectiek Dia-metraal- recht tegenover Echt of denkbeeldig – vrij of niet Egocentrische aktiviteit Elk ogenblik telt Er geen nieuw concept-patroon van maken Gebroken-in gebreke/nood zijn Gekwetst-beschadigd-gecorrumpeerd Het ideeele – theoretische -speculatieve Het verbale-abstracte-verbeelde Het woord-beeld; niet het wezenlijke Het Zelf(de) – patroon-echo-ego Hoe het in zijn werk gaat In de verbeelding-het verbale gevangen In het geheugen gegrift Leven in tegenstellingen Maak er geen beeld–ding-concept-weerstand van Maak er geen nieuw patroon-weerstand van Niet een project-proces-plan-opzet van maken Niet omzetten in iets denk-beeldigs Niet tot beeld reduceren Onstaan voorkeur-afkeur Oog voor beweging van angst & verlangen Oog voor positieve waarden-weerstand Oorzaak van conflict & verdeeldheid Persona-echo; doorklinken verleden Project-proces-opzet Projectie-continuering van het zelfde-veilige Realiteit-onecht Schijnveiligheid-zekerheid Sensaties-zintuigelijk Slechts reproductie van hetzelfde Tot stand-komen zelf Verdeeld – afgeleid Vergelijken-afmeten-criteria Verstikt in hetzelfde Verstrikt in jezelf-tijdgebonden Waardensysteem-matrix Wat niet te doen Weerklank-echo Zelf-versterking Zelfkennis- observeren brein, denkproces Zien van het hele bewustzijns-levensproces Zinsbegoocheling

Maak er geen ding-beeld-object van verkrijging van

Onder ons

Een totaal andere, niet veroordelende benadering van het zelf

Eerlijk onder ogen zien Eerlijk puur-eenvoudig zien Quotes en anecdotes Realiteit-onecht

Quotes

(Niet) proberen ‘het’ te bestrijden-vernietigen (Niet) proberen ‘het’ te veranderen-inwerken op (Niet) proberen te sublimeren-idealisme Alles hebzucht & afgunst Beeindiging van de waarnemer-censor Besef-onderkenning Beweging van het verlangen-zekerheden De aard van het zelf Een en al aandacht-betrokken Eerlijk onder ogen zien Eerlijk puur-eenvoudig zien Egocentrische aktiviteit Energie niet verspillen-verspelen Er daagt iets Fiktie van distantie/ onverantwoordelijkheid Hand in eigen boezem Hechting-vastklamping – identificatie Het ego-zelf-echo Het idee/illusie van afscheiding Het Zelf(de) – patroon-echo-ego In stand houden-monitoren-behouden Integriteit van perceptie Kleingeestigheid Leegte-stilte / vol van energie Niet afgeleid-misleid Oog voor beweging van angst & verlangen Oog voor de waarnemer-toezicht Oog voor motief-beweegreden-belang Oog voor positieve waarden-weerstand Realiteit-onecht Regeneratie energie Slechts reproductie van hetzelfde Toespraken Vastklampen aan dingen, mensen & ideeen Verdeeld – afgeleid Verstikt in hetzelfde Video & audio Vrij van alle illussies Waarnemer-censor/toezicht Wil Zelf-versterking Zelfkennis- observeren brein, denkproces Zien met eigen ogen – wat het is Zien van wanorde Zien wat waar is Zonder idealisme-sublimatie Zonder waarnemer-censor

Alles hebzucht & afgunst

(Niet) proberen ‘het’ te bestrijden-vernietigen (Niet) proberen ‘het’ te veranderen-inwerken op (Niet) proberen te sublimeren-idealisme (Niet) proberen te verkrijgen-bekomen Beweging vanuit heelheid-integriteit De kunst van luisteren, zien & leren De reis van binnen uit Een en al aandacht-betrokken Geen naamgeving-beschrijving-bedoeling Helderheid creeren; vrijheid Innerlijke bewogenheid Innerlijke ruimte-vrijheid Integriteit van perceptie Introspectie Leren Nauwlettend gadeslaan Negatie-niet op ingaan Niet geinduceerd- onbepaald, vrij zien Niet verbaliseren-vertalen naar het oude Niets voor ogen hebben Observeren – bestuderen – leren Onwetendheid doorbreken Trancededent – onverdeeld Verandering van binnenuit Verandering zonder tijdsfactor-concept-methode Volkomen kalm Voorbij aktie-reaktie Zien met eigen ogen – wat het is Zien zonder beeld-woorden-worden Zien-zijn in stilte Zonder idealisme-sublimatie Zonder kennis van goed en kwaad Zonder nieuwe weerstanden te creeeren Zonder psychologisch gezag

Het doorbreken van de circel van onwetendheid

Aanvaarden noch verzetten Alles openhouden Besef-onderkenning Dat wat werkelijk is De reis van binnen uit De schone lei Eerlijk onder ogen zien Eerlijk puur-eenvoudig zien Gesprekken Gewaarwording Innerlijk onderzoek Innerlijke bewogenheid Innerlijke orde-harmonie Innerlijke revolutie Innerlijke verdeeldheid-fragmentatie Integriteit van perceptie Keuzeloos-gewaarzijn Kijken wat het met je doet Leren Leren-ermee leven Nauwlettend gadeslaan Observeren – bestuderen – leren Onderzoek naar het werkelijke Ongericht zien -belangeloos Ontdekken – ontwaren Ontdekken- ontwaren van de werkelijkheid Ontsluiering Passieve-roerloze alertheid Perceptie – het feitelijke doorgronden Reiniging van de tijdsbinding Rishi Valley 1977 publiek Toespraken Verschoning Verschoond blijven Verwerkelijking Video & audio Werkelijkheid-echt Zie de dode verbale illusie Zie het beperkte-ontoereikende Zie het gevaar-de urgentie Zie het kleinzielige-kleingeestige Zie het onvrije Zie het oppervlakkige-beperkte Zien dat, wat & waarom je denkt Zien met eigen ogen – wat het is Zien van het hele bewustzijns-levensproces Zien van wanorde Zien wat waar is Zien, zijn is doen Zonder kennis-ervaring te vergaren Zonder psychologisch gezag Zonder psychologische herinnering Zonder psychologische weerstanden Zonder voor & afkeur Zonder voorkennis-interpretatie

Traditie; verhandelen-verraad aan het werkelijk vrij zien

(Niet) proberen ‘het’ te bestrijden-vernietigen (Niet) proberen ‘het’ te veranderen-inwerken op (Niet) proberen te sublimeren-idealisme (Niet) proberen te voldoen Alleen bij gebrek aan aandacht-onbetrokkenheid Beeindiging van de waarnemer-censor Beperkt door het brein-verstand-geheugen Beperkt-in gebreke zijn Bevrijden energie Beweging vanuit het niets/de bron Dat wat werkelijk is Dynamische vitale-energie Echt of denkbeeldig – vrij of niet Een en al aandacht-betrokken Eerlijk puur-eenvoudig zien Eerst orde in de uiterlijke relatie Elke gedachte begrepen, opgebloeid Elke seconde-gedachte-moment-telt Energie niet verspillen-verspelen Energie vanuit inzicht Energie vergaren-herenigen/verhogen Er geen nieuw concept-patroon van maken Even een stap terug doen Fiktie van distantie/ onverantwoordelijkheid Het leven als nieuw zien Hoe het in zijn werk gaat Hoe het niet werkt Innerlijke bewogenheid Innerlijke orde-harmonie Integriteit van perceptie Magnifieke levenskracht-energie Niet afgeleid-misleid Niet automatisch-direct Niet de tradititionele benadering Niet geinduceerd- onbepaald, vrij zien Niet reageren Niet verbaliseren-vertalen naar het oude Onderscheiden van het echte/oorspronkelijke en het onechte Ongericht zien -belangeloos Oog voor de waarnemer-toezicht Oog voor de werking van het brein-verstand Oog voor het verspillen van energie Oplettend-waakzaamheid Proberen- veranderen-verkrijgen Regeneratie energie Van een geheel andere orde Volledig helder-eerlijk Voorbij aktie-reaktie Waarnemen-toezien op Ware levende orde Werkelijk anders Werkelijkheid-echt Wrijving-richtingloze energie Zien dat, wat & waarom je denkt Zien is doen Zien met eigen ogen – wat het is Zien van wanorde Zien wat feitelijk echt is Zonder houvast te zoeken Zonder idealisme-sublimatie Zonder waarnemer-censor

Orde; bron van een enorme energie

(Ver)-Beelden-Imaginatie Alert op verdeeldheid-gerichtheid Alert voor conflict-verdeeldheid Alles dia-bolisch Alles dia-fragmentarisch Alles dia-positief Alles in de taal Beeldvormer-maker Beeldvorming-imaginatie Beland in een verbale fixatie- voor/tegenstelling Benaming-benoemen-associatie Corrupt-gebroken-gefragmenteerd De imaginaire weg naar de hel Dia-lectiek Echt of denkbeeldig – vrij of niet Geen naamgeving-beschrijving-bedoeling Gekwetst-beschadigd-gecorrumpeerd Het beeld-patroon gebroken Het beeld; slechts de oppervlakte Het imaginaire-fiktieve-verbeelde Het verbale-abstracte-verbeelde Het woord-beeld; niet het wezenlijke Idee of feit Illusies – decepties In de verbeelding-het verbale gevangen In het geheugen gegrift In lijn met de waarheid-werkelijkheid Maak er geen beeld–ding-concept-weerstand van Naamgeving-beschrijving Niet het woord-beeld Niet omzetten in iets denk-beeldigs Niet tot beeld reduceren Niet verbaliseren-vertalen naar het oude Onderscheiden van het echte/oorspronkelijke en het onechte Realiteit-onecht Rechtstreekse verbinding Registratie-toe/aanrekenen Spiegel der relatie Toespraken Uit de imaginaire fiktie Vastklampen aan dingen, mensen & ideeen Video & audio Vrij van voor-beelden Zie de dode verbale illusie Zie het beperkte-ontoereikende Zie het oppervlakkige-beperkte Zien met eigen ogen – wat het is Zien wat waar is Zonder te registreren-vast te leggen

Relatie; alleen in de verbeelding

Angst, wil en conflict Bezet-bezig zijn De dood Echt leven Geboeid-fascinatie-focus Hechting-vastklamping – identificatie Heel zijn- integer Laat het gaan-niet vastpakken Licht-verlicht Onbreekbaar-onbeinvloedbaar Ongebroken-niet corrupt-ongefragmenteerd Ongekwetst-ongebroken-verdeeld Psychologische zekerheid Q Quotes en anecdotes R Uit de stroom Werkelijkheid-echt Zonder psychologische weerstanden Zonder residu-vast te houden Zonder trauma-tremor

Sterven zonder kwetsuur-angst-binding, niet meer terug

Alles openhouden Bevrijding van het zelf(de) -patroon De schone lei In termen van beeindiging – fris nieuw begin On-eindig-zonder oog-merk Psychologisch sterven- frisse start Reiniging van de tijdsbinding Steeds weer opschonen Telkens psychologisch beeindigen Verschoning Verschoond blijven Werkelijkheid-echt Zonder psychologische herinnering Zonder psychologische weerstanden

Je eigen dood

Afwijzen-loochenen-negatie Beperkt gefixeert handelen Brein-verstand op de juiste plaats Conceptualisering-hoe het zou zijn Doel van het leven Dualiteit – niet wat werkelijk is Er geen nieuw concept-patroon van maken Fundament van meditatie Herhaalde-verkeerde beoogde energie Het brein hersteld-op de juiste plek Het denkproces; de denker & gedachte Het onbekende-niet gekende Het wezenlijk andere-vrije-ware In termen van beeindiging – fris nieuw begin Mechanisch-dwangmatig handelen Niet binnen het denkgebied-patroon Niet het woord-beeld Niets van dat alles Niets voor ogen hebben Ongehecht-niet vastklampend- niet identificerend Ontdekken van het tijdloze Ontladen/legen van het brein Oog voor de werking van het brein-verstand Primaire eenduidige-vrije-tijdloze dimensie Projectie-continuering van het zelfde-veilige Reis zonder blauwdruk Stap eruit- uit het beeld Telkens psychologisch beeindigen Tijdloze energie Toespraken Uit de context van het verleden Uit de schaduw van het verleden Van een geheel andere orde Vanuit het feitelijke-actuele Vastklampen aan dingen, mensen & ideeen Verstand-intellect verkeerd gebruikt Video & audio Voorbij verstandelijk begrip Vrij van alle illussies Vrij van continuering Vrijheid; maak het niet persoonlijk Ware verandering-bevrijding Werkelijkheid-echt Zonder concepten-idealen Zonder idealisme-sublimatie Zonder kennis-ervaring te vergaren Zonder residu-vast te houden Zonder te registreren-vast te leggen Zonder zelf-ik besef

Uit de indruk van het geheugen en grif er niet weer een concept in.

0pwellend-spontaan Alles openhouden Angst, wil en conflict Bevrijding van het zelf(de) -patroon Beweging vanuit het hart; compassie Beweging vanuit het niets/de bron Dat wat werkelijk is De levende bron Doel van het leven Duaal; dat wat zou Dynamisch leven Dynamische vitale-energie Echt- vrij zonder het beeld Een ander mens Eenheid van leven Eenvoud van de boodschap Feest van voltooiing Geen imitatie-namaak Geen projectie-plan-proces Gevangen in angst Gewoon niets proberen; moeten-willen Het echte is ondenkbaar-niet denkbeeldig Het echte kan je niet willen Het echte staat los van het onechte Het wezenlijk andere-vrije-ware Hoe het in zijn werk gaat Innerlijke bewogenheid Innerlijke orde-harmonie Innerlijke ruimte-vrijheid Laten op-doodbloeien Leven in harmonie Leven zonder angst & controle Natuurlijk-zonder inspanning-moeite-proces Niet een project-proces-plan-opzet van maken Niet wat je denkt; zou moeten zijn Onbezwaard – onbelast door het verleden Onderscheiden van het echte/oorspronkelijke en het onechte Ongeconditioneerd-onvoorwaarlijk-vrij Ongedwongen Ongekwetst-ongebroken-verdeeld Oog voor beweging van angst & verlangen Opwellende liefde Organische intelligentie Reis zonder blauwdruk Scheppende levensvreugde Uit de schaduw van het verleden Vanuit beperkt-corrupt-afgeleid perspectief Verandering van binnenuit Verandering zonder tijdsfactor-concept-methode Verwerkelijking Volwassenheid Vrij van ervaringen Vrije ontplooiing-verwezelijking Vrijheid als voorwaarde Vrijheids beleving Ware levende orde Ware verandering-bevrijding Werkelijkheid-echt Wrijving-richtingloze energie Zien-zijn in rust & ruimte Zonder de wil Zonder identificatie Zonder inspanning-moeite-patroon Zonder psychologische weerstanden

Volwassenheid; niet wat zou moeten of zou kunnen

Afgeleid-misleid zijn Afwijzen-loochenen-negatie Alles dia-bolisch Alles dia-fragmentarisch Alles dia-positief Angst niet iets te zijn Anonimiteit Beland in de omgekeerde wereld Beland in een verbale fixatie- voor/tegenstelling Belang van alleen staan Benaming-benoemen-associatie Beperkt-in gebreke zijn Corrupt-gebroken-gefragmenteerd De imaginaire weg naar de hel De schone lei Dia-metraal- recht tegenover Doorbreken van het patroon Duaal; dat wat zou Dualiteit – niet wat werkelijk is Dynamisch leven Energie niet verspillen-verspelen Energie vrij-levend houden Er altijd iets mee willen Er geen nieuw concept-patroon van maken Geen imitatie-namaak Gewenst-ongewenst gedrag Handelen vanuit kennis-idee-beeld Heel zijn- integer Helderheid creeren; vrijheid Het beeld-patroon gebroken Het beeld; slechts de oppervlakte Het ideeele – theoretische -speculatieve Het imaginaire-fiktieve-verbeelde Het leven als nieuw zien Het verbale-abstracte-verbeelde Het wezenlijk andere-vrije-ware Horizontaal of verticaal Imitatie-niet echt Laat het gaan-niet vastpakken Leven zonder angst & controle Maak er geen beeld–ding-concept-weerstand van Maak er geen nieuw patroon-weerstand van Magnifieke levenskracht-energie Naamgeving-beschrijving Natuurlijk-zonder inspanning-moeite-proces Niet afgeleid-misleid Niet binnen het denkgebied-patroon Niet geinduceerd- onbepaald, vrij zien Niet omzetten in iets denk-beeldigs Niet-positief – gericht handelen Niets van dat alles Niets voor ogen hebben Non-duaal; zonder opzet-dwang-verwringing Non-lineair On-eindig-zonder oog-merk Onbeperkt-bepaald vrij van invloed/dwang Onbeweeglijk Onbezwaard – onbelast door het verleden Onbreekbaar-onbeinvloedbaar Onder ons Ongeconditioneerd-onvoorwaarlijk-vrij Ongedwongen Ongerept Onmogelijk; niet het mogelijke Realiseren objecten-denkbeelden Rechtlijnig-richtlijnen-criteria Stap eruit- uit het beeld Uit de context van het verleden Uit de imaginaire fiktie Uit de schaduw van het verleden Uit de stroom Vastgehouden-onthouden-energie Verschoond blijven Volkomen kalm Voorbij aktie-reaktie Voorbij dat wat zou Vrij van alle illussies Vrij van continuering Vrij van voor-beelden Vrije vernieuwende energie Wanhoops-energie Ware intelligentie als kompas Ware-zuivere-adequate handeling Wrijving-richtingloze energie Zien zonder beeld-woorden-worden Zonder beweegreden-opzet-belang Zonder concepten-idealen Zonder dwang-druk-invloed Zonder formule Zonder identificatie Zonder inspanning-moeite-patroon Zonder maatstaf-vergelijking Zonder tijdsinterval-manier

Stap uit de vergelijking; niet een ding, een nummer

Aandacht zonder centrum-belangeloos Aandacht-betrokkenheid Alleen als je er helemaal vrij van bent Alles omgekeerd & verdraaid Alles openhouden Alles theoretisch-speculatief Beweging vanuit heelheid-integriteit De stap in orde-eruit Dualiteit – niet wat werkelijk is Dynamische vitale-energie Een en al aandacht-betrokken Energie niet verspillen-verspelen Energie vergaren-herenigen/verhogen Fragmentatie-beeldvorming Gewenste mechanische zekerheid Handeling vanuit orde Heel zijn- integer Herhaalde-verkeerde beoogde energie Het hele plaatje Kwaliteit van aandacht-leven Leegte-stilte / vol van energie Liefde-betrokkenheid-compassie Magnifieke levenskracht-energie Mechanisch-dwangmatig handelen Niet afgeleid-misleid Onbreekbaar-onbeinvloedbaar Ongeconditioneerd-onvoorwaarlijk-vrij Ongehecht-niet vastklampend- niet identificerend Ongekwetst-ongebroken-verdeeld Onkwetsbaar-niet meer af te leiden Onwrikbaar vertrouwen Projectie-continuering van het zelfde-veilige Psychologische zekerheid Regeneratie energie Revolutie in het bewustzijn Schijnveiligheid-zekerheid Steeds weer opschonen Van een geheel andere orde Vanuit ongebroken-onafgeleid zijn perspectief Verandering van binnenuit Verdeeld – afgeleid Verwrongen-gedwongen energie Volledig helder-eerlijk Volledig in staat-verantwoordelijk Ware veiligheid Ware-zuivere-adequate handeling Zien, zijn is doen Zuiver bewustworden

Klaar met illusies: intens helder bewustzijn & uitzonderlijke actiebereidheid

(Ver)-Beelden-Imaginatie Afgeleid-misleid zijn Afgeleide mechanische denkbeeldige energie Afgeleide-gebrekkige aandacht Afhankelijk zijn Afwijzen-loochenen-negatie Alleen bij gebrek aan aandacht-onbetrokkenheid Alles dia-bolisch Alles dia-fragmentarisch Alles dia-positief Alles door gebrek aan aandacht-betrokkenheid Alles in de taal Alles omgekeerd & verdraaid Alles verwarring-beoogd Beeldvorming-imaginatie Beland in de omgekeerde wereld Beland in een verbale fixatie- voor/tegenstelling Belast – bezwaard met het verleden Benaming-benoemen-associatie Beperkt door het brein-verstand-geheugen Beperkt gefixeert handelen Beperkt-bepaald door omstandigheden Beperkt-in gebreke zijn Beperkte statische-onvrije energie (patroon) Beweging vanuit heelheid-integriteit Bewustzijn zonder beelden Bezet-bezig zijn Compulsieve-dwangmatige energie Conceptualisering-hoe het zou zijn Conformering-in mee gaan Corrupt-gebroken-gefragmenteerd De illussie van de weg het onechte naar het echte De imaginaire weg naar de hel Dia-lectiek Dissipatie – verlagen/verzwakken energie Door het uiterlijke-oppervlakkige bewogen Duaal; dat wat zou Duale verwrongen-opzettelijke-tijdgebonden energie Dualiteit – niet wat werkelijk is Dynamische vitale-energie Eenvoud van de boodschap Eenzaamheid-afgezonderd-isolatie Eerlijk puur-eenvoudig zien Elke gedachte begrepen, opgebloeid Elke seconde-gedachte-moment-telt Energie niet verspillen-verspelen Energie vergaren-herenigen/verhogen Energie vrij-levend houden Er geen nieuw concept-patroon van maken Extase – Ex-statisch Fiktie van de tegenstelling Funest psychologisch gezag Geboeid-fascinatie-focus Gebrek aan aandacht besef – onachtzaamheid Gebroken-in gebreke/nood zijn Geen methode-mechaniek-proces Geen naamgeving-beschrijving-bedoeling Geen relatie tussen realiteit en werkelijkheid Gefrustreerde-geblokkeerde energie -het boze Geinduceerde – opgewekte, gestuurde, mechanische – energie Gekwetst-beschadigd-gecorrumpeerd Gewenste mechanische zekerheid Handelen vanuit kennis-idee-beeld Heel zijn- integer Herhaalde-verkeerde beoogde energie Het beeld-patroon gebroken Het beeld; slechts de oppervlakte Het denkproces; de denker & gedachte Het echte is ondenkbaar-niet denkbeeldig Het echte kan je niet willen Het echte staat los van het onechte Het ideeele – theoretische -speculatieve Het imaginaire-fiktieve-verbeelde Het leven als nieuw zien Het verbale-abstracte-verbeelde Het wezenlijk andere-vrije-ware Het woord-beeld; niet het wezenlijke Hoe het niet werkt Idee of feit Ideologie Illusies – decepties In de verbeelding-het verbale gevangen In het geheugen gegrift Inmenging van het verleden Invloed woorden-ideeën-beelden Juist andersom Kennis van goed en kwaad Leven in duisternis-schaduw verleden Los van de werkelijkheid Maak er geen beeld–ding-concept-weerstand van Magnifieke levenskracht-energie Naamgeving-beschrijving Niet automatisch-direct Niet bezet/geboeid zijn Niet binnen het denkgebied-patroon Niet de tradititionele benadering Niet geinduceerd- onbepaald, vrij zien Niet het woord-beeld Niet omzetten in iets denk-beeldigs Niet secundair-beoogd leven Niet tot beeld reduceren Niet verbaliseren-vertalen naar het oude Niet wat je denkt; zou moeten zijn Niet-handelen – niet doen alsof/acteren Niet-positief – gericht handelen Niet-voorstelbare energie Niets van dat alles Niets voor ogen hebben Non-duaal; zonder opzet-dwang-verwringing Ommekeer-inzicht-revolutie Onbreekbaar-onbeinvloedbaar Onderkennen van de waarheid Onderscheiden van het echte/oorspronkelijke en het onechte Onderzoek naar het werkelijke Ongebroken-niet corrupt-ongefragmenteerd Ongekwetst-ongebroken-verdeeld Onomkeerbare waarheid Ontdekken- ontwaren van de werkelijkheid Ontladen/legen van het brein Onwerkelijk-onecht-onzuiver-gemeen Onwetendheid-ignorantie-weglaten Oog voor de werking van het brein-verstand Oog voor dualiteit – inmenging verleden Oorzaak van conflict & verdeeldheid Perceptie – het feitelijke doorgronden Persona-echo; doorklinken verleden Primaire eenduidige-vrije-tijdloze dimensie Proberen- veranderen-verkrijgen Psychologische beeindiging Rechtlijnig-richtlijnen-criteria Regeneratie energie Secundair tweedehands -imiterend leven Secundaire duale-beoogde-afgeleide-dimensie Tart iedere beschrijving Tijdloze energie Toespraken Uit de emotie van het woord-beeld Uit de imaginaire fiktie Uit de stroom Vanuit beperkt-corrupt-afgeleid perspectief Vanuit ongebroken-onafgeleid zijn perspectief Vastgehouden-onthouden-energie Veld van denken – bewegen in tijdspatroon Verstand-intellect verkeerd gebruikt Veruiterlijking – alleen het beeld-plaatje Verwarring Verwrongen-gedwongen energie Video & audio Voorbij aktie-reaktie Voorbij dat wat zou Vrij van alle illussies Vrij van continuering Vrij van voor-beelden Vrije vernieuwende energie Waan-voorstelling Wanhoops-energie Wat het niet is Wat niet te doen Werkelijkheid-echt Woorden alleen als brug-verwijzing Wrijving-richtingloze energie Zie de dode verbale illusie Zie het beperkte-ontoereikende Zie het kleinzielige-kleingeestige Zie het onzekere-afhankelijke Zien dat, wat & waarom je denkt Zien met eigen ogen – wat het is Zien waar het verdraait wordt Zien wat waar is Zien zonder beeld-woorden-worden Zinsbegoocheling Zonder beelden-maker Zonder concepten-idealen Zonder directie Zonder dwang-druk-invloed Zonder er weer iets mee te willen bereiken Zonder idealisme-sublimatie Zonder werkelijkheidswaarde Zonder zelfbeeld-onbeschadigd Zuiver bewustworden Zwijgen van het brein

Stap uit de omgekeerde wereld; echt leven is geen concept – nieuw hebbedingetje

(Ver)-Beelden-Imaginatie Alles dia-bolisch Alles dia-fragmentarisch Alles dia-positief Alles in de taal Alles verwarring-beoogd Beeldvorming-imaginatie Belast – bezwaard met het verleden Belemmering voor inzicht Beperkt door het brein-verstand-geheugen Beperkt gefixeert handelen Beweging van het verlangen-zekerheden Bewustzijn zonder beelden Corrupt-gebroken-gefragmenteerd De imaginaire weg naar de hel Dia-lectiek Eerlijk puur-eenvoudig zien Geen naamgeving-beschrijving-bedoeling Gekwetst-beschadigd-gecorrumpeerd Handelen vanuit kennis-idee-beeld Helderheid creeren; vrijheid Het beeld-patroon gebroken Het beeld; slechts de oppervlakte Het ideeele – theoretische -speculatieve Het imaginaire-fiktieve-verbeelde Het leven als nieuw zien Het verbale-abstracte-verbeelde Het woord-beeld; niet het wezenlijke Idee of feit Illusies – decepties In de verbeelding-het verbale gevangen In het geheugen gegrift Invloed woorden-ideeën-beelden Maak er geen beeld–ding-concept-weerstand van Mutatie van de het brein/hersencellen Niet geinduceerd- onbepaald, vrij zien Niet het woord-beeld Niet omzetten in iets denk-beeldigs Niet tot beeld reduceren Niet verbaliseren-vertalen naar het oude Niets van dat alles Niets voor ogen hebben Ongebroken-niet corrupt-ongefragmenteerd Onkwetsbaar-niet meer af te leiden Realiseren objecten-denkbeelden Realiteit-onecht Tart iedere beschrijving Uit de imaginaire fiktie Vrij van alle illussies Vrij van voor-beelden Woorden alleen als brug-verwijzing Zien zonder beeld-woorden-worden Zinsbegoocheling Zonder beelden-maker Zonder idealisme-sublimatie Zonder zelfbeeld-onbeschadigd

Werkelijkheid; verbeeld je er niets van

Aandacht-betrokkenheid Alleen bij gebrek aan aandacht-onbetrokkenheid Belang van alleen staan Beweging vanuit heelheid-integriteit Bewustzijn zonder beelden Buiten het brein-geheugen Conditioneringsproces-vorming De reis van binnen uit De religieuze geest Echt of denkbeeldig – vrij of niet Elke seconde-gedachte-moment-telt Energie vrij-levend houden Geen naamgeving-beschrijving-bedoeling Het ideeele – theoretische -speculatieve Het wezenlijk andere-vrije-ware Innerlijk in vrede zijn Innerlijke bewogenheid Innerlijke ruimte-vrijheid Kwaliteit van aandacht-leven Mutorials Niet afgeleid-misleid Niet bezet/geboeid zijn Niet binnen het denkgebied-patroon Niet het woord-beeld Niets van dat alles Niets voor ogen hebben Non-duaal; zonder opzet-dwang-verwringing Onbreekbaar-onbeinvloedbaar Ongebroken-niet corrupt-ongefragmenteerd Ongeconditioneerd-onvoorwaarlijk-vrij Ongekwetst-ongebroken-verdeeld Ongericht-onbaatzuchtig/lerend/ongewapend Oplettend-waakzaamheid Primaire eenduidige-vrije-tijdloze dimensie Uit de imaginaire fiktie Uit de stroom Vanuit ongebroken-onafgeleid zijn perspectief Volkomen onafhankelijk Volledig helder-eerlijk Vrij van alle illussies Vrij van conflict-verdeeldheid-weerstand Vrij van continuering Vrij van voor-beelden Ware intelligentie als kompas Zonder beweegreden-opzet-belang Zonder concepten-idealen Zonder doel-eind Zonder dwang-druk-invloed Zonder hechting-toeeigening-identificatie Zonder inspanning-moeite-patroon Zonder kennis van goed en kwaad Zonder psychologische herinnering Zonder zelfbeeld-onbeschadigd

Laat ze nooit te dicht bij; blijf onbesmet-onbeinvloed

(Niet) proberen ‘het’ te veranderen-inwerken op (Niet) proberen te sublimeren-idealisme (Niet) proberen te voldoen Afgeleide mechanische denkbeeldige energie Alles door gebrek aan aandacht-betrokkenheid Alles een probleem-opgave Angst, wil en conflict Beweging van het verlangen-zekerheden Compulsieve-dwangmatige energie Conclusies trekken Dia-metraal- recht tegenover Dissipatie – verlagen/verzwakken energie Door het uiterlijke-oppervlakkige bewogen Funest psychologisch gezag Geen conclusies trekken Geprogrammeerd tot problemen Gevangen in omgevingswaarden Hoop-wanhoop Illusies – decepties Neurose Oog voor beweging van angst & verlangen Oog voor zelf-projectie-zekerheid Opzet-beoogd-wordend Proberen- veranderen-verkrijgen Project-proces-opzet Projectie-continuering van het zelfde-veilige Rechtlijnig-richtlijnen-criteria Slechts reproductie van hetzelfde Vergelijken-afmeten-criteria Verstikt in hetzelfde Verstrikt in jezelf-tijdgebonden Waan-voorstelling Waarden Worden; bedingen-verkrijgen Wording & angst Wording-worden-woorden Zelf-versterking Zelfmisleiding

De weg van de illusie

(Niet) proberen ‘het’ te bestrijden-vernietigen (Niet) proberen ‘het’ te veranderen-inwerken op (Niet) proberen te sublimeren-idealisme (Niet) proberen te voldoen 0pwellend-spontaan Aandacht-betrokkenheid Alleen als je er helemaal vrij van bent Alles openhouden Beweging vanuit heelheid-integriteit Beweging vanuit het hart; compassie Beweging vanuit het niets/de bron Compassie-betrokkenheid Creatieve vrede De levende bron De reis van binnen uit De ware revolutie Echt leven Eenvoud van de boodschap Eerlijk puur-eenvoudig zien Genegenheid tonen Handeling vanuit orde Handeling zonder leed te veroorzaken Heel zijn- integer Het belang van 1 mens Het hele plaatje Het wezenlijk andere-vrije-ware Hoe het in zijn werk gaat In de tussentijd In gemeenschap staan Innerlijk in vrede zijn Innerlijke bewogenheid Innerlijke orde-harmonie Innerlijke revolutie Juist andersom Keuzeloos-gewaarzijn Laten op-doodbloeien Leven in harmonie Leven zonder angst & controle Liefde als revolutie Liefde voor het leven Liefde-betrokkenheid-compassie Mens en maatschappij Met liefdevolle zorg & aandacht Niet afgeleid-misleid Niet-handelen – niet doen alsof/acteren Onbreekbaar-onbeinvloedbaar Ongekwetst-ongebroken-verdeeld Ongericht zien -belangeloos Ongericht-onbaatzuchtig/lerend/ongewapend Ontdekken- ontwaren van de werkelijkheid Opwellende liefde Primaire eenduidige-vrije-tijdloze dimensie Proberen- veranderen-verkrijgen Revolutie in het bewustzijn Scheppende levensvreugde Stap eruit- uit het beeld Steeds weer opschonen Uit liefde-betrokkenheid Vanuit ongebroken-onafgeleid zijn perspectief Verandering van binnenuit Volheid van het heden-nu Volledig helder-eerlijk Waarheid handelt Ware goedheid Ware intelligentie als kompas Ware verandering-bevrijding Ware-zuivere-adequate handeling Wat niet te doen Werkelijk anders Zie de afwezigheid van liefde Zien-zijn in rust & ruimte Zien, zijn is doen

Niet het onechte veranderen; wees gewoon eerlijk in een oneerlijke wereld

Aandacht zonder centrum-belangeloos Aandacht-betrokkenheid Besef-onderkenning Beweging vanuit heelheid-integriteit Compassie-betrokkenheid Een en al aandacht-betrokken Eenvoud van de boodschap Eerlijk puur-eenvoudig zien Gewenste mechanische zekerheid Integriteit van perceptie Liefde-betrokkenheid-compassie Met liefdevolle zorg & aandacht Nauwlettend gadeslaan Niet automatisch-direct Niet mechanisch-zeker dwangmatig Niets voor ogen hebben Observeren – bestuderen – leren Ongericht zien -belangeloos Oplettend-waakzaamheid Uit liefde-betrokkenheid Vanuit ongebroken-onafgeleid zijn perspectief Verbondenheid-verwantschap Vlam van aandacht Volledig helder-eerlijk Volledige sensitiviteit Ware intelligentie als kompas Werkelijkheid-echt Zien met eigen ogen – wat het is

Aandacht schenken

(Ver)-Beelden-Imaginatie A.W. Anderson Aandacht-betrokkenheid Afgeleide-gebrekkige aandacht Alert op identificering-nadoen Alert voor beweging binnen het patroon Alles omgekeerd & verdraaid Alles relatief – waarschijnlijk Alles theoretisch-speculatief Beeldvorming-imaginatie Beland in de omgekeerde wereld Beland in een verbale fixatie- voor/tegenstelling Belast – bezwaard met het verleden Beweging van het verlangen-zekerheden Bewustzijn zonder beelden Dia-metraal- recht tegenover Dromen Echt of denkbeeldig – vrij of niet Elk ogenblik telt Elke seconde-gedachte-moment-telt Energie vergaren-herenigen/verhogen Gewaarwording Gewenste mechanische zekerheid Handelen vanuit kennis-idee-beeld Herhaalde-verkeerde beoogde energie Het beeld-patroon gebroken Het brein hersteld-op de juiste plek Het ideeele – theoretische -speculatieve Het woord-beeld; niet het wezenlijke Illusies – decepties In de verbeelding-het verbale gevangen In een ogenblik Inhoud-bewustzijn Inmenging van het verleden Innerlijke bewogenheid Innerlijke orde-harmonie Inspanning-proberen-moeite-proces Invloed woorden-ideeën-beelden Kwaliteit van aandacht-leven Leven van verleden naar toekomst Mechanisch-dwangmatig handelen Mechanische-dwangmatige intelligentie Meditatie als levenskunst Meten-afmeten-criteria Mutorials Niet afgeleid-misleid Niet automatisch-direct Niet bezet/geboeid zijn Niet binnen het denkgebied-patroon Niet omzetten in iets denk-beeldigs Niet verbaliseren-vertalen naar het oude Niet vertalen naar het oude -vergelijken Observeren – bestuderen – leren Oog voor dualiteit – inmenging verleden Oplettend-waakzaamheid Project-proces-opzet Projectie-continuering van het zelfde-veilige Psychologische beeindiging Realiteit-onecht Regeneratie energie Schijn van leven Schijnbaar goed Schijnveiligheid-zekerheid Schijnverandering Stimulatie Van een geheel andere orde Vasthouden aan ‘t niet essentiele-wezenlijke-dode Veld van denken – bewegen in tijdspatroon Verdeeld – afgeleid Verleden naar toekomst Verleden-voorbij Versluiering Video & audio Vrij van het verleden Vrij van vergelijking Vrij van voor-beelden Wording-worden-woorden Zie het gevaar-de urgentie Zien met eigen ogen – wat het is Zien van het hele bewustzijns-levensproces Zinsbegoocheling Zonder beelden-maker Zonder beweegreden-opzet-belang

Onverantwoordelijk slaapwandelen in de context van verleden naar toekomst

Conditioneringsproces-vorming Geconditioneerd-beperkt/bepaald Gewaarwording Het denkproces; de denker & gedachte In het kort Logica Rede Verstand-intellect verkeerd gebruikt Video & audio Vrijheid; maak het niet persoonlijk Waarheid handelt Ware intelligentie als kompas Ware veiligheid Wat het niet is Wat niet te doen Werkelijkheid-echt Zien van het hele bewustzijns-levensproces

Denken is nooit intelligent

Afgeleide mechanische denkbeeldige energie Afwijzen-loochenen-negatie Alles door gebrek aan aandacht-betrokkenheid Compulsieve-dwangmatige energie Creativiteit-schepping vanuit stilte De diepte van de dood De waarheid vinden Diepte van gevoel Dimensies Door het uiterlijke-oppervlakkige bewogen Gewenste mechanische zekerheid Herhaalde-verkeerde beoogde energie Het denkproces; de denker & gedachte Het wezenlijk andere-vrije-ware Het woord-beeld; niet het wezenlijke Innerlijk onderzoek Innerlijke bewogenheid Isolement-lijden ontvluchten Liefde-betrokkenheid-compassie Negatie-niet op ingaan Niet automatisch-direct Onderkennen van de waarheid Onderzoek naar het werkelijke Ontdekken- ontwaren van de werkelijkheid Oog voor positieve waarden-weerstand Orientatie op ‘t wezenlijke-vitale-essentiele Psychologisch sterven- frisse start Psychologische weerstand Rechtlijnig-richtlijnen-criteria Reis zonder blauwdruk Vanuit het feitelijke-actuele Vernietiging Verwerkelijking Waardensysteem-matrix Werkelijkheid-echt Zonder meer stoppen Zonder psychologische weerstanden

Voelen van het wezenlijke

(Ver)-Beelden-Imaginatie Aandacht-betrokkenheid Aandachtige-betrokken energie Alert op verdeeldheid-gerichtheid Beeindiging van de waarnemer-censor Beeldvorming-imaginatie Beland in een verbale fixatie- voor/tegenstelling Bij de feiten blijven Eerlijk onder ogen zien Eerlijk puur-eenvoudig zien Elk ogenblik telt Fiktie van distantie/ onverantwoordelijkheid Gebrek aan aandacht besef – onachtzaamheid Handelen vanuit kennis-idee-beeld Het beeld; slechts de oppervlakte Het ideeele – theoretische -speculatieve Het verbale-abstracte-verbeelde Het woord-beeld; niet het wezenlijke Idee of feit Ideologie Illusies – decepties In de verbeelding-het verbale gevangen Inmenging van het verleden Integriteit van perceptie Maak er geen beeld–ding-concept-weerstand van Niet de tradititionele benadering Niet omzetten in iets denk-beeldigs Oog voor het verspillen van energie Oorzaak van conflict & verdeeldheid Perceptie – het feitelijke doorgronden Realiseren objecten-denkbeelden Toespraken Traditie Video & audio Vlam van het leren Vrij van alle illussies Vrij van conflict-verdeeldheid-weerstand Vrij van voor-beelden Waarnemer-censor/toezicht Weerstanden oplossen door inzicht Woorden alleen als brug-verwijzing Zie de dode verbale illusie Zie het beperkte-ontoereikende Zie het gevaar-de urgentie Zie het oppervlakkige-beperkte Zien met eigen ogen – wat het is Zien zonder beeld-woorden-worden Zonder idealisme-sublimatie

Bij de feiten blijven; ideeën hebben er totaal niets van doen

Aandacht-betrokkenheid Aandachtige-betrokken energie Alert op afhankelijkheid-hechting-identificatie Alert op afleiding-focus-bezet zijn Alert voor beweging binnen het patroon Alert voor conflict-verdeeldheid Alles verwarring-beoogd Echt of denkbeeldig – vrij of niet Een en al aandacht-betrokken Elk ogenblik telt Elke seconde-gedachte-moment-telt In een ogenblik In een oogopslag Keuzeloos-gewaarzijn Leegte-stilte / vol van energie Magnifieke levenskracht-energie Niet afgeleid-misleid Niet het woord-beeld Niet wat je denkt; zou moeten zijn Niets van dat alles Ongebroken-niet corrupt-ongefragmenteerd Onkwetsbaar-niet meer af te leiden Oog voor dualiteit – inmenging verleden Oog voor inspanning-strijd-streven Oog voor registratie-toe/aanrekenen Oog voor zelf-projectie-zekerheid Oplettend-waakzaamheid Passieve-roerloze alertheid Realiteit-onecht Zie de dode verbale illusie Zie het beperkte-ontoereikende Zie het kleinzielige-kleingeestige Zie het onvrije Zie het oppervlakkige-beperkte Zien van het hele bewustzijns-levensproces Zien van wanorde

Elke seconde telt

Alert op afhankelijkheid-hechting-identificatie Alert op identificering-nadoen Alert op verdeeldheid-gerichtheid Alles in de taal Alles relatief – waarschijnlijk Alles theoretisch-speculatief Alles verwarring-beoogd Beland in een verbale fixatie- voor/tegenstelling Belast – bezwaard met het verleden Beperkt door het brein-verstand-geheugen Beperkt gefixeert handelen Beperkt-in gebreke zijn Bevrijding van het zelf(de) -patroon Conceptualisering-hoe het zou zijn Conditioneringsproces-vorming De stap in orde-eruit Desintegratie Dia-lectiek Economische systemen Eerlijk onder ogen zien Er geen nieuw concept-patroon van maken Fiktie van de tegenstelling Fiktie(f)-fixatie Geloofsystemen Geprogrammeerd tot apart individu Gericht op – verkrijgend/wetend/gewapend Handelen vanuit kennis-idee-beeld Hechting-vastklamping – identificatie Het ideeele – theoretische -speculatieve Het imaginaire-fiktieve-verbeelde Het ontstaan van intelligentie Het verbale-abstracte-verbeelde Het woord-beeld; niet het wezenlijke Hoe het in zijn werk gaat Identificatie, vereenzelvigen met Illusies – decepties In de verbeelding-het verbale gevangen In het geheugen gegrift In het kort Innerlijke bewogenheid Innerlijke verdeeldheid-fragmentatie Intelligentie Invloed woorden-ideeën-beelden Leven in tegenstellingen Liefde als revolutie Mens en maatschappij Observeren – bestuderen – leren Oog voor dualiteit – inmenging verleden Oorzaak van conflict & verdeeldheid Oorzaak van wanorde Overtuigingen Perceptie – het feitelijke doorgronden Politieke systemen Psychologische zekerheid Realiteit-onecht Schijnbaar goed Schijnveiligheid-zekerheid Schijnverandering Secundair tweedehands -imiterend leven Secundaire duale-beoogde-afgeleide-dimensie Toespraken Uit de imaginaire fiktie Uitsluitend zo – niet anders Vanuit beperkt-corrupt-afgeleid perspectief Vastklampen aan dingen, mensen & ideeen Veld van denken – bewegen in tijdspatroon Verdeeld – afgeleid Verstand-intellect verkeerd gebruikt Verstikt in hetzelfde Video & audio Vrij van alle illussies Waardentoevoeging-hechting-identificatie Ware intelligentie als kompas Ware veiligheid Zelfkennis- observeren brein, denkproces Zelfmisleiding Zie de dode verbale illusie Zie het beperkte-ontoereikende Zie het gevaar-de urgentie Zie het oppervlakkige-beperkte Zien met eigen ogen – wat het is Zien waar het verdraait wordt Zien wat waar is Zoeken van houvast Zonder concepten-idealen Zonder hechting-toeeigening-identificatie Zonder idealisme-sublimatie Zonder identificatie

De vlucht in het ideeele; gevaar & zelfmisleiding

(Niet) proberen ‘het’ te bestrijden-vernietigen (Niet) proberen ‘het’ te veranderen-inwerken op (Niet) proberen te sublimeren-idealisme (Niet) proberen te verkrijgen-bekomen (Niet) proberen te voldoen (Ver)-Beelden-Imaginatie Abstractie van de werkelijkheid Afgeleid-misleid zijn Afgeleide mechanische denkbeeldige energie Afgeleide-gebrekkige aandacht Afgunst & hebzucht Afhankelijk zijn Alles door gebrek aan aandacht-betrokkenheid Alles een probleem-opgave Alles in de taal Alles omgekeerd & verdraaid Alles relatief – waarschijnlijk Alles wilsgericht beogen- vasthouden Angst, wil en conflict Bang niet te voldoen Bedreigd voelen Beeldvormer-maker Beeldvorming-imaginatie Beland in de omgekeerde wereld Beland in een verbale fixatie- voor/tegenstelling Belast – bezwaard met het verleden Benaming-benoemen-associatie Beperkt door het brein-verstand-geheugen Beperkt gefixeert handelen Beperkt-bepaald door omstandigheden Beperkt-in gebreke zijn Beperkte statische-onvrije energie (patroon) Beweegreden Beweging van het verlangen-zekerheden Bezet-bezig zijn Buitenstaander Compulsieve-dwangmatige energie Concentratie Conceptualisering-hoe het zou zijn Conclusies trekken Corrupt-gebroken-gefragmenteerd De aard van het zelf De imaginaire weg naar de hel Dia-lectiek Dia-metraal- recht tegenover Dissipatie – verlagen/verzwakken energie Doen alsof-oneerlijk zijn-simuleren Door het uiterlijke-oppervlakkige bewogen Duaal; dat wat zou Duale verwrongen-opzettelijke-tijdgebonden energie Dwang-druk-invloed Eerlijk puur-eenvoudig zien Ervaring-herhaling Exploitatie- Uitbuiten Flux van zekerheid Focus-afleiding-beperking Formulering Fragmentatie-beeldvorming Funest psychologisch gezag Geboeid-fascinatie-focus Gebroken-in gebreke/nood zijn Gedoemd Geen relatie tussen realiteit en werkelijkheid Gefrustreerde-geblokkeerde energie -het boze Gekwetst-beschadigd-gecorrumpeerd Geloofsystemen Geprogrammeerd tot apart individu Geprogrammeerd tot problemen Gevangen in omgevingswaarden Gewenst-ongewenst gedrag Gewenste mechanische zekerheid Handelen vanuit kennis-idee-beeld Hechting-vastklamping – identificatie Heersende moraal Hele structuur van geweld Herhaalde-verkeerde beoogde energie Het beeld; slechts de oppervlakte Het centrum- de sensor-verwringer Het denkproces; de denker & gedachte Het ideeele – theoretische -speculatieve Het imaginaire-fiktieve-verbeelde Het verbale-abstracte-verbeelde Het woord-beeld; niet het wezenlijke Hoe het niet werkt Hoop-wanhoop Identificatie, vereenzelvigen met Ideologie Illusies – decepties In de verbeelding-het verbale gevangen In het geheugen gegrift In het kort In nood zijn-moeten voldoen In termen van voortzetting – herhaling Inhoud-bewustzijn Inmenging van het verleden Innerlijke bewogenheid Innerlijke verdeeldheid-fragmentatie Inspanning-proberen-moeite-proces Invloed omgevingswaarden Invloed woorden-ideeën-beelden Kennis van goed en kwaad Kijken waar de pijn zit Kleingeestigheid Leven in duisternis-schaduw verleden Leven in tegenstellingen Leven van verleden naar toekomst Leven vanuit orde Levenloze wanorde Liefde als revolutie Liefde voor het leven Lineariteit Los van de werkelijkheid Maak er geen beeld–ding-concept-weerstand van Mechanisch-dwangmatig handelen Mechanische-dwangmatige intelligentie Met liefdevolle zorg & aandacht Moet steeds verder gaan Naamgeving-beschrijving Niet automatisch-direct Niet de andere Niet de tradititionele benadering Niet het andere Niet oneerlijk-voor jezelf Ommekeer-inzicht-revolutie Onderdrukking Oorzaak van conflict & verdeeldheid Oorzaak van wanorde Opwellende liefde Politieke systemen Positief is niet het goede Principes Proberen- procesmatig benaderen Proberen- veranderen-verkrijgen Project-proces-opzet Projectie-continuering van het zelfde-veilige Propageren-propaganda Psychologische authoriteit Psychologische tijd- ervaring Psychologische weerstand Psychologische zekerheid Publieke opinie Realiseren objecten-denkbeelden Realiteit-onecht Rechtlijnig-richtlijnen-criteria Registratie-toe/aanrekenen Repetitie-herhaling Schuld en boete Secundair tweedehands -imiterend leven Secundaire duale-beoogde-afgeleide-dimensie Slechts reproductie van hetzelfde Speculatief-suggestief Stap eruit- uit het beeld Stimulatie Straf en beloning Streven-strijdigheid/conflict Stroom van bewustzijn Symboliek Systemen Tijdgeest Traditionele methodes Uit de imaginaire fiktie Uit de stroom Uit liefde-betrokkenheid Uitsluitend zo – niet anders Uniformiteit Utilitair Van een geheel andere orde Van zijn naar worden Vanuit beperkt-corrupt-afgeleid perspectief Vastgehouden-onthouden-energie Vasthouden aan ‘t niet essentiele-wezenlijke-dode Vastklampen aan dingen, mensen & ideeen Veld van denken – bewegen in tijdspatroon Verdeeld – afgeleid Verdorven-ontaard Vergelijken-afmeten-criteria Verleden naar toekomst Verstand-intellect verkeerd gebruikt Verstikking Verstrikt in jezelf-tijdgebonden Veruiterlijking – alleen het beeld-plaatje Verwarring Verwerven Verwording Verwringen Verwrongen-gedwongen energie Vicieuse-fiktieuze circel Video & audio Voor-en afkeur Voorbij verstandelijk begrip Vooringenomenheid Waan-voorstelling Waardensysteem-matrix Waarnemen-toezien op Waarnemer-censor/toezicht Wedijver-naijver Weerklank-echo Winnen of verliezen Worden; bedingen-verkrijgen Wording-worden-woorden Zedenleer Zie de afwezigheid van liefde Zie de dode verbale illusie Zie het beperkte-ontoereikende Zie het gevaar-de urgentie Zien van wanorde Zinsbegoocheling Zonder levensvreugde Zonder werkelijkheidswaarde

Het intellect dominant; oorzaak alle ellende

Onder ons

Geloof; de illusie van bescherming

(Niet) proberen ‘het’ te bestrijden-vernietigen (Niet) proberen ‘het’ te veranderen-inwerken op (Niet) proberen te sublimeren-idealisme 0pwellend-spontaan A.W. Anderson Aandacht zonder centrum-belangeloos Aanvaarden noch verzetten Alert voor conflict-verdeeldheid Alleen als je er helemaal vrij van bent Alles openhouden aUit het statische-imaginaire aVan feit naar feit gaan Beeldvorming-imaginatie Besef-onderkenning Beweging vanuit heelheid-integriteit Beweging vanuit het niets/de bron Compassie-betrokkenheid Conflict-verdeeldheid-weerstand De ander ben je zelf De juiste vraag Diepte van gevoel Doorbreken van het patroon Eenvoud van de boodschap Eerlijk puur-eenvoudig zien Eerst orde in de uiterlijke relatie Geconditioneerd-beperkt/bepaald Genegenheid tonen Gesprekken Gevangen in omgevingswaarden Gewenste mechanische zekerheid Handeling vanuit orde Heel zijn- integer Het belang van 1 mens Het hele plaatje Hoe het in zijn werk gaat Hoe het niet werkt In gemeenschap staan In het kort Integriteit van perceptie Invloed omgevingswaarden Kwaliteit van aandacht-leven Laten op-doodbloeien Leven vanuit orde Liefde als revolutie Luisteren; zien of het klopt Mens en maatschappij Met liefdevolle zorg & aandacht Niet afgeleid-misleid Niet automatisch-direct Niet de tradititionele benadering Niet het woord-beeld Niet mechanisch-zeker dwangmatig Observeren – bestuderen – leren Onder ons Onderscheiden van het echte/oorspronkelijke en het onechte Ongericht-onbaatzuchtig/lerend/ongewapend Oog voor dualiteit – inmenging verleden Oog voor positieve waarden-weerstand Opwellende liefde Perceptie – het feitelijke doorgronden Psychologische weerstand Publieke opinie Realiteit-onecht Steeds weer opschonen Uit de imaginaire fiktie Uit liefde-betrokkenheid Verbondenheid-verwantschap Video & audio Volledig helder-eerlijk Volledig in staat-verantwoordelijk Volledige sensitiviteit Vrij van conflict-verdeeldheid-weerstand Ware intelligentie als kompas Ware verandering-bevrijding Ware-zuivere communicatie-expressie Wat niet te doen Zie de afwezigheid van liefde Zien van wanorde Zien, zijn is doen Zonder dwang-druk-invloed Zonder er iets mee te willen Zonder er weer iets mee te willen bereiken Zonder inspanning-moeite-patroon Zonder nieuwe weerstanden te creeeren Zonder nog meer te verstoren Zonder oordeel Zonder psychologische weerstanden

Weersta den boze niet

Documentaires Video & audio Voorgeschiedenis Werkelijkheid-echt

Het behoud van de leer

Alert op afleiding-focus-bezet zijn Alert op verdeeldheid-gerichtheid Diepte van gevoel Duale verwrongen-opzettelijke-tijdgebonden energie Eerlijk puur-eenvoudig zien Escapisme-ontsnappen aan de ellende Gewaarwording In het kort Leed-smart-pijn Non-duaal; zonder opzet-dwang-verwringing Oog voor dualiteit – inmenging verleden Oog voor het verspillen van energie Oppervlakkigheid-het uiterlijke beeld Vanuit het feitelijke-actuele Video & audio Vlam van aandacht Werkelijkheid-echt Zie de dode verbale illusie

Er is geen dualiteit; alleen gebrek aan aandacht = verdeeldheid, conflict

(Ver)-Beelden-Imaginatie Afgeleid-misleid zijn Alert voor conflict-verdeeldheid Beeldvorming-imaginatie Beland in een verbale fixatie- voor/tegenstelling Beperkt gefixeert handelen Conflict-verdeeldheid-weerstand Formulering Handelen vanuit kennis-idee-beeld Het idee/illusie van afscheiding Het ideeele – theoretische -speculatieve Hoe het in zijn werk gaat Illusies – decepties Invloed woorden-ideeën-beelden Oorzaak van conflict & verdeeldheid Realiteit-onecht Statisch-gefixeerd Uniformiteit Verdeeld – afgeleid Verwording Zonder nieuwe weerstanden te creeeren

Formulering; het wezen van ieder van conflict

Aandacht zonder centrum-belangeloos Aanvaarden noch verzetten Alert op verdeeldheid-gerichtheid Alleen als je er helemaal vrij van bent Alles openhouden aUit het statische-imaginaire aVan feit naar feit gaan Beweging vanuit heelheid-integriteit Bij de feiten blijven Brein-verstand op de juiste plaats Daadwerkelijk Dat wat werkelijk is De vlam zuivering-onderscheid Echt of denkbeeldig – vrij of niet Eerlijk onder ogen zien Eerlijk puur-eenvoudig zien Elke gedachte begrepen, opgebloeid Elke seconde-gedachte-moment-telt Even een stap terug doen Fundament van meditatie Gewaarwording Handeling vanuit orde Heel zijn- integer Het feit-de vraag spreekt voor zich Het hele plaatje Het leven als nieuw zien In het kort Integriteit van perceptie Keuzeloos-gewaarzijn Kwaliteit van aandacht-leven Magnifieke levenskracht-energie Menen wat je zegt Natuurlijk-zonder inspanning-moeite-proces Niet afgeleid-misleid Niet automatisch-direct Niet een project-proces-plan-opzet van maken Niet geinduceerd- onbepaald, vrij zien Niet oneerlijk-voor jezelf Niet reageren Niet-handelen – niet doen alsof/acteren Onbreekbaar-onbeinvloedbaar Ongekwetst-ongebroken-verdeeld Ongericht zien -belangeloos Oog voor de werking van het brein-verstand Passieve-roerloze alertheid Perceptie – het feitelijke doorgronden Steeds weer opschonen Vanuit ongebroken-onafgeleid zijn perspectief Video & audio Vlam der gewaarwording Volkomen onafhankelijk Volledig helder-eerlijk Voorbij aktie-reaktie Vrij van conflict-verdeeldheid-weerstand Waarheid Ware goedheid Ware-zuivere-adequate handeling Werkelijkheid-echt Wijst zich vanzelf Wrijving-richtingloze energie Zien dat, wat & waarom je denkt Zien is doen Zien met eigen ogen – wat het is Zien van het hele bewustzijns-levensproces Zien van wanorde Zien wat feitelijk echt is Zien wat waar is Zien, zijn is doen Zonder beweegreden-opzet-belang Zonder er iets mee te willen Zonder nog meer te verstoren Zonder voor & afkeur Zonder zelf-ik besef Zuiver bewustworden

Eerlijk zien-zijn: menen wat je zegt

Dat wat werkelijk is Werkelijkheid-echt

Waarheid is geen mysterie; simpel zien wat er is

Onder ons

Ruimte en stilte

(Ver)-Beelden-Imaginatie Alles verwarring-beoogd Beeldvormer-maker Beeldvorming-imaginatie Beland in een verbale fixatie- voor/tegenstelling Beperkt door het brein-verstand-geheugen Besef-onderkenning Bewustzijn zonder beelden Bij de feiten blijven Conditioneringsproces-vorming Gewaarwording Handelen vanuit kennis-idee-beeld Het ideeele – theoretische -speculatieve Het verbale-abstracte-verbeelde Idee of feit In de verbeelding-het verbale gevangen Met kinderen Realiteit-onecht Vrij van alle illussies Vrij van voor-beelden Zie de dode verbale illusie Zien met eigen ogen – wat het is

Ben je hier of denk je dat alleen; leven in een ideeënwereld.

Aandacht zonder centrum-belangeloos Aandacht-betrokkenheid Besef-onderkenning De vlam zuivering-onderscheid Dynamische vitale-energie Een en al aandacht-betrokken Eerlijk onder ogen zien Eerlijk puur-eenvoudig zien Energie niet verspillen-verspelen Energie vanuit inzicht Energie vergaren-herenigen/verhogen Gewaarwording In het kort Integriteit van perceptie Kwaliteit van aandacht-leven Leegte-stilte / vol van energie Magnifieke levenskracht-energie Niet afgeleid-misleid Niet-voorstelbare energie Oog voor het verspillen van energie Perceptie – het feitelijke doorgronden Regeneratie energie Video & audio Vlam der gewaarwording Vlam van aandacht Vlam van het leren Vlam van smart Volledig helder-eerlijk Werkelijkheid-echt Zien wat feitelijk echt is

Wat als er geen energie wordt verspeeld

(Niet) proberen te sublimeren-idealisme (Niet) proberen te verkrijgen-bekomen (Ver)-Beelden-Imaginatie Alert op identificering-nadoen Alert voor conflict-verdeeldheid Alles wilsgericht beogen- vasthouden Beeldvormer-maker Beeldvorming-imaginatie Beland in een verbale fixatie- voor/tegenstelling Belemmering voor inzicht Benaming-benoemen-associatie Beperkt gefixeert handelen Bezet-bezig zijn Deconditionering Dynamische vitale-energie Egocentrische aktiviteit Energie niet verspillen-verspelen Geconditioneerd-beperkt/bepaald Geen methode-mechaniek-proces Geen projectie-plan-proces Gewenste mechanische zekerheid Handelen vanuit kennis-idee-beeld Handeling zonder leed te veroorzaken Het beeld-patroon gebroken Het centrum- de sensor-verwringer Het ideeele – theoretische -speculatieve Het woord-beeld; niet het wezenlijke Het Zelf(de) – patroon-echo-ego Hoe het in zijn werk gaat Identificatie, vereenzelvigen met Ideologie In de verbeelding-het verbale gevangen In lijn met de waarheid-werkelijkheid Innerlijke verdeeldheid-fragmentatie Inspanning-proberen-moeite-proces Invloed woorden-ideeën-beelden Isolement-lijden Leven zonder angst & controle Lineariteit Maak er geen beeld–ding-concept-weerstand van Moeizaam Naamgeving-beschrijving Natuurlijk-zonder inspanning-moeite-proces Niet automatisch-direct Niet bezet/geboeid zijn Niet het woord-beeld Niet vanuit wilskracht Niet-handelen – niet doen alsof/acteren Niet-positief – gericht handelen Non-verbaal Ongebroken-niet corrupt-ongefragmenteerd Ongehecht-niet vastklampend- niet identificerend Ontladen/legen van het brein Oog voor dualiteit – inmenging verleden Oog voor inspanning-strijd-streven Oorzaak van conflict & verdeeldheid Project-plan-procesmatig Psychologische authoriteit Psychologische beeindiging Psychologische zekerheid Realiseren objecten-denkbeelden Realiteit-onecht Rechtstreekse verbinding Slechts reproductie van hetzelfde Statisch-gefixeerd Streven-strijdigheid/conflict Tijdloze energie Traditionele methodes Uit de emotie van het woord-beeld Verschoond blijven Volkomen kalm Vrij van conflict-verdeeldheid-weerstand Vrij van voor-beelden Vrije vernieuwende energie Waardentoevoeging-hechting-identificatie Wat niet te doen Wil Worden; bedingen-verkrijgen Wording & angst Wrijving-richtingloze energie Zelf-versterking Zien is doen Zien met eigen ogen – wat het is Zien van het hele bewustzijns-levensproces Zien wat feitelijk echt is Zien-zijn in rust & ruimte Zien-zijn in stilte Zijn zonder te worden Zinsbegoocheling Zonder beelden-maker Zonder beweegreden-opzet-belang Zonder psychologisch gezag Zonder strijd Zuiver bewustworden

Uit de greep van wil en idee

Documentaires Video & audio

Documentaire: chronicles of a less ordinary life.

(Ver)-Beelden-Imaginatie Beeldvormer-maker Beeldvorming-imaginatie Beland in een verbale fixatie- voor/tegenstelling Besef-onderkenning Bewustzijn zonder beelden De vlam zuivering-onderscheid Eerlijk puur-eenvoudig zien Elke seconde-gedachte-moment-telt Het beeld-patroon gebroken Het brein hersteld-op de juiste plek Het ideeele – theoretische -speculatieve Het woord-beeld; niet het wezenlijke Illusies – decepties Inhoud-bewustzijn Inzicht – licht Kwaliteit van aandacht-leven Leren Leren-ermee leven Nauwlettend gadeslaan Niet afgeleid-misleid Niet het woord-beeld Niet omzetten in iets denk-beeldigs Niet tot beeld reduceren Niets van dat alles Observeren – bestuderen – leren Ommekeer-inzicht-revolutie Ontladen/legen van het brein Perceptie – het feitelijke doorgronden Stap eruit- uit het beeld Uit de imaginaire fiktie Verschoond blijven Volledig helder-eerlijk Vrij van alle illussies Vrij van voor-beelden Werkelijkheid-echt Zien Zien met eigen ogen – wat het is Zien van het hele bewustzijns-levensproces Zien wat waar is Zonder beelden-maker Zonder idealisme-sublimatie Zonder kennis van goed en kwaad Zonder zelfbeeld-onbeschadigd Zwijgen van het brein

De belangrijkste les: inzicht betekent volledig einde beeldvorming

Brockwoodpark 1978 Compassie-betrokkenheid De religieuze geest Dynamische vitale-energie Eenvoud van de boodschap Energie vanuit inzicht Gebrek aan aandacht besef – onachtzaamheid Gebroken-in gebreke/nood zijn Gesprekken Gewaarwording Gewenste mechanische zekerheid Handelen vanuit kennis-idee-beeld Het brein hersteld-op de juiste plek Hoe het in zijn werk gaat Intelligentie Inzicht – licht Kwaliteit van aandacht-leven Laten op-doodbloeien Leed-smart-pijn Leegte-stilte / vol van energie Liefde-betrokkenheid-compassie Niet automatisch-direct Onderzoek naar het werkelijke Opwellende liefde Primaire eenduidige-vrije-tijdloze dimensie Secundaire duale-beoogde-afgeleide-dimensie Tijdloos Verstrikt in jezelf-tijdgebonden Verwrongen-gedwongen energie Video & audio Vrije ontplooiing-verwezelijking Ware intelligentie als kompas Ware religie Ware verandering-bevrijding Werkelijkheid-echt Wrijving-richtingloze energie Zien van het hele bewustzijns-levensproces Zwijgen van het brein

Inzicht en ware religie; niet de valstrik van wording-schijnbloei

Aandacht zonder centrum-belangeloos Aandacht-betrokkenheid Aanvaarden noch verzetten Afgeleid-misleid zijn Afwijzen-loochenen-negatie Alert op verdeeldheid-gerichtheid Alert voor beweging binnen het patroon Echt of denkbeeldig – vrij of niet Een en al aandacht-betrokken Elk ogenblik telt Elke seconde-gedachte-moment-telt Even een stap terug doen Het interval van de angst Het leven als nieuw zien In een ogenblik Integriteit van perceptie Keuzeloos-gewaarzijn Kwaliteit van aandacht-leven Niet afgeleid-misleid Niet automatisch-direct Niet geinduceerd- onbepaald, vrij zien Niet het woord-beeld Niet reageren Niets van dat alles Niets voor ogen hebben Ongericht zien -belangeloos Ongericht-onbaatzuchtig/lerend/ongewapend Passieve-roerloze alertheid Verschoond blijven Volledig helder-eerlijk Voorbij aktie-reaktie Zie de dode verbale illusie Zie het beperkte-ontoereikende Zien dat, wat & waarom je denkt Zien met eigen ogen – wat het is Zien van het hele bewustzijns-levensproces Zien wat feitelijk echt is Zien zonder beeld-woorden-worden Zonder er weer iets mee te willen bereiken Zonder voor & afkeur

Zien zonder oogbeweging

(Ver)-Beelden-Imaginatie Alleen als je er helemaal vrij van bent Alles openhouden Beeldvormer-maker Beeldvorming-imaginatie Beland in een verbale fixatie- voor/tegenstelling Creativiteit-schepping vanuit stilte Geen naamgeving-beschrijving-bedoeling Handelen vanuit kennis-idee-beeld Handeling vanuit orde Het beeld-patroon gebroken Het beeld; slechts de oppervlakte Het hele plaatje Het ideeele – theoretische -speculatieve Het verbale-abstracte-verbeelde Het woord-beeld; niet het wezenlijke Idee of feit Identiteit Ideologie Illusies – decepties In de verbeelding-het verbale gevangen Invloed woorden-ideeën-beelden Invloed-besmet met het verleden Leven in harmonie Maak er geen beeld–ding-concept-weerstand van Naamgeving-beschrijving Niet afgeleid-misleid Niet omzetten in iets denk-beeldigs Niet tot beeld reduceren Niet verbaliseren-vertalen naar het oude Non-verbaal Realiseren objecten-denkbeelden Realiteit-onecht Steeds weer opschonen Tart iedere beschrijving Uit de emotie van het woord-beeld Uit de imaginaire fiktie Vrij van alle illussies Vrij van voor-beelden Ware-zuivere-adequate handeling Worden; bedingen-verkrijgen Zien-zijn in stilte Zien, zijn is doen Zinsbegoocheling Zonder beelden-maker Zonder idealisme-sublimatie Zonder identificatie Zonder zelfbeeld-onbeschadigd

Werkelijkheid; geen ruimte voor verbeelding

Aandacht-betrokkenheid Alert op verdeeldheid-gerichtheid Belast – bezwaard met het verleden Beperkt door het brein-verstand-geheugen Beperkt gefixeert handelen Beperkt-bepaald door omstandigheden Beperkt-in gebreke zijn Echt of denkbeeldig – vrij of niet Eerlijk puur-eenvoudig zien Elke seconde-gedachte-moment-telt Even een stap terug doen Geluk-levensvreugde-blijheid Het centrum- de sensor-verwringer Het leven als nieuw zien Horizontaal of verticaal Inmenging van het verleden Lineariteit Natuurlijk-zonder inspanning-moeite-proces Niet automatisch-direct Niet geinduceerd- onbepaald, vrij zien Niet reageren Niet-positief – gericht handelen Non-lineair Onderkennen van de waarheid Ongebroken-niet corrupt-ongefragmenteerd Ongericht zien -belangeloos Ongericht-onbaatzuchtig/lerend/ongewapend Oorzaak van conflict & verdeeldheid Orientatie op ‘t wezenlijke-vitale-essentiele Toespraken Vanuit ongebroken-onafgeleid zijn perspectief Video & audio Volledig helder-eerlijk Voorbij aktie-reaktie Vrij van conflict-verdeeldheid-weerstand Vrij van continuering Vrijheid als voorwaarde Vrijheids beleving Waardensysteem-matrix Ware verandering-bevrijding Werkelijk anders Zien dat, wat & waarom je denkt Zien met eigen ogen – wat het is Zien wat feitelijk echt is Zien zonder beeld-woorden-worden Zonder beweegreden-opzet-belang Zonder doel-eind Zonder er weer iets mee te willen bereiken Zonder psychologisch gezag Zonder tijdsinterval-manier Zonder waarnemer-censor Zonder zelfcontrole

De censor; gaat dieper dan je denkt

A.W. Anderson Afgeleide mechanische denkbeeldige energie Alert op verdeeldheid-gerichtheid Alert voor beweging binnen het patroon Alert voor conflict-verdeeldheid Alleen als je er helemaal vrij van bent Alles door gebrek aan aandacht-betrokkenheid Alles in de taal Alles omgekeerd & verdraaid Alles openhouden Beland in de omgekeerde wereld Beland in een verbale fixatie- voor/tegenstelling Belast – bezwaard met het verleden Beperkte statische-onvrije energie (patroon) Bevrijden energie Compulsieve-dwangmatige energie Conformering-in mee gaan De imaginaire weg naar de hel Dia-lectiek Dissipatie – verlagen/verzwakken energie Door het uiterlijke-oppervlakkige bewogen Doorbreken van het patroon Duaal; dat wat zou Duale verwrongen-opzettelijke-tijdgebonden energie Dwang-druk-invloed Dynamisch leven Dynamische vitale-energie Echt of denkbeeldig – vrij of niet Elke seconde-gedachte-moment-telt Energie niet verspillen-verspelen Energie vanuit inzicht Energie vergaren-herenigen/verhogen Er geen nieuw concept-patroon van maken Even een stap terug doen Gedrag Gedragspatroon-schema’s Gesprekken Gewenst-ongewenst gedrag Gewenste mechanische zekerheid Handeling Handeling vanuit orde Handeling zonder leed te veroorzaken Herhaalde-verkeerde beoogde energie Het beeld-patroon gebroken Het hele plaatje Het imaginaire-fiktieve-verbeelde Het leven als nieuw zien Het verbale-abstracte-verbeelde Horizontaal of verticaal In het geheugen gegrift In termen van beeindiging – fris nieuw begin Maak er geen nieuw patroon-weerstand van Magnifieke levenskracht-energie Natuurlijk-zonder inspanning-moeite-proces Niet afgeleid-misleid Niet automatisch-direct Niet binnen het denkgebied-patroon Niet de andere Niet een project-proces-plan-opzet van maken Niet geinduceerd- onbepaald, vrij zien Niet het andere Niet het woord-beeld Niet omzetten in iets denk-beeldigs Niet reageren Niet uitsluitend zo Niet-handelen – niet doen alsof/acteren Niet-positief – gericht handelen Non-duaal; zonder opzet-dwang-verwringing Non-lineair Ongeconditioneerd-onvoorwaarlijk-vrij Oog voor beweging van angst & verlangen Oog voor dualiteit – inmenging verleden Oog voor inspanning-strijd-streven Oog voor kwetsuur Oorzaak van conflict & verdeeldheid Primaire eenduidige-vrije-tijdloze dimensie Psychologische beeindiging Realiteit-onecht Rechtlijnig-richtlijnen-criteria Regeneratie energie Scheppende levensvreugde Secundaire duale-beoogde-afgeleide-dimensie Steeds weer opschonen Trancededent – onverdeeld Uit de imaginaire fiktie Uit de stroom Uitsluitend zo – niet anders Uitvoeren Vanuit ongebroken-onafgeleid zijn perspectief Vastgehouden-onthouden-energie Veld van denken – bewegen in tijdspatroon Verschoond blijven Verwarring Verwrongen-gedwongen energie Video & audio Voorbij aktie-reaktie Vrij van conflict-verdeeldheid-weerstand Vrij van continuering Vrij van voor-beelden Vrije vernieuwende energie Ware intelligentie als kompas Ware levende orde Ware-zuivere-adequate handeling Zie de dode verbale illusie Zie het gevaar-de urgentie Zien dat, wat & waarom je denkt Zien is doen Zien van wanorde Zien zonder beeld-woorden-worden Zien, zijn is doen Zonder concepten-idealen Zonder dwang-druk-invloed Zonder inspanning-moeite-patroon Zonder opzet-onbaatzuchtig Zonder tijdsinterval-manier Zonder vaste overtuiging

Wat is aktie zonder idee, zonder leed te veroorzaken?

(Niet) proberen te verkrijgen-bekomen (Ver)-Beelden-Imaginatie Alert op afhankelijkheid-hechting-identificatie Alert op afleiding-focus-bezet zijn Alert op identificering-nadoen Alert op verdeeldheid-gerichtheid Alert voor beweging binnen het patroon Alert voor conflict-verdeeldheid Alles wilsgericht beogen- vasthouden Angst versterken Beeldvormer-maker Beeldvorming-imaginatie Beland in de omgekeerde wereld Beland in een verbale fixatie- voor/tegenstelling Beperkte statische-onvrije energie (patroon) Bevrijding van het zelf(de) -patroon Beweging van het verlangen-zekerheden De imaginaire weg naar de hel Dia-metraal- recht tegenover Dissipatie – verlagen/verzwakken energie Duale verwrongen-opzettelijke-tijdgebonden energie Energie niet verspillen-verspelen Energie vanuit inzicht Energie vrij-levend houden Flux van zekerheid Geen projectie-plan-proces Gevangen in angst Handelen vanuit kennis-idee-beeld Herhaalde-verkeerde beoogde energie Het beeld-patroon gebroken Het beeld; slechts de oppervlakte Het ego-zelf-echo Het ideeele – theoretische -speculatieve Het imaginaire-fiktieve-verbeelde Het interval van de angst Het verbale-abstracte-verbeelde Hoe het in zijn werk gaat Illusies – decepties In de tussentijd In de verbeelding-het verbale gevangen In het kort In stand houden-monitoren-behouden Leren-ermee leven Leven in tegenstellingen Maak er geen beeld–ding-concept-weerstand van Maak er geen nieuw patroon-weerstand van Nauwlettend gadeslaan Niet omzetten in iets denk-beeldigs Niet tot beeld reduceren Niet verbaliseren-vertalen naar het oude Observeren – bestuderen – leren Oog voor dualiteit – inmenging verleden Projectie-continuering van het zelfde-veilige Realiseren objecten-denkbeelden Realiteit-onecht Secundaire duale-beoogde-afgeleide-dimensie Slechts reproductie van hetzelfde Stroom van bewustzijn Tot stand-komen zelf Uit de emotie van het woord-beeld Uit de imaginaire fiktie Uit de schaduw van het verleden