Onafhankelijk denken

Er bestaat geen onafhankelijk denken;  alle denken is afhankelijk, bepaald.
Denken is het onder woorden brengen van invloeden.
Denken is afhankelijk zijn; het denken kan nooit vrij zijn.

independed

Commentaren op het leven 1958, blz. 225, r. 4

Timeless Today