Nieuwe ideologieen?
Door Redactie Op 20 mrt, 2020 Om 11:46 PM | Gecategoriseerd als (Niet) proberen 'het' te sublimeren-overstijgen met idealisme, aIdentificatie; zelfhypnose-projectie, aIdentificatie: tijd-strijd-ego vorming, aInventief; hetzelfde maar dan anders, Alert voor identificering-vereenzelviging met het uiterlijke, aleven in en door het geheugen-verleden, aLeven in het geheugen-het zal je heugen, aLeven in symbolische identificaties-uiterlijke waarden, aLeven voor de buitenwereld, aLeven zonder enige werkelijke betekenis, Alles 'verkeerd'-vastgehouden-herhaald-hetzelfde, Alles een dode denk-geheugen fictie, Alles herhaling-imitatie-repetitie, Alles vergelijkend-metend-afwegend, Alles verkrijgen-voldoen-verwachting, Alles verward-misverstand, Beland in de omgekeerde wereld, Beland in een verstandelijke tegenstelling-voor of tegen, Conflict-strijd-verdeeldheid-verstand/weerstand, Continu bezig-bezet met hetzelfde, De muur-blokkade, Geen enkele illusie, Geen imitatie-namaak-conformisme, Handeling vanuit een idee, I-ratio, strijd-conflict-non-handeling, Hechting-vastklamping - identificatie-vereenzelviging, Het ideeele-denkbeeldige-speculatieve, Het leven verspillen, Identificatie, vereenzelviging-hechting aan de vorm, Identiteit, Ideologie, Illusies - decepties, Imiteren - herhalen/doen alsof/conformeren, Immoreel, Innerlijke verdeeldheid-fragmentatie, Leven in de schaduw van het verleden; duisternis, Leven in verstandelijke tegenstellingen-voorkeuren/weerstanden/fragmenten, Met het oog op het werkelijke-echte, Middelmatig leven; modaliteit, Nooit vervulling-vervuld zijn, Oog voor positieve waarden-weerstand-verstand, Oog voor zelf-projectie-zekerheid zoeken, Projectie-ideele continuering van het zelfde-veilige, Schijnbeweging, Tot stand-komen zelf, Vastklampen aan dingen, mensen & ideeen, Verdeeldheid scheiding-begrenzing-isolatie, Vooringenomenheid, Waardensysteem; matrix-onderbewuste conditionering, Waardentoevoeging-er belang aan hechten, Zelfobservatie | Met 0 Comments

Hoe kan zich ooit een grondige omwenteling voltrekken in ons waardensysteem, als die niet bij onszelf begint? Moeten we, om hulp te kunnen bieden in de huidige crisis, werkelijk onze hoop vestigen op een nieuwe ideologie, een nieuw economisch plan? Of moeten we misschien beginnen met inzicht in het conflict en de verwarring in eigen binnenste, waarvan de wereld de projectie is? Kunnen nieuwe ideologieën werkelijk eenheid scheppen tussen mensen onderling? Brengen overtuigingen niet juist de ene mens tegen de andere in het geweer? Moeten we niet veeleer onze ideologische scheidsmuren opruimen – want alle scheidsmuren zijn immers van ideologische aard – en onze problemen niet langer bekijken door de bevooroordeelde bril van gevolgtrekkingen en vaste formules, maar rechtstreeks en zonder vooríngenomenheid? We staan nooit in een directe relatie tot onze problemen, maar altijd via een geloof of via iets, dat al eerder geformuleerd was. We kunnen onze problemen echter slechts oplossen door er
rechtstreeks mee in relatie te staan. Niet het feit dat we problemen hebben zet de ene mens tegen de andere op, maar dat we er ideeën over hebben. Problemen brengen ons nader tot elkaar, maar ideeën scheiden ons.

Commentaar op het leven, blz.213, r. 3
Jiddu Krishnamurti

Timeless Today