Innerlijke orde

Wat houdt innerlijke orde in?  Is zulke orde iets, dat door je denken gedicteerd wordt? Denken zelf is een wanordelijk gebeu­ren hoewel een mens denkt dat je de maatschap­pelijke orde tot stand kunt brengen door zorgvuldig denken, door ideologisch denken. Maar of het nu een westerse of een oosterse maatschap­pij is, overal is hij chaotisch, verward en in zichzelf tegen­strijdig, en in feite is de wereld een gekkenhuis. Overal waar het fragmentarische, tijdgebonden denken en in zichzelf be­grensde denkgebeuren aan het werk is, is volslagen wanorde onvermijdelijk.

leven en sterven, H. 14, blz. 74, r. 35

 

Timeless Today