Mens als middel

Elke revolutie die gebaseerd is op een ideologie, houdt louter het gebruik van de mens als middel instand.

advantage

Colombo 22 januari 1950, Relaties blz, 65,r. 34