Identiteit; muur van genoegen en pijn

De identiteit kweekt genoegen en pijn; ze veroorzaakt haat en oorlog en bouwt een muur om de mensen heen, om een ieder, om iedere familie en gemeenschap. De mens reikt over de muur heen naar de andere mens – maar ook hij is omheind; moraliteit is een woord dat beide overspant, en daarom wordt ze lelijk en ijdel.

identity

De enige revolutie, blz.146, r. 12
Jiddu Krishnamurti