Nooit meer bang zijn

Als er aan angst een einde komt, dan komt er ook een einde aan het vermogen om illusies, mythen en visioenen met hun hoop en wanhoop op te roepen en dan pas zet er een beweging in die uitreikt boven het bewustzijn, dat denken en voelen is. Het is de ontlediging van de diepste schuilhoeken en van de meest verborgen wensen en verlangens. Pas wanneer die volslagen leegte is ontstaan, wanneer er absoluut en letterlijk niets is, geen invloed, geen waarde, geen grens, geen woord- in de volslagen stilte van het tijd-ruimtelijke- is er het onbenoembare.

 

Aantekeningen, blz. 98, r.11