Uniformiteit; het bouwwerk van de moderne beschaving
Door Redactie Op 25 sep, 2020 Om 12:42 PM | Gecategoriseerd als 'Verkeerde'; mogelijke-beoogde energie, Alert voor identificering-binding-vereenzelviging, Associatie-vertaling, Bang niet te voldoen, Bevrediging, Beweging van verlangen-zekerheden-handeling, Conditionering; aangeleerde tekortkoming-afhankelijkheid-angst, Conformering-ergens in mee gaan, De mens, De tijdgeest, Er geen belang aan hechten-belangrijk maken, Funest psychologisch gezag, Geconditioneerd-in een bepaalde afhankelijke staat gebracht, Geen enkele illusie, Geen imitatie-namaak-conformisme, Geen methode-ratiomechaniek-tijdsproces, Gefrustreerde-geblokkeerde energie -het boze, Geloofsystemen, Geluk-levensvreugde-blijheid, Geprogrammeerd tot geisoleerde-eenzame strijdende identiteit, Heersende moraal, Het individu, Hoop-wanhoopsenergie, Identificatie, vereenzelvigen-hechting, Illusies - decepties, Imiteren - herhalen/doen alsof/conformeren, In nood zijn-moeten voldoen, Inzicht krijgen, Maatstaf-normering-criteria, Mechanisch-dwangmatig handelen, Mens en maatschappij, Methodes gebruik-traditie- het hoe, Middelmatig leven; modaliteit, Niet in nood - moeten voldoen, Niet vergelijken-imiteren-conformeren, Niet vertalen naar het oude -vergelijken, Onderwijs, Ontsluiering, Oog voor afmeten-criteria-modaliteiten, Oog voor dualiteit - inmenging verleden-geheugen: I(r)-ratio, Opvoeding, Publieke opinie, Realiteit; dodelijke denkfiktie, Systemen, Tot stand-komen zelf, Uniformiteit, Verdeeldheid scheiding-begrenzing-isolatie, Vergelijken-afmeten-criteria, Verstikking, Verwrongen-gedwongen energie, Vrij van vergelijking-de buitenwereld-de buit, Ware onverschilligheid; nooit een voorkeur uitspreken, Ware scheppende handeling, Wording & angst, Zien-inzien is handelen, Zonder af te meten- vergelijken, Zonder werkelijkheidswaarde | Met 0 Comments

Gelijkvormigheid of nabootsing begint al in de jeugd, door opvoeding, door de invloed van de maatschappij en door uiterlijke omstandigheden. Hierdoor zijt gij geneigd, uw gedachten en gevoelens aan te passen aan de publieke opinie en dienstbaar te maken aan godsdienstige denkbeelden of geestelijk gezag. Welke wijsbegeerte of godsdienst gij ook beschouwt, gij zult er een methode in vinden vastgelegd, volgens welke gij tot verwezenlijking van de waarheid of God zoudt kunnen komen. Gij doet niet anders dan aanpassen, nabootsen en uw denken en voelen in de speciale vorm van dat systeem forceren en zo wordt gij slechts een rad in een maatschappelijke of godsdienstige machine.

Het gehele bouwwerk van de moderne beschaving is gegrond op gelijkvormigheid en zich richten naar een maatstaf, die vastgesteld is door gezag, hetzij het gezag van de openbare mening, hetzij dat van een geestelijk leraar. En zoals het met godsdienst, maatschappij en idealen is, zo is het met opvoeding;
voortdurende gelijkvormigheid veroorzaakt verstikking van het individuele denken. ledere philosophie of ieder denksysteem veroorzaakt gelijkvormigheid.

Ik bied u in geen enkel opzicht een geneesmiddel, een panacee voor de bestaande kwalen der wereld en evenmin geef ik u een systeem waardoor gij gelukkig zoudt kunnen worden. Het verlangen naar troost en steun berust op een verkeerd begrip van geluk. Gij denkt gelukkig te zullen zijn, als al uw verlangens bevredigd zijn. De vervulling van een wens brengt niet de rijkdom van inzicht. Blijvend geluk is de volheid van inzicht in handeling. Bevrediging is wisselvallig, steeds veranderend en uitsluitend een waan, terwijl inzicht alle waan vernietigt.

Wees met hart en ziel onbezorgd.

Van waarheid en leven, blz. r.10
Jiddu Krishnamurti

Timeless Today