Handelen uit verwarring

Als u een ideaal heeft, denkt u dat het u zal helpen ‘wat is’ kwijt te raken, maar dat gebeurt nooit. U mag dan de rest van uw leven geweldloosheid prediken, maar u zaait voortdurend het zaad van het geweld.  U hebt een opvatting van hoe u zou moeten zijn en hoe u zou moeten handelen en in feite handelt u geheel anders; u ziet dus, dat beginselen, geloven en idealen onvermijdelijk moeten leiden tot huichelarij en een oneerlijk leven. Het is het ideaal dat het tegengestelde schept van ‘wat is’, dus als u weet hoe u moet leven met “wat is’, is het tegengestelde niet nodig. Het trachten iemand anders te evenaren, of gelijk te worden aan uw ideaal, is een van de hoofdoorzaken van tegenstrijdigheid, verwarring en conflict. Een verwarde geest zal, wat hij ook doet, op welk niveau ook, verward blijven; elke handeling, geboren uit verwarring, leidt tot verdere verwarring.  Ik zie dit zeer duidelijk; ik zie het zo duidelijk als ik een direct levensgevaar zie. Dus wat gebeurt er? Ik handel niet langer in termen van verwarring. Daarom is niet-handelen volledig handelen.

Laat het verleden los,  blz.66,  r. 8

Timeless Today