Geluk is geen resultaat

Als u niet achterom kijkt en niet naar meer vraagt, wat wel een hele opgave is, zal datgene waar u geen macht over hebt misschien uit eigen beweging aktief worden. Begeerte, zelfs begeerte naar het verhevene, veroorzaakt leed; de behoefte aan meer zet de deur open voor de tijd. Deze gelukzaligheid laat zich niet kopen, niet met offers of met deugdzaamheden niet met stimulerende middelen. Ze is geen beloning en geen resul­taat. Ze komt wanneer het haar belieft; zoek er niet naar.

Aanpassing en vrijheid, h.36, blz 178, r.8