Gedrag: de weg van het leven

Gedrag is de weg van het leven, de weg tot die opperste, onbewogen werkelijkheid, tot het besef waarvan ieder moet komen. Door onderscheiding komt ge steeds nader tot de bron der dingen, zoodat gij als individu deze werkelijkheid zult beleven. Wanneer gij eenmaal die innerlijke werkelijkheid, dat fundamenteel beginsel van zijn, hebt begrepen, wannneer gij het onpersoonlijk hebt gecritiseerd, geanaliseerd en onderzocht en het – zelfs gedeeltelijk – beleeft, dan verlicht gij door uw eigen streven de duisternis, die het leven van ieder mens omringt, de duisternis , die ik het “onessentiele” noem.

Ervaring en gedrag, blz.19 r.14