Extase

Wanneer er een eind komt aan het bewustzijn met heel zijn inhoud, meldt zich iets van een volkomen andere orde. Extase wil zeggen, dat je aan jezelf ontstijgt, dat er geen zelf is om ergens van te genieten. Het zelf met andere woorden het ‘ik’ het ego, de persoonlijkheid-is volledig verdwenen, het enige gevoel dat overblijft is het gevoel er buiten getre­den te zijn. Dat is extase. Dat soort extase heeft niets met plezier of bevrediging uit te staan.

Leven en sterven, H.8, blz. 41, r.25