Dom zijn

Wanneer de domheid verdwenen is, is er intelligentie. De mens echter die dom is en probeert intelligent te zijn, is nog steeds dom. Domheid kan nooit veranderd worden in wijsheid; wijsheid, intelligentie, bestaat alleen wanneer aan domheid een einde komt. De mens die dom is en probeert intelligent te zijn, wijs te zijn, kan dat natuur­lijk nooit worden. Om te weten wat domheid is, moet u erop in gaan, niet oppervlak­kig maar ten volle, totaal diepgaand, grondig; u moet alle lagen van de domheid doordringen, en wanneer aan de domheid een einde komt, is er wijsheid

Over God, blz. 35, r.13