Degeneratie; genot, hypocrisi; verraad aan het leven
Door Redactie Op 25 sep, 2020 Om 12:53 AM | Gecategoriseerd als aIdentificatie; zelfhypnose-projectie, aIdentificatie: tijd-strijd-ego vorming, aInventief; hetzelfde maar dan anders, aleven in en door het geheugen-verleden, aLeven in het geheugen-het zal je heugen, aLeven in symbolische identificaties-uiterlijke waarden, aLeven voor de buitenwereld, aLeven zonder enige werkelijke betekenis, Alles 'verkeerd'-vastgehouden-herhaald-hetzelfde, Alles een dode denk-geheugen fictie, Alles herhaling-imitatie-repetitie, Alles vergelijkend-metend-afwegend, Alles verkrijgen-voldoen-verwachting, Angst en plezier, Angst, wil-conflict-geweld-strijd, Beland in de omgekeerde wereld, Beland in een verstandelijke tegenstelling-voor of tegen, Continu bezig-bezet met hetzelfde, De tijdgeest, Degeneratie-desintegratie, Doden, Doen alsof-oneerlijk zijn-simuleren, Eerst orde in de uiterlijke relatie, God spelen, Handeling vanuit een idee, I-ratio, strijd-conflict-non-handeling, Hechting-vastklamping - identificatie-vereenzelviging, Heelheid - integriteit/aanwezigheid, Heersende moraal, Helen-genezen, Het leven verspillen, Hypocritie-doen alsof, Leven in de schaduw van het verleden; duisternis, Leven in verstandelijke tegenstellingen-voorkeuren/weerstanden/fragmenten, Macht; verderf-kwaadaardigheid, Met liefdevolle zorg & aandacht, Middelmatig leven; modaliteit, Nooit vervulling-vervuld zijn, Ongebroken-niet corrupt-ongefragmenteerd, Oppervlakkigheid-het uiterlijke beeld, Prestige, Realiteit; dodelijke denkfiktie, Schijnbeweging, Schijnheiligheid-hypocritie, Vastklampen aan dingen, mensen & ideeen, Verantwoordelijk-volledig in staat, Verraad, Veruiterlijking - slechts het beeld-oppervlakkige, Waardentoevoeging-er belang aan hechten, Zie het oppervlakkige-veruiterlijkte | Met 0 Comments

Over de hele wereld zijn mensen in meerdere of mindere mate aan het degenereren. Wanneer het persoonlijke.of het collectieve genoegen het allesoverheersende belang in het leven wordt- seksueel genot, het plezierige van het doorzetten van je eigen wil, het prettige van opwinding, het genoegen scheppen in je eigenbelang, het bevredigende van macht en status, de nadrukkelijke eis je eigen wens naar genieting bevredigd te zien – dan is daar sprake van degeneratie. Van degeneratie is bijvoorbeeld sprake, wanneer menselijke verhoudingen vluchtig en oppervlakkig worden en gebaseerd zijn op wat prettig is. Wanneer verantwoordelijkheid niet langer zijn alomvattende, totale betekenis heeft, wanneer mensen geen zorg voor elkander hebben of voor de aarde en het leven in de zee, dan is die veronachtzaming van zowel hemel als aarde eveneens een vorm van degeneratie.

Waar schijnheiligheid de toon aangeeft op hoge posten, en oneerlijkheid in de handel, wanneer leugens deel uitmaken van het normale dagelijkse gesprek, wanneer een handvol mensen de rest tyranniseren, wanneer dingen een allesoverheersende rol spelen – daar is sprake van verraad aan alle leven. De enige taal die het leven dan nog maar spreekt is het doden van anderen. En wanneer liefde als genoegen wordt opgevat, heeft de mens voor zich de deur tot schoonheid en de heiligheid van het leven gesloten.


Brieven aan de scholen, blz.108, r. 9

Timeless Today