De religieuze geest

De meditatieve geest is de religieuze geest. De religie welke niet beroerd wordt door de kerk, de tempels of de gezangen. De religieuze geest is de explosie van liefde. Deze liefde kent geen scheiding. Voor haar is het verre nabij. Zij is niet de ene of de velen, maar de toestand waarin alle scheiding ophoudt. Evenmin als bij de schoonheid zijn woorden de maat der liefde. Alleen vanuit deze stilte kan de meditatieve geest handelen.

De enige revolutie, blz. 114, r.30