De innerlijke ontmoeting

En als we over deze tamelijk ingewikkelde materie praten moeten we daarbij in gedachte houden, dat de verbale communicatie tussen u en de spreker
lang niet gemakkelijk zal zijn; als u niet zorgvuldig en aandachtig luistert zal de communicatie niet mogelijk zijn. Als u over iets zit te denken en de spreker heeft het over iets heel anders, dan komt er van communicatie niets terecht – dat is duidelijk. Als u vervuld bent van uw eigen speciale angst en
uw hele aandacht gaat erin op, dan krijgt de verbale communicatie tussen u en de spreker geen enkele kans. Elkaar door woorden bereiken is slechts mogelijk, als er dat soort aandacht voorhanden is, die betrokkenheid en intensiteit bevat en een dringend verlangen, het probleem van de angst te
doorzien.

Nog belangrijker dan communicatie is de innerlijke ontmoeting. Communicatie ligt op het vlak van het gesproken woord; aan de innerlijke ontmoeting komen geen woorden te pas. Twee mensen, die elkaar heel goed kennen, begrijpen elkaar wonderwel en ogenblikkelijk zonder dat er een woord aan te pas komt, want tussen hen bestaat een zekere vorm van verstandhouding. Als we ons met zulk een ingewikkeld onderwerp als angst bezighouden, dan is zowel de innerlijke ontmoeting als de communicatie door middel van woorden nodig. Die twee moeten voortdurend gelijke tred houden,
anders kunnen ze niet samenwerken.

De adelaar in zijn vlucht, blz.108, r. 4

Timeless Today