Bron van alle ellende

Symbolen zijn een middel van de hersenen om zich te beschermen; dit is het hele denkproces. Het ‘mij’ is een symbool, niet een feit. Het symbool van het ‘mij’ geschapen hebbende , vereenzelvigt het denken zich met zijn conclusie, met de formule, en verdedigt het daarna: alle ellende en verdriet komen hieruit voort.

codesymbols

Verandering dringende noodzaak, blz. 113, r.13

Timeless Today