Bewustzijn; gevolgtrekkingen en oppervlakkig resultaat

Wat is de relatie tussen bewustzijn en denken ? Is dat niet hetzelfde? Bestaat er verschil tussen denken en bewustzijn?

Denken is een reactie; en is bewustzijn niet ook een reactie? Als je je bewust bent van die stoel, is dat een reactie op een prikkel; is denken niet de reactie van het geheugen op een bepaalde uitdaging? Die reactie noemen we ervaring. Ervaring opdoen is zowel uitdaging als reactie, en dit ervaring opdoen, in combinatie met het benoemen of het vastleggen van de ervaring – de totaliteit van dit proces, dat zich op verschillende niveaus afspeelt, is het bewustzijn, niet?

De ervaring is het resultaat, het produkt van het ervaren. Het resultaat krijgt een naam; die naam zelf is een gevolgtrekking, een van de vele gevolgtrekkingen, die met elkaar de herinnering vormen. Dat proces van gevolgtrekkingen maken is het bewustzijn. De gevolgtrekking, het resultaat, is zelfbewustheid. Het zelf is de herinnering, de vele gevolgtrekkingen; en denken is de reactie van de herinnering. Denken is altijd een gevolgtrekking; denken betekent gevolgtrekkingen maken, daarom kan het nooit
vrij zijn. Denken is altijd het oppervlakkige, de conclusie. Bewustzijn is het registreren van het oppervlakkige. Het oppervlakkige brengt in zichzelf een scheiding aan tussen het uiterlijke en het innerlijke, maar die scheiding maakt het denken niet minder oppervlakkig.

Commentaren op het leven I, blz. 158, r.3.