Beschaving

Ook al onderscheiden beschavingen zich naar klimaat, milieu, voeding en zo meer, toch is beschaafd zijn in wezen door heel de wereld hetzelfde; intens mee te voelen met een ander, het kwade te mijden, royaal en niet naijverig zijn, vergevingsge­zind te zijn en zo meer. Zonder zo’n fundamenteel element van cultuur zal elke bescha­ving,  zowel hier als daar, uiteenvallen of door anderen ten gronde gericht worden.

Aanpassing en vrijheid, H. 44. Positieve en negatieve lering. Blz 210, r.32

Timeless Today