Beleven; zonder continuiteit

Sensaties kennen een begin en een einde, die kunnen herhaald en nader uitgewerkt worden; maar beleven speelt zich niet af binnen de begrenzing van de tijd. Dat waar het op aan komt, is het beleven, en dat zal nooit ons deel zijn in de jacht op sensatie. Sensatiegevoelens zijn begrensd en persoonlijk, ze geven aanleiding tot conflicten en ellende; beleven echter is te enenmale verschillend van het herhalen van een ervaring en kent geen continuïteit. Alleen in beleven is sprake van vernieuwing, van ommekeer.

experienceTimelessToday

Commentaar op het leven, blz. 62, r. 20

Timeless Today