Angst: vlucht voor de feiten

Angst bestaat. Angst is nooit aktueel; ze is er of voor of na het aktieve nu. Wanneer er ‘nu’ angst is, is dat dan angst?  Op dat ogenblik zelf, het moment van lichamelijk of psychologisch gevaar, is er totale aandacht. Als er totale aandacht is, is er geen angst. Maar het feit dat er geen aandacht is roept angst op; angst ontstaat wanneer de feiten ontlopen, ontvlucht worden; die vlucht zelf is dan angst.

fearandfacts4

Aantekeningen, blz. 96, r. 29