Aandacht

Die onuitputtelijke energie, die nooit te kwetsen of te corrumperen valt, is dientengevolge aandacht.

Brieven aan de scholen, 15  febr. 1979, blz.51, r.9