Ruimte, stilte en orde

Waar ruimte heerst, heerst orde; met andere woorden, handelen uit intelligentie, deze hoort noch jou noch mij toe, het is een uit liefde en meegevoel geboren intelligentie. Ruimte veron­derstelt een door niets in beslag genomen geest. Ware orde schept enorme ruimte; ruimte betekent stilte; uit stilte ontstaat het on-gelofelijke gevoel van leegte waarvan sprake was. Schrik niet van het woord leeg; pas wanneer leegte aanwezig is kunnen er dingen gebeuren.

space

Leven en sterven, H.14, blz.75, r. 25