Herinnering als leidraad

Herinnering leidt ons door onze ervaringen. We treden elke nieuwe ervaring tegemoet met een, aan banden gelegde geest, een geest, die reeds beladen is met herinneringen ter zelfbe­scherming, die bestaan uit angsten, vooroordelen en verschil­lende neigingen. Herinnering legt altijd de geest aan banden en schept een omgeving met waarden, waarin de geest gevangen raakt. Zolang deze herinneringen ter zelfbescherming bestaan en het “ik” proces doen voortbestaan kan er geen levensvol­heid zijn.

Toespraken Ommen 1936, blz. 53, r. 10.