Geen mutatie; leven in de illusie van ervaringen
By Redactie On 9 feb, 2020 At 02:52 PM | Categorized As (Niet) proberen te sublimeren-idealisme, (Ver)-Beelden-Imaginatie, Afwijzen negatie-verdrijven wat het niet is, Aktie & reaktie, Alert op identificering-nadoen, Alles een probleem-opgave, Alles omgekeerd & verdraaid, Angst niet iets te zijn, Beperkt gefixeert handelen, Bevrijden energie, Bevrijding van het zelf(de) -patroon, Conditioneringsproces-vorming, Continuering, Deconditionering, Dissipatie - verlagen/verzwakken energie, Duaal; dat wat zou, Duale verwrongen-opzettelijke-tijdgebonden energie, Echt leven, Focus-afleiding-beperking, Funest psychologisch gezag, Geconditioneerd-beperkt/bepaald, Gefrustreerde-geblokkeerde energie -het boze, Geprogrammeerd tot apart individu, Handelen vanuit kennis-idee-beeld, Herhaalde-verkeerde beoogde energie, Het denkproces; de denker & gedachte, Het ideeele - theoretische -speculatieve, Hoe het in zijn werk gaat, Identificatie, vereenzelvigen met, Ideologie, Illusies - decepties, In nood zijn-moeten voldoen, Inspanning-proberen-moeite-proces, Invloed woorden-ideeën-beelden, Komt onuitgenodigd-manifestatie, Mutatie van de het brein/hersencellen, Niet afgeleid-misleid, Niet in nood - moeten voldoen, Niet-positief - gericht handelen, Niets voor ogen hebben, Ongeconditioneerd-onvoorwaarlijk-vrij, Ontladen/legen van het brein, Ontwaken, Oog voor inspanning-strijd-streven, Oog voor positieve waarden-weerstand, Psychologisch sterven- frisse start, Psychologische authoriteit, Psychologische beeindiging, Realiteit-onecht, Schijn van leven, Slechts reproductie van hetzelfde, Speculatief-suggestief, Statisch-gefixeerd, Symbolen-symboliek, Uitvoeren, Verdeeld - afgeleid, Verwrongen-gedwongen energie, Vrij van alle illussies, Vrij van ervaringen, Waan-voorstelling, Waardensysteem-matrix, Wanhoops-energie, Zinsbegoocheling, Zonder focus, Zonder meer stoppen, Zonder psychologisch gezag, Zonder strijd, Zonder te conformeren, Zonder werkelijkheidswaarde, Zuiver bewustworden | With 0 Comments

Carlo Suares: Dat is dan een soort zelf opgewekte induktie stroom . . .

De herinnering van intense emoties, of van een schok, of een extase wekt het verlangen naar een herhaling van die ervaring en zo wordt het symbool de hoogverheven innerijke autoriteit, het ideaal, waar alle inspanning op gericht is. Het doel wordt dat symbool opnieuw te achterhalen en als middel daartoe houdt men het onophoudelijk voor ogen en tracht men zichzelf er naar te vormen. De afstand tussen de individu, zoals hij is en het symbool of het ideaal wordt door het denkproces geschapen. En dat proces is allerminst deconditionerend maar integendeel vóór alles conditionerend.

Alleen wanneer men sterft ten aanzien van die afstand, is er een mogelijkheid tot mutatie. Die mutatie is alleen mogelijk wanneer alle ervaring ophoudt te bestaan. Hij die geen ervaringen meer beleeft is ontwaakt. Maar u weet, wat er overal gebeurt: men jaagt steeds dieper en meer omvattende ervaringen na.

In het algemeen denkt men dat ervaren werkelijk leven is. Maar we hebben zojuist het proces van de ervaring onderzocht en we hebben gezien, dat hetgeen in dat ervaren wordt beleefd niet de werkelijkheid is, maar het symbool, het ideaal, het woord. We leven op woorden. Het woord, het beeld is echter niet het ding zelf.

Het zogenaamde geestelijke leven is een voortdurend voortgaand conflict, omdat het uitgaat van de mening, dat het zich kan voeden met voorstellingen, met beelden alsof men een hongerend mens zou kunnen voeden met het woord „brood”.  De meesten van ons leven bij woorden en niet bij feiten. Bij alle feiten in het leven, hetzij geestelijk leven of sexueel leven, of bij het organiseren van het zakenleven, of bij de vrijetijdsbesteding, worden onze handelingen steeds gedreven door woorden. Woorden worden tot gedachten of denkbeelden georganiseerd en daardoor aangespoord geloven wij dat, hoe groter de afstand wordt tussen de werkelijkheid (dat wat we werkelijk zijn) en het ideaal (de projectie van het tegenovergestelde van wat we zijn) hoe vuriger en heviger we leven.

En zo keren we de mutatie de rug toe.


Gesprekken met Krishnamurti, Carlo Suarez, Blz. 19, r. 19

Timeless Today