Sitemap
By Redactie On 23 mrt, 2020 At 02:46 PM | Categorized As | With 0 Comments

Afgeleide mechanische-dwangmatige denkenergie Alles een probleem-opgave-proces-patroon Angst, wil en conflict Beweging van het verlangen-begeerte Conclusies trekken Disssipatie – verlagen/verzwakken energie Funest psychologisch gezag Geen conclusies trekken Geprogrammeerd tot problemen Gevangen in omgevingswaarden Hoop-wanhoop Illusies – decepties Neurose Oog voor beweging van angst & verlangen Oog voor zelf-projectie Opzet-beoogd-wordend Proberen ‘het’ te veranderen Proberen te sublimeren-idealisme Proberen te voldoen Proberen-iets na te streven-te verkrijgen Project-proces-opzet Projectie-continuering van het zelfde Slechts reproductie van hetzelfde Vergelijken-afmeten-criteria Verstikt in hetzelfde Verstrikt in jezelf-tijdgebonden Waan-voorstelling Waarden Worden; bedingen-verkrijgen Wording & angst Wording-worden-woorden Zelf-versterking Zelfmisleiding

De weg van de illusie

0pwellend-spontaan Beweging vanuit heelheid-integriteit Beweging vanuit het hart Beweging vanuit het niets/de bron Compassie-betrokkenheid Creatieve vrede De levende bron De ware revolutie De weg naar binnen Echt leven Eenvoud van de boodschap Eerlijk puur-eenvoudig zien Genegenheid tonen Handeling vanuit orde Handeling zonder leed te veroorzaken Harmonisch leven Heel zijn- integer Het belang van 1 mens Het wezenlijk andere-vrije-ware Hoe het in zijn werk gaat In gemeenschap staan Innerlijk in vrede zijn Innerlijke orde-harmonie Juist andersom Keuzeloos-gewaarzijn Leven zonder angst Liefde Liefde als revolutie Liefde voor het leven Mens en maatschappij Met liefdevolle zorg & aandacht Niet-handelen/acteren/doen alsof Onbreekbaar-onbeinvloedbaar Ongekwetst-ongebroken-verdeeld Ongericht zien -belangeloos Ongericht-onbaatzuchtig/lerend/open Ontdekken- ontwaren van de werkelijkheid Opbloeien Opwellende liefde Primaire eenduidige-eerlijke dimensie Proberen ‘het’ te bestrijden Proberen ‘het’ te veranderen Proberen te sublimeren-idealisme Proberen te voldoen Proberen-iets na te streven-te verkrijgen Revolutie in het bewustzijn Scheppende levensvreugde Stap eruit Uit liefde Volheid van het heden-nu Volledig helder-eerlijk Volledig zien/zijn-aandachts perspectief Waarheid handelt Ware adequate handeling Ware goedheid Ware verandering-bevrijding Wat niet te doen Werkelijk anders Zie de afwezigheid van liefde Zien-zijn in rust & ruimte

Niet het onechte veranderen; wees hartelijk in een oneerlijke wereld

Aandacht zonder centrum-belangeloos Aandacht-achtzaamheid Besef-onderkenning Beweging vanuit heelheid-integriteit Compassie-betrokkenheid Een en al aandacht Eenvoud van de boodschap Eerlijk puur-eenvoudig zien Integriteit van perceptie Liefde Met liefdevolle zorg & aandacht Nauwlettend gadeslaan Niet mechanisch-dwangmatig Niets voor ogen hebben Observeren- zien wat er in besloten ligt Ongericht zien -belangeloos Oplettend-waakzaamheid Sensitiviteit Uit liefde Verbondenheid-verwantschap Vlam van aandacht Volledig helder-eerlijk Volledig zien/zijn-aandachts perspectief Ware intelligentie als kompas Werkelijkheid-echt Zien met eigen ogen – hoe het is

Aandacht schenken

(Ver)-Beelden-Imaginatie A.W. Anderson Aandacht-achtzaamheid aEcht-eerlijk of niet Afgeleide-gebrekkige aandacht Alert op identificering-nadoen Alert voor beweging binnen het patroon Alles omgekeerd & verdraaid Alles relatief – waarschijnlijk Alles theoretisch-speculatief aVoordat het kwaad geschied Beeldvorming-imaginatie Begoocheling Beland in een verbale fiktie-tegenstelling Belast – bezwaard met het verleden Beweging van het verlangen-begeerte Bewustzijn zonder beelden Continue inmenging verleden De omgekeerde wereld Dromen Elk ogenblik telt Elke seconde-gedachte-moment-telt Energie vergaren-herenigen/verhogen Gewaarzijn – bewaren eenheid/vrijheid Handelen vanuit idee – fiktie Herhaalde-verkeerde mechanisch energie Het beeld-patroon gebroken Het brein hersteld-op de juiste plek Het ideeele – theoretische -speculatieve Het woord-beeld; niet het wezenlijke Illusies – decepties In de verbeelding-het verbale gevangen In een ogenblik In meditatie zijn; levenskunst Inhoud-bewustzijn Innerlijke orde-harmonie Inspanning-proberen-moeite-proces Invloed woorden-beelden Kwaliteit van aandacht-leven Leven van verleden naar toekomst Mechanisch-dwangmatig handelen Mechanische-dwangmatige intelligentie Meten-afmeten-criteria Mutorials Niet afgeleid-verleid Niet bezet/geboeid zijn Niet binnen het denkgebied-patroon Niet omzetten in iets denk-beeldigs Niet verbaliseren-vertalen naar het oude Niet vertalen naar het oude -vergelijken Observeren- zien wat er in besloten ligt Oplettend-waakzaamheid Project-proces-opzet Projectie-continuering van het zelfde Psychologische beeindiging Realiteit-onecht Regeneratie energie Schijn van leven Schijnbaar goed Schijnveiligheid-zekerheid Schijnverandering Stimulatie Van een geheel andere orde Vasthouden aan het niet-vitale/dode Veld van denken-bewegen in tijdspatroon Verdeeld – afgeleid Verleden naar toekomst Verleden-voorbij Versluiering Video & audio Vrij van beelden Vrij van het verleden Vrij van vergelijking Waakzaam zijn voor dualiteit-conflict Wording-worden-woorden Zie het gevaar-de urgentie Zien met eigen ogen – hoe het is Zien van het hele bewustzijns-levensproces Zonder beelden-maker Zonder beweegreden-opzet-belang

Onverantwoordelijk slaapwandelen in de context van verleden naar toekomst

Bevrijding is niet-persoonlijk Conditionering-programmering Geconditioneerd-beperkt/bepaald Gewaarzijn – bewaren eenheid/vrijheid Het denkproces; de denker & gedachte In het kort Logica Rede Verstand-intellect verkeerd gebruikt Video & audio Waarheid handelt Ware intelligentie als kompas Ware veiligheid Wat het niet is Wat niet te doen Werkelijkheid-echt Zien van het hele bewustzijns-levensproces

Denken is nooit intelligent

Afgeleide mechanische-dwangmatige denkenergie Afwijzing-verwijderen Creativiteit-schepping vanuit stilte De diepte van de dood De waarheid vinden Diepte van gevoel Dimensies Herhaalde-verkeerde mechanisch energie Het denkproces; de denker & gedachte Het wezenlijk andere-vrije-ware Het woord-beeld; niet het wezenlijke Innerlijk onderzoek Isolement-lijden ontvluchten Liefde Negatie-niet op ingaan Onderkennen van de waarheid Onderzoek naar het werkelijke Ontdekken- ontwaren van de werkelijkheid Oog voor positieve waarden-weerstand Orienteren op het vitale-essentiele Psychologisch sterven- frisse start Psychologische weerstand Reis zonder blauwdruk Vanuit het feitelijke-actuele Vernietiging Verwerkelijking Waardensysteem-matrix Werkelijkheid-echt Zonder meer stoppen Zonder psychologische weerstanden

Voelen van het wezenlijke

(Ver)-Beelden-Imaginatie Aandacht-achtzaamheid Aandachts-energie Alert op verdeeldheid-gerichtheid Beeindiging van de waarnemer-censor Beeldvorming-imaginatie Beland in een verbale fiktie-tegenstelling Bij de feiten blijven Continue inmenging verleden Eerlijk onder ogen zien Eerlijk puur-eenvoudig zien Elk ogenblik telt Fiktie van distantie/ waarnemer Gebrek aan aandacht besef – onachtzaamheid Handelen vanuit idee – fiktie Het beeld; slechts de oppervlakte Het ideeele – theoretische -speculatieve Het verbale-abstracte-verbeelde Het woord-beeld; niet het wezenlijke Idee of feit Ideologie Illusies – decepties In de verbeelding-het verbale gevangen Integriteit van perceptie Maak er geen zaak-concept van Niet de tradititionele benadering Niet omzetten in iets denk-beeldigs Oog voor het verspillen van energie Oorzaak van conflict & verdeeldheid Perceptie – doordringen van het feitelijke Realiseren objecten-denkbeelden Toespraken Traditie Video & audio Vlam van het leren Vrij van beelden Vrij van conflict-verdeeldheid-weerstand Vrij van illussies Waarnemer-censor Weerstanden oplossen door inzicht Woorden alleen als brug-verwijzing Zie de verbale illusie Zie het beperkte-ontoereikende Zie het gevaar-de urgentie Zie het oppervlakkige Zien met eigen ogen – hoe het is Zien-zijn zonder woorden-worden Zonder idealisme-sublimatie

Bij de feiten blijven; ideeën hebben er totaal niets van doen

Aandacht-achtzaamheid Aandachts-energie aEcht-eerlijk of niet Alert op afhankelijkheid-hechting-identificatie Alert op afleiding-focus-bezet zijn Alert voor beweging binnen het patroon Alert voor conflict-verdeeldheid aVoordat het kwaad geschied Een en al aandacht Elk ogenblik telt Elke seconde-gedachte-moment-telt In een ogenblik In een oogopslag Keuzeloos-gewaarzijn Leegte-stilte / vol van energie Magnifieke levenskracht-energie Niet afgeleid-verleid Niet het woord-beeld Niet wat je denkt te zijn Niets van dat alles Ongebroken-niet corrupt-ongefragmenteerd Onkwetsbaar-niet meer af te leiden Oog voor inspanning-strijd-streven Oog voor registratie-toe/aanrekenen Oog voor verwarring Oog voor zelf-projectie Oplettend-waakzaamheid Passieve-alertheid Realiteit-onecht Waakzaam zijn voor dualiteit-conflict Zie de verbale illusie Zie het beperkte-ontoereikende Zie het kleinzielige-kleingeestige Zie het onvrije Zie het oppervlakkige Zien van het hele bewustzijns-levensproces Zien van wanorde

Elke seconde telt

Alert op afhankelijkheid-hechting-identificatie Alert op identificering-nadoen Alert op verdeeldheid-gerichtheid Alles in de taal Alles relatief – waarschijnlijk Alles theoretisch-speculatief Beland in een verbale fiktie-tegenstelling Belast – bezwaard met het verleden Beperkt door het brein-verstand Beperkt gefixeert handelen Beperkt-gebroken-corrupt – perspectief Beperkt-in gebreke zijn Bevrijding van het zelf(de) -patroon Conceptualisering Conditionering-programmering De stap in orde-eruit De ware revolutie Desintegratie Economische systemen Eerlijk onder ogen zien Er geen nieuw concept-patroon van maken Fiktie van de tegenstelling Fiktie(f)-fixatie Geloofsystemen Geprogrammeerd tot apart individu Gericht – verkrijgend/wetend/geslotem Handelen vanuit idee – fiktie Hechting-vastklamping – identificatie Het ideeele – theoretische -speculatieve Het Imaginaire Het ontstaan van intelligentie Het verbale-abstracte-verbeelde Het woord-beeld; niet het wezenlijke Hoe het in zijn werk gaat Identificatie, vereenzelvigen met Illusies – decepties In de verbeelding-het verbale gevangen In het kort Innerlijke verdeeldheid-fragmentatie Intelligentie Invloed woorden-beelden Leven in tegenstellingen Mens en maatschappij Observeren- zien wat er in besloten ligt Oog voor verwarring Oorzaak van conflict & verdeeldheid Oorzaak van wanorde Overtuigingen Perceptie – doordringen van het feitelijke Politieke systemen Psychologische zekerheid Realiteit-onecht Schijnbaar goed Schijnveiligheid-zekerheid Schijnverandering Secundair- tweedehands wezen-leven Secundaire duale opzettelijke-denk-dimensie Toespraken Uit de imaginaire fiktie Uitsluitend zo – niet anders Vastklampen aan dingen, mensen & ideeen Veld van denken-bewegen in tijdspatroon Verdeeld – afgeleid Verstand-intellect verkeerd gebruikt Verstikt in hetzelfde Video & audio Vrij van illussies Waakzaam zijn voor dualiteit-conflict Waardentoevoeging-hechting-identificatie Ware intelligentie als kompas Ware veiligheid Zelfmisleiding Zelfwaarneming – observeren van het denkproces Zie de verbale illusie Zie het beperkte-ontoereikende Zie het gevaar-de urgentie Zie het oppervlakkige Zien met eigen ogen – hoe het is Zien waar het verdraait wordt Zien wat waar is Zoeken van houvast Zonder concepten Zonder hechting-toeeigening-identificatie Zonder idealisme-sublimatie Zonder identificatie

De vlucht in het ideeele; gevaar & zelfmisleiding

(Ver)-Beelden-Imaginatie Abstractie van de werkelijkheid Af-geleid zijn Afgeleide mechanische-dwangmatige denkenergie Afgeleide-gebrekkige aandacht Afgunst & hebzucht Afhankelijk zijn Alles een probleem-opgave-proces-patroon Alles in de taal Alles omgekeerd & verdraaid Alles relatief – waarschijnlijk Alles wilsgericht – resultaat-wording Angst, wil en conflict Bang niet te voldoen Bedreigd voelen Beeldvormer-maker Beeldvorming-imaginatie Begoocheling Beland in een verbale fiktie-tegenstelling Belast – bezwaard met het verleden Benaming-benoemen-associatie Beperkt door het brein-verstand Beperkt gefixeert handelen Beperkt-bepaald zijn Beperkt-gebroken-corrupt – perspectief Beperkt-in gebreke zijn Beperkte statische-onvrije energie (patroon) Beweegreden Beweging van het verlangen-begeerte Bezet-bezig zijn Buitenstaander Concentratie Conceptualisering Conclusies trekken Continue inmenging verleden Corrupt-Gebroken Dat wat zou moeten De aard van het zelf De omgekeerde wereld Disssipatie – verlagen/verzwakken energie Doen alsof-oneerlijk zijn-simuleren Duaal; opzet-patroon Dwingend-druk-beinvloed Eerlijk puur-eenvoudig zien Ervaring-herhaling Exploitatie- Uitbuiten Flux van zekerheid Focus-afleiding-beperking Formulering Fragmentatie Funest psychologisch gezag Geboeid-fascinatie-focus Gebroken-in gebreke/nood zijn Gedoemd Geen relatie tussen realiteit en werkelijkheid Gefrustreerde-geblokkeerde energie Gekwetst-beschadigd-gecorrumpeerd Geloofsystemen Geprogrammeerd tot apart individu Geprogrammeerd tot problemen Gevangen in omgevingswaarden Gewenst-ongewenst gedrag Handelen vanuit idee – fiktie Hechting-vastklamping – identificatie Heersende moraal Hele structuur van geweld Herhaalde-verkeerde mechanisch energie Het beeld; slechts de oppervlakte Het centrum- de sensor Het denkproces; de denker & gedachte Het ideeele – theoretische -speculatieve Het Imaginaire Het woord-beeld; niet het wezenlijke Hoe het niet werkt Hoop-wanhoop Identificatie, vereenzelvigen met Ideologie Illusies – decepties In de verbeelding-het verbale gevangen In het kort In nood zijn-moeten voldoen In termen van voortzetting – herhaling Inhoud-bewustzijn Innerlijke verdeeldheid-fragmentatie Inspanning-proberen-moeite-proces Invloed omgevingswaarden Invloed woorden-beelden Kennis van goed en kwaad Kijken waar de pijn zit Kleingeestigheid Leven in duisternis Leven in tegenstellingen Leven van verleden naar toekomst Leven vanuit orde Levenloze wanorde Liefde als revolutie Liefde voor het leven Lineariteit Los van de werkelijkheid Maak er geen zaak-concept van Mechanisch-dwangmatig handelen Mechanische-dwangmatige intelligentie Met liefdevolle zorg & aandacht Moet steeds verder gaan Naamgeving-beschrijving Niet de andere Niet de tradititionele benadering Niet eerlijk-vanuit het echo Niet het andere Niet slechts verstandelijk begrip Ommekeer-inkeer Onderdrukking Oorzaak van conflict & verdeeldheid Oorzaak van wanorde Opwellende liefde Politieke systemen Positief is niet het goede Principes Proberen ‘het’ te bestrijden Proberen ‘het’ te veranderen Proberen te sublimeren-idealisme Proberen te voldoen Proberen- procesmatig benaderen Proberen-iets na te streven-te verkrijgen Project-proces-opzet Projectie-continuering van het zelfde Propaganda Psychologische authoriteit Psychologische tijd- het tijdige Psychologische weerstand Psychologische zekerheid Publieke opinie Realiseren objecten-denkbeelden Realiteit-onecht Registratie-toe/aanrekenen Repetitie-herhaling Schuld en boete Secundair- tweedehands wezen-leven Secundaire duale opzettelijke-denk-dimensie Slechts reproductie van hetzelfde Slechts verstandelijk begrip Speculatief-suggestief Stap eruit Stimulatie Straf en beloning Streven-strijdigheid/conflict Stroom van bewustzijn Symboliek Systemen Tijdgeest Traditionele methodes Uit liefde Uitsluitend zo – niet anders Uniformiteit Utilitair Van een geheel andere orde Van zijn naar worden Vasthouden aan het niet-vitale/dode Vastklampen aan dingen, mensen & ideeen Veld van denken-bewegen in tijdspatroon Verdeeld – afgeleid Verdorven-ontaard Vergelijken-afmeten-criteria Verleden naar toekomst Verstand-intellect verkeerd gebruikt Verstikking Verstrikt in jezelf-tijdgebonden Veruiterlijking – alleen het beeld-plaatje Verwarring Verwerven Verwording Verwringen Verwrongen-verkeerde-gedwongen energie Vicieuse circel Video & audio Voor-en afkeur Vooringenomenheid Waan-voorstelling Waardensysteem-matrix Waarnemen-controleren Waarnemer-censor Wedijver-naijver Weerklank-echo Worden; bedingen-verkrijgen Wording-worden-woorden Zedenleer Zie de afwezigheid van liefde Zie de verbale illusie Zie het beperkte-ontoereikende Zie het gevaar-de urgentie Zien van wanorde Zonder levensvreugde Zonder werkelijkheidswaarde

Het intellect dominant; oorzaak alle ellende

Onderonsjes

Geloof; de illusie van bescherming

0pwellend-spontaan A.W. Anderson Aandacht zonder centrum-belangeloos Aanvaarden noch verzetten Alert voor conflict-verdeeldheid Beeldvorming-imaginatie Besef-onderkenning Beweging vanuit heelheid-integriteit Beweging vanuit het niets/de bron Compassie-betrokkenheid Conflict-verdeeldheid-weerstand De ander ben je zelf De juiste vraag Diepte van gevoel Doorbreken van het patroon Eenvoud van de boodschap Eerlijk puur-eenvoudig zien Eerst orde in relaties Geconditioneerd-beperkt/bepaald Genegenheid tonen Gesprekken Gevangen in omgevingswaarden Handeling vanuit orde Heel zijn- integer Het belang van 1 mens Hoe het in zijn werk gaat Hoe het niet werkt In gemeenschap staan In het kort Integriteit van perceptie Invloed omgevingswaarden Kwaliteit van aandacht-leven Leven vanuit orde Liefde als revolutie Luisteren; zien of het klopt Mens en maatschappij Met liefdevolle zorg & aandacht Niet de tradititionele benadering Niet het woord-beeld Niet mechanisch-dwangmatig Observeren- zien wat er in besloten ligt Onderonsjes Ongericht-onbaatzuchtig/lerend/open Oog voor positieve waarden-weerstand Opbloeien Opwellende liefde Perceptie – doordringen van het feitelijke Proberen ‘het’ te bestrijden Proberen ‘het’ te veranderen Proberen te sublimeren-idealisme Psychologische weerstand Publieke opinie Realiteit-onecht Sensitiviteit Uit de imaginaire fiktie Uit liefde Verbondenheid-verwantschap Video & audio Volledig helder-eerlijk Volledig in staat-verantwoordelijk Vrij van conflict-verdeeldheid-weerstand Waakzaam zijn voor dualiteit-conflict Waarheid/oorspronkelijke in het onechte zien Ware communicatie Ware intelligentie als kompas Ware verandering-bevrijding Wat niet te doen Zie de afwezigheid van liefde Zien van wanorde Zonder dwang-druk-invloed Zonder er weer iets mee te willen bereiken Zonder inspanning-moeite-patroon Zonder nieuwe weerstanden te creeeren Zonder nog meer te verstoren Zonder oordeel Zonder psychologische weerstanden

Weersta den boze niet

Documentaires Video & audio Voorgeschiedenis Werkelijkheid-echt

Het behoud van de leer

Alert op afleiding-focus-bezet zijn Alert op verdeeldheid-gerichtheid Diepte van gevoel Duaal; opzet-patroon Eerlijk puur-eenvoudig zien Escapisme-ontsnappen aan de pijn Gewaarzijn – bewaren eenheid/vrijheid In het kort Leed-smart-pijn Non-duaal; zonder opzet-dwang Oog voor het verspillen van energie Oppervlakkig Vanuit het feitelijke-actuele Video & audio Vlam van aandacht Waakzaam zijn voor dualiteit-conflict Werkelijkheid-echt Zie de verbale illusie

Er is geen dualiteit; alleen gebrek aan aandacht = verdeeldheid, conflict

(Ver)-Beelden-Imaginatie Af-geleid zijn Alert voor conflict-verdeeldheid Beeldvorming-imaginatie Beland in een verbale fiktie-tegenstelling Beperkt gefixeert handelen Conflict-verdeeldheid-weerstand Formulering Handelen vanuit idee – fiktie Het idee/illusie van afscheiding Het ideeele – theoretische -speculatieve Hoe het in zijn werk gaat Illusies – decepties Invloed woorden-beelden Oorzaak van conflict & verdeeldheid Realiteit-onecht Statisch-gefixeerd Uniformiteit Verdeeld – afgeleid Verwording Zonder nieuwe weerstanden te creeeren

Formulering; het wezen van ieder van conflict

Aandacht zonder centrum-belangeloos Aanvaarden noch verzetten aEcht-eerlijk of niet Alert op verdeeldheid-gerichtheid aNiet automatisch-direct aVoordat het kwaad geschied aZien dat, wat & waarom je denkt Beweging vanuit heelheid-integriteit Bij de feiten blijven Brein-verstand op de juiste plaats Daadwerkelijk Dat wat werkelijk is De vlam-verbranden van het onware Eerlijk onder ogen zien Eerlijk puur-eenvoudig zien Eerst een stapje terug doen Elke seconde-gedachte-moment-telt Fundament van meditatie Gewaarzijn – bewaren eenheid/vrijheid Handeling vanuit orde Heel zijn- integer Het feit-de vraag spreekt voor zich Het leven als nieuw zien In het kort Integriteit van perceptie Keuzeloos-gewaarzijn Kwaliteit van aandacht-leven Magnifieke levenskracht-energie Menen wat je zegt Natuurlijk-zonder inspanning-moeite-proces Niet afgeleid-verleid Niet eerlijk-vanuit het echo Niet geinduceerd zien Niet project-proces-planmatig Niet reageren Niet-handelen/acteren/doen alsof Onbreekbaar-onbeinvloedbaar Ongekwetst-ongebroken-verdeeld Ongericht zien -belangeloos Passieve-alertheid Perceptie – doordringen van het feitelijke Video & audio Vlam der gewaarwording Volkomen onafhankelijk Volledig helder-eerlijk Volledig zien/zijn-aandachts perspectief Voorbij aktie-reaktie Vrij van conflict-verdeeldheid-weerstand Waarheid Ware adequate handeling Ware goedheid Werkelijkheid-echt Wijst zich vanzelf Wrijving-richtingloze energie Zien is doen Zien met eigen ogen – hoe het is Zien van het hele bewustzijns-levensproces Zien van wanorde Zien wat waar is Zien zoals het feitelijk is Zonder beweegreden-opzet-belang Zonder het zelf – centrum Zonder nog meer te verstoren Zonder voor-afkeur Zuiver bewustworden

Eerlijk zien-zijn: menen wat je zegt

Dat wat werkelijk is Werkelijkheid-echt

Waarheid is geen mysterie; simpel zien wat er is

Onderonsjes

Ruimte en stilte

(Ver)-Beelden-Imaginatie Beeldvormer-maker Beeldvorming-imaginatie Beland in een verbale fiktie-tegenstelling Beperkt door het brein-verstand Besef-onderkenning Bewustzijn zonder beelden Bij de feiten blijven Conditionering-programmering Gewaarzijn – bewaren eenheid/vrijheid Handelen vanuit idee – fiktie Het ideeele – theoretische -speculatieve Het verbale-abstracte-verbeelde Idee of feit In de verbeelding-het verbale gevangen Met kinderen Oog voor verwarring Realiteit-onecht Vrij van beelden Vrij van illussies Zie de verbale illusie Zien met eigen ogen – hoe het is

Ben je hier of denk je dat alleen; leven in een ideeënwereld.

Aandacht zonder centrum-belangeloos Aandacht-achtzaamheid Besef-onderkenning De vlam-verbranden van het onware Dynamische vitale-energie Een en al aandacht Eerlijk onder ogen zien Eerlijk puur-eenvoudig zien Energie door inzicht Energie niet verspillen-verspelen Energie vergaren-herenigen/verhogen Gewaarzijn – bewaren eenheid/vrijheid In het kort Integriteit van perceptie Kwaliteit van aandacht-leven Leegte-stilte / vol van energie Magnifieke levenskracht-energie Niet afgeleid-verleid Niet-voorstelbare energie Oog voor het verspillen van energie Perceptie – doordringen van het feitelijke Regeneratie energie Video & audio Vlam der gewaarwording Vlam van aandacht Vlam van het leren Vlam van smart Volledig helder-eerlijk Werkelijkheid-echt Zien zoals het feitelijk is

Wat als er geen energie wordt verspeeld

(Ver)-Beelden-Imaginatie Alert op identificering-nadoen Alert voor conflict-verdeeldheid Alles wilsgericht – resultaat-wording Beeldvormer-maker Beeldvorming-imaginatie Begoocheling Beland in een verbale fiktie-tegenstelling Belemmering voor inzicht Benaming-benoemen-associatie Beperkt gefixeert handelen Bezet-bezig zijn Deconditionering Dynamische vitale-energie Egocentrische aktiviteit Energie niet verspillen-verspelen Geconditioneerd-beperkt/bepaald Geen methode-mechaniek-proces Geen projectie-plan-proces Handelen vanuit idee – fiktie Handeling zonder leed te veroorzaken Het beeld-patroon gebroken Het centrum- de sensor Het ideeele – theoretische -speculatieve Het woord-beeld; niet het wezenlijke Het Zelf(de) – patroon Hoe het in zijn werk gaat Identificatie, vereenzelvigen met Ideologie In de verbeelding-het verbale gevangen In lijn met de waarheid Innerlijke verdeeldheid-fragmentatie Inspanning-proberen-moeite-proces Invloed woorden-beelden Isolement-lijden Leven zonder angst Lineariteit Maak er geen zaak-concept van Moeizaam Naamgeving-beschrijving Natuurlijk-zonder inspanning-moeite-proces Niet bezet/geboeid zijn Niet het woord-beeld Niet vanuit wilskracht Niet-handelen/acteren/doen alsof Niet-positief handelen Non-verbaal Ongebroken-niet corrupt-ongefragmenteerd Ongehecht-niet vastklampend- niet identificerend Ontladen van het brein Oog voor inspanning-strijd-streven Oorzaak van conflict & verdeeldheid Proberen te sublimeren-idealisme Project-plan-procesmatig Psychologische authoriteit Psychologische beeindiging Psychologische zekerheid Realiseren objecten-denkbeelden Realiteit-onecht Rechtstreekse verbinding Slechts reproductie van hetzelfde Statisch-gefixeerd Streven-strijdigheid/conflict Tijdloze energie Traditionele methodes Uit de emotie van het beeld Verschoond blijven Volkomen kalm Vrij van beelden Vrij van conflict-verdeeldheid-weerstand Vrije vernieuwende energie Waakzaam zijn voor dualiteit-conflict Waardentoevoeging-hechting-identificatie Wat niet te doen Wil Worden; bedingen-verkrijgen Wording & angst Wrijving-richtingloze energie Zelf-versterking Zien is doen Zien met eigen ogen – hoe het is Zien van het hele bewustzijns-levensproces Zien zoals het feitelijk is Zien-zijn in rust & ruimte Zien-zijn in stilte Zijn zonder te worden Zonder beelden-maker Zonder beweegreden-opzet-belang Zonder psychologisch gezag Zonder strijd Zuiver bewustworden

Uit de greep van wil en idee

Documentaires Video & audio

Documentaire: chronicles of a less ordinary life.

(Ver)-Beelden-Imaginatie Beeldvormer-maker Beeldvorming-imaginatie Beland in een verbale fiktie-tegenstelling Besef-onderkenning Bewustzijn zonder beelden De vlam-verbranden van het onware Eerlijk puur-eenvoudig zien Elke seconde-gedachte-moment-telt Het beeld-patroon gebroken Het brein hersteld-op de juiste plek Het ideeele – theoretische -speculatieve Het woord-beeld; niet het wezenlijke Illusies – decepties Inhoud-bewustzijn Inzicht – licht Kwaliteit van aandacht-leven Leren Leren-ermee leven Nauwlettend gadeslaan Niet afgeleid-verleid Niet het woord-beeld Niet omzetten in iets denk-beeldigs Niet tot beeld reduceren Niets van dat alles Observeren- zien wat er in besloten ligt Ommekeer-inkeer Ontladen van het brein Perceptie – doordringen van het feitelijke Stap eruit Uit de imaginaire fiktie Verschoond blijven Volledig helder-eerlijk Vrij van beelden Vrij van illussies Werkelijkheid-echt Zien Zien met eigen ogen – hoe het is Zien van het hele bewustzijns-levensproces Zien wat waar is Zonder beelden-maker Zonder idealisme-sublimatie Zonder kennis van goed en kwaad Zonder zelfbeeld-onbeschadigd Zwijgen van het brein

De belangrijkste les: inzicht betekent volledig einde beeldvorming

Brockwoodpark 1978 Compassie-betrokkenheid De religieuze geest Dynamische vitale-energie Eenvoud van de boodschap Energie door inzicht Gebrek aan aandacht besef – onachtzaamheid Gebroken-in gebreke/nood zijn Gesprekken Gewaarzijn – bewaren eenheid/vrijheid Handelen vanuit idee – fiktie Het brein hersteld-op de juiste plek Hoe het in zijn werk gaat Intelligentie Inzicht – licht Kwaliteit van aandacht-leven Leed-smart-pijn Leegte-stilte / vol van energie Liefde Onderzoek naar het werkelijke Opbloeien Opwellende liefde Primaire eenduidige-eerlijke dimensie Secundaire duale opzettelijke-denk-dimensie Tijdloos Verstrikt in jezelf-tijdgebonden Verwrongen-verkeerde-gedwongen energie Video & audio Vrije ontplooiing-verwezelijking Ware intelligentie als kompas Ware religie Ware verandering-bevrijding Werkelijkheid-echt Wrijving-richtingloze energie Zien van het hele bewustzijns-levensproces Zwijgen van het brein

Inzicht en ware religie; niet de valstrik van wording-schijnbloei

Aandacht zonder centrum-belangeloos Aandacht-achtzaamheid Aanvaarden noch verzetten aEcht-eerlijk of niet Af-geleid zijn Afwijzing-verwijderen Alert op verdeeldheid-gerichtheid Alert voor beweging binnen het patroon aNiet automatisch-direct aVoordat het kwaad geschied aZien dat, wat & waarom je denkt Een en al aandacht Eerst een stapje terug doen Elk ogenblik telt Elke seconde-gedachte-moment-telt Het interval van de angst Het leven als nieuw zien In een ogenblik Integriteit van perceptie Keuzeloos-gewaarzijn Kwaliteit van aandacht-leven Niet afgeleid-verleid Niet geinduceerd zien Niet het woord-beeld Niet reageren Niets van dat alles Niets voor ogen hebben Ongericht zien -belangeloos Ongericht-onbaatzuchtig/lerend/open Passieve-alertheid Verschoond blijven Volledig helder-eerlijk Voorbij aktie-reaktie Zie de verbale illusie Zie het beperkte-ontoereikende Zien met eigen ogen – hoe het is Zien van het hele bewustzijns-levensproces Zien zoals het feitelijk is Zien-zijn zonder woorden-worden Zonder er weer iets mee te willen bereiken Zonder voor-afkeur

Zien zonder oogbeweging

(Ver)-Beelden-Imaginatie Beeldvormer-maker Beeldvorming-imaginatie Begoocheling Beland in een verbale fiktie-tegenstelling Creativiteit-schepping vanuit stilte Geen naamgeving-beschrijving-bedoeling Handelen vanuit idee – fiktie Handeling vanuit orde Harmonisch leven Het beeld-patroon gebroken Het beeld; slechts de oppervlakte Het ideeele – theoretische -speculatieve Het verbale-abstracte-verbeelde Het woord-beeld; niet het wezenlijke Idee of feit Identiteit Ideologie Illusies – decepties In de verbeelding-het verbale gevangen Invloed woorden-beelden Maak er geen zaak-concept van Naamgeving-beschrijving Niet omzetten in iets denk-beeldigs Niet tot beeld reduceren Niet verbaliseren-vertalen naar het oude Non-verbaal Onder invloed zijn Realiseren objecten-denkbeelden Realiteit-onecht Tart iedere beschrijving Uit de emotie van het beeld Uit de imaginaire fiktie Vrij van beelden Vrij van illussies Ware adequate handeling Worden; bedingen-verkrijgen Zien-zijn in stilte Zonder beelden-maker Zonder idealisme-sublimatie Zonder identificatie Zonder zelfbeeld-onbeschadigd

Werkelijkheid; geen ruimte voor verbeelding

Aandacht-achtzaamheid aEcht-eerlijk of niet Alert op verdeeldheid-gerichtheid aNiet automatisch-direct aVoordat het kwaad geschied aZien dat, wat & waarom je denkt Belast – bezwaard met het verleden Beperkt door het brein-verstand Beperkt gefixeert handelen Beperkt-bepaald zijn Beperkt-in gebreke zijn Continue inmenging verleden Eerlijk puur-eenvoudig zien Eerst een stapje terug doen Elke seconde-gedachte-moment-telt Geluk-levensvreugde-blijheid Het centrum- de sensor Het leven als nieuw zien Horizontaal of verticaal Lineariteit Natuurlijk-zonder inspanning-moeite-proces Niet geinduceerd zien Niet reageren Niet-positief handelen Non-lineair Onderkennen van de waarheid Ongebroken-niet corrupt-ongefragmenteerd Ongericht zien -belangeloos Ongericht-onbaatzuchtig/lerend/open Oorzaak van conflict & verdeeldheid Orienteren op het vitale-essentiele Toespraken Video & audio Volledig helder-eerlijk Volledig zien/zijn-aandachts perspectief Voorbij aktie-reaktie Vrij van conflict-verdeeldheid-weerstand Vrij van continuering Vrijheid als voorwaarde Vrijheids beleving Waardensysteem-matrix Ware verandering-bevrijding Werkelijk anders Zien met eigen ogen – hoe het is Zien zoals het feitelijk is Zien-zijn zonder woorden-worden Zonder beweegreden-opzet-belang Zonder doel-eind Zonder er weer iets mee te willen bereiken Zonder psychologisch gezag Zonder tijdsinterval-inmenging Zonder waarnemer-censor Zonder zelfcontrole

De censor; gaat dieper dan je denkt

A.W. Anderson aEcht-eerlijk of niet Afgeleide mechanische-dwangmatige denkenergie Alert op verdeeldheid-gerichtheid Alert voor beweging binnen het patroon Alert voor conflict-verdeeldheid Alles in de taal Alles omgekeerd & verdraaid aNiet automatisch-direct aVoordat het kwaad geschied aZien dat, wat & waarom je denkt Beland in een verbale fiktie-tegenstelling Belast – bezwaard met het verleden Beperkte statische-onvrije energie (patroon) Bevrijden energie Conformering-in mee gaan Dat wat zou moeten Disssipatie – verlagen/verzwakken energie Doorbreken van het patroon Duaal; opzet-patroon Dwingend-druk-beinvloed Dynamisch leven Dynamische vitale-energie Eerst een stapje terug doen Elke seconde-gedachte-moment-telt Energie door inzicht Energie niet verspillen-verspelen Energie vergaren-herenigen/verhogen Er geen nieuw concept-patroon van maken Gedrag Gedragspatroon-schema’s Gesprekken Gewenst-ongewenst gedrag Handeling Handeling vanuit orde Handeling zonder leed te veroorzaken Herhaalde-verkeerde mechanisch energie Het beeld-patroon gebroken Het leven als nieuw zien Horizontaal of verticaal In termen van beeindiging – fris nieuw begin Maak er geen nieuw patroon van Magnifieke levenskracht-energie Natuurlijk-zonder inspanning-moeite-proces Niet binnen het denkgebied-patroon Niet de andere Niet geinduceerd zien Niet het andere Niet het woord-beeld Niet omzetten in iets denk-beeldigs Niet project-proces-planmatig Niet reageren Niet uitsluitend zo Niet-handelen/acteren/doen alsof Niet-positief handelen Non-duaal; zonder opzet-dwang Non-lineair Ongeconditioneerd-onvoorwaarlijk-vrij Oog voor beweging van angst & verlangen Oog voor inspanning-strijd-streven Oog voor kwetsuur Oorzaak van conflict & verdeeldheid Primaire eenduidige-eerlijke dimensie Psychologische beeindiging Realiteit-onecht Regeneratie energie Scheppende levensvreugde Secundaire duale opzettelijke-denk-dimensie Trancedering-omzetting/hereniging Uitsluitend zo – niet anders Uitvoeren Veld van denken-bewegen in tijdspatroon Verschoond blijven Verwarring Verwrongen-verkeerde-gedwongen energie Video & audio Volledig zien/zijn-aandachts perspectief Voorbij aktie-reaktie Vrij van beelden Vrij van conflict-verdeeldheid-weerstand Vrij van continuering Vrije vernieuwende energie Waakzaam zijn voor dualiteit-conflict Ware adequate handeling Ware intelligentie als kompas Ware levende orde Zie de verbale illusie Zie het gevaar-de urgentie Zien is doen Zien van wanorde Zien-zijn zonder woorden-worden Zonder concepten Zonder dwang-druk-invloed Zonder inspanning-moeite-patroon Zonder opzet-onbaatzuchtig Zonder tijdsinterval-inmenging Zonder vaste overtuiging

Wat is aktie zonder idee, zonder leed te veroorzaken?

(Ver)-Beelden-Imaginatie Alert op afhankelijkheid-hechting-identificatie Alert op afleiding-focus-bezet zijn Alert op identificering-nadoen Alert op verdeeldheid-gerichtheid Alert voor beweging binnen het patroon Alert voor conflict-verdeeldheid Alles wilsgericht – resultaat-wording Angst versterken Beeldvormer-maker Beeldvorming-imaginatie Begoocheling Beland in een verbale fiktie-tegenstelling Beperkt-gebroken-corrupt – perspectief Beperkte statische-onvrije energie (patroon) Bevrijding van het zelf(de) -patroon Beweging van het verlangen-begeerte Disssipatie – verlagen/verzwakken energie Duaal; opzet-patroon Energie door inzicht Energie niet verspillen-verspelen Energie vrij-levend houden Flux van zekerheid Geen projectie-plan-proces Gevangen in angst Handelen vanuit idee – fiktie Herhaalde-verkeerde mechanisch energie Het beeld-patroon gebroken Het beeld; slechts de oppervlakte Het ego-zelf-echo Het ideeele – theoretische -speculatieve Het interval van de angst Hoe het in zijn werk gaat Illusies – decepties In de tussentijd In de verbeelding-het verbale gevangen In het kort In stand houden-monitoren Leren-ermee leven Leven in tegenstellingen Maak er geen nieuw patroon van Maak er geen zaak-concept van Nauwlettend gadeslaan Niet omzetten in iets denk-beeldigs Niet tot beeld reduceren Niet verbaliseren-vertalen naar het oude Observeren- zien wat er in besloten ligt Projectie-continuering van het zelfde Realiseren objecten-denkbeelden Realiteit-onecht Secundaire duale opzettelijke-denk-dimensie Slechts reproductie van hetzelfde Stroom van bewustzijn Tot stand-komen zelf Uit de emotie van het beeld Uit de schaduw van het verleden Uit de stroom Veld van denken-bewegen in tijdspatroon Verwrongen-verkeerde-gedwongen energie Video & audio Vrij van beelden Waakzaam zijn voor dualiteit-conflict Weerstanden oplossen door inzicht Worden; bedingen-verkrijgen Zelf-versterking Zelfmisleiding Zie het gevaar-de urgentie Zonder beelden-maker Zonder het zelf – centrum Zonder voorbeeld

Vrijheid; zien dat het beeld je gevangen neemt

Begoocheling De diepte van de dood De geest Diepte van gevoel Dimensies Eenduidig-eenvoud Eenvoud van de boodschap Eenvoud van denken Fijn-teerheid-subtiliteit Het beeld; slechts de oppervlakte Het onmetelijke-onvergelijkbare Het woord-beeld; niet het wezenlijke Invloed woorden-beelden Maak er geen nieuw patroon van Maak er geen zaak-concept van Niet omzetten in iets denk-beeldigs Niet slechts verstandelijk begrip Niet tot beeld reduceren Primaire eenduidige-eerlijke dimensie Tart iedere beschrijving Uit de emotie van het beeld Verwarring Vrij van beelden Vrijheid alleen door begrip-inzicht W Waarheid Werkelijkheid-echt Wording-worden-woorden Zonder beelden-maker

Woorden alleen als brug

(Ver)-Beelden-Imaginatie Afgeleide mechanische-dwangmatige denkenergie Alert op identificering-nadoen Alert op verdeeldheid-gerichtheid Alert voor beweging binnen het patroon Alert voor conflict-verdeeldheid Alles omgekeerd & verdraaid Begoocheling Beland in een verbale fiktie-tegenstelling Benaming-benoemen-associatie Beperkt gefixeert handelen Beperkt-gebroken-corrupt – perspectief Beperkt-in gebreke zijn Conceptualisering Conformering-in mee gaan Continue inmenging verleden De schone lei Duaal; opzet-patroon Dwingend-druk-beinvloed Elk ogenblik telt Elke seconde-gedachte-moment-telt Er geen nieuw concept-patroon van maken Focus-afleiding-beperking Formulering Geboeid-fascinatie-focus Gebroken-in gebreke/nood zijn Geen naamgeving-beschrijving-bedoeling Geen relatie tussen realiteit en werkelijkheid Gekwetst-beschadigd-gecorrumpeerd Gewenst-ongewenst gedrag Handelen vanuit idee – fiktie Herhaalde-verkeerde mechanisch energie Het beeld-patroon gebroken Het beeld; slechts de oppervlakte Het ideeele – theoretische -speculatieve Het verbale-abstracte-verbeelde Het wezenlijk andere-vrije-ware Het woord-beeld; niet het wezenlijke Hoe het in zijn werk gaat Idee of feit Identificatie, vereenzelvigen met Identiteit Illusies – decepties In de verbeelding-het verbale gevangen In het kort Innerlijke verdeeldheid-fragmentatie Invloed woorden-beelden Maak er geen nieuw patroon van Maak er geen zaak-concept van Naamgeving-beschrijving Niet het woord-beeld Niet omzetten in iets denk-beeldigs Niet tot beeld reduceren Niet verbaliseren-vertalen naar het oude Niets voor ogen hebben Non-verbaal Oorzaak van conflict & verdeeldheid Oorzaak van wanorde Oplettend-waakzaamheid Realiseren objecten-denkbeelden Tart iedere beschrijving Tot stand-komen zelf Uit de emotie van het beeld Veld van denken-bewegen in tijdspatroon Verschoond blijven Verwarring Verwrongen-verkeerde-gedwongen energie Video & audio Vrij van beelden Vrij van conflict-verdeeldheid-weerstand Vrij van illussies Waakzaam zijn voor dualiteit-conflict Waardentoevoeging-hechting-identificatie Wanhoops-energie Worden; bedingen-verkrijgen Zie de verbale illusie Zie het gevaar-de urgentie Zien waar het verdraait wordt Zonder beelden-maker Zonder concepten Zonder werkelijkheidswaarde

Wat is in een naam; – de bron van conflict

Afwijzing-verwijderen Alert op afhankelijkheid-hechting-identificatie Alert op verdeeldheid-gerichtheid Alert voor conflict-verdeeldheid Bedreigd voelen Besluitvaardigheid Beweging vanuit heelheid-integriteit Bij de feiten blijven Communicatie Daadwerkelijk Dat wat zou moeten Doel van het leven Dynamische vitale-energie Energie niet verspillen-verspelen Energie vergaren-herenigen/verhogen Energie vrij-levend houden Fiktie van de tegenstelling Gebeurt gewoon Gedrag Geen antwoord van een ander Handeling vanuit orde Heel zijn- integer Helen-genezen Het antwoord komt vanzelf Het feit-de vraag spreekt voor zich Horizontaal of verticaal In gemeenschap staan Innerlijke verdeeldheid-fragmentatie Intelligentie Licht zijn voorjezelf Liefde voor het leven Met liefdevolle zorg & aandacht Natuurlijk-zonder inspanning-moeite-proces Niet het woord-beeld Niet omzetten in iets denk-beeldigs Niet project-proces-planmatig Niet tot beeld reduceren Niet-handelen/acteren/doen alsof Niet-positief handelen Niets voor ogen hebben Non-lineair Observeren- zien wat er in besloten ligt Onbreekbaar-onbeinvloedbaar Ongekwetst-ongebroken-verdeeld Oog voor menselijke relatie Oog voor positieve waarden-weerstand Oorzaak van conflict & verdeeldheid Positief is niet het goede Proberen-iets na te streven-te verkrijgen Streven-strijdigheid/conflict Toespraken Uit liefde Vanuit het feitelijke-actuele Vastklampen aan dingen, mensen & ideeen Verbondenheid-verwantschap Verschoond blijven Video & audio Volledig in staat-verantwoordelijk Vrij van conflict-verdeeldheid-weerstand Vrij van het verleden Vrijheids beleving Waakzaam zijn voor dualiteit-conflict Waarheid handelt Ware adequate handeling Ware intelligentie als kompas Werkelijkheid-echt Wijst zich vanzelf Zien met eigen ogen – hoe het is Zien van het hele bewustzijns-levensproces Zien van wanorde Zonder ambitie Zonder beweegreden-opzet-belang Zonder idealisme-sublimatie Zonder meer stoppen Zonder strijd Zonder tijdsinterval-inmenging

Ware handeling juist leven: zonder het conflict van de tegenstelling

Aandachts-energie aEcht-eerlijk of niet Afgeleide mechanische-dwangmatige denkenergie Afwijzing-verwijderen Alles omgekeerd & verdraaid aNiet automatisch-direct aVoordat het kwaad geschied aZien dat, wat & waarom je denkt Beweging vanuit heelheid-integriteit Brein-verstand op de juiste plaats Dat wat werkelijk is Duaal; opzet-patroon Dynamische vitale-energie Eerlijk puur-eenvoudig zien Eerst een stapje terug doen Elk ogenblik telt Elke seconde-gedachte-moment-telt Energie vrij-levend houden Gevangen in angst Heel zijn- integer Helen-genezen Het interval van de angst Het leven als nieuw zien Hoe het in zijn werk gaat In een ogenblik Kennis van goed en kwaad Leven zonder angst Magnifieke levenskracht-energie Niet geinduceerd zien Niet het woord-beeld Niet reageren Niet vertalen naar het oude -vergelijken Niets voor ogen hebben Non-duaal; zonder opzet-dwang Onbeperkt – niet bepaald-oneindig Onbezwaard – onbelast door het verleden Onbreekbaar-onbeinvloedbaar Ongekwetst-ongebroken-verdeeld Ongerept Ongericht zien -belangeloos Oplettend-waakzaamheid Primaire eenduidige-eerlijke dimensie Realiteit-onecht Secundaire duale opzettelijke-denk-dimensie Verwrongen-verkeerde-gedwongen energie Volledig helder-eerlijk Volledig zien/zijn-aandachts perspectief Voorbij aktie-reaktie Vrije vernieuwende energie Wanhoops-energie Zie de afwezigheid van liefde Zien is doen Zien met eigen ogen – hoe het is Zien van wanorde Zien zoals het feitelijk is Zien-zijn zonder woorden-worden

Gezondheid; zie-ben jij of het beeld?

0pwellend-spontaan Aandachts-energie Aanvaarden noch verzetten Alert op afhankelijkheid-hechting-identificatie Alert op afleiding-focus-bezet zijn Alert op verdeeldheid-gerichtheid Alert voor beweging binnen het patroon Alert voor conflict-verdeeldheid Alles omgekeerd & verdraaid Beperkt-gebroken-corrupt – perspectief Bevrijden energie Bevrijding van het zelf(de) -patroon Beweging vanuit het niets/de bron De levende bron Dynamisch evenwicht Dynamisch leven Dynamische vitale-energie Energie door inzicht Energie niet verspillen-verspelen Energie vergaren-herenigen/verhogen Gefrustreerde-geblokkeerde energie Geprogrammeerd tot problemen Gevolgen van het zelf Gewaarzijn – bewaren eenheid/vrijheid Handelen vanuit idee – fiktie Herhaalde-verkeerde mechanisch energie Het centrum- de sensor Hoe het niet werkt Identificatie, vereenzelvigen met In het kort In stand houden-monitoren In termen van energie In termen van voortzetting – herhaling Kennis -ervaring verzamelen Keuzeloos-gewaarzijn Komt onuitgenodigd-manifestatie Maak er geen nieuw patroon van Maak er geen zaak-concept van Magnifieke levenskracht-energie Moet steeds verder gaan Natuurlijk-zonder inspanning-moeite-proces Niet de tradititionele benadering Niet vanuit wilskracht Onderkennen van de waarheid Onderzoek naar het werkelijke Ongericht-onbaatzuchtig/lerend/open Oog voor beweging van angst & verlangen Oog voor de waarnemer-censor Oog voor inspanning-strijd-streven Oog voor kwetsuur Oog voor menselijke relatie Oog voor positieve waarden-weerstand Oog voor registratie-toe/aanrekenen Oog voor verwarring Oog voor zelf-projectie Open voor het ongekende Opwellende liefde Orienteren op het vitale-essentiele Passieve-alertheid Perceptie – doordringen van het feitelijke Positief is niet het goede Primaire eenduidige-eerlijke dimensie Project-plan-procesmatig Projectie-continuering van het zelfde Realiseren objecten-denkbeelden Regeneratie energie Reis zonder blauwdruk Repetitie-herhaling Scheppende levensvreugde Secundaire duale opzettelijke-denk-dimensie Slechts reproductie van hetzelfde Statisch-gefixeerd Streven-strijdigheid/conflict Tot stand-komen zelf Uit de schaduw van het verleden Vergelijken-afmeten-criteria Verleden naar toekomst Verschoond blijven Verstand-intellect verkeerd gebruikt Verwrongen-verkeerde-gedwongen energie Video & audio Vitale-essentiele niet-zekerheid Vrije vernieuwende energie Vrijheid als voorwaarde Waakzaam zijn voor dualiteit-conflict Wanhoops-energie Ware onbezorgdheid-onverschilligheid Wat niet te doen Worden; bedingen-verkrijgen Zie het gevaar-de urgentie Zonder er weer iets mee te willen bereiken Zonder inspanning-moeite-patroon Zonder kennis van goed en kwaad Zonder nieuwe weerstanden te creeeren Zonder nog meer te verstoren Zonder te registreren-vast te leggen Zonder uit te nodigen Zonder voor-afkeur

Kennis van goed en kwaad

(Ver)-Beelden-Imaginatie Aandacht-achtzaamheid Af-geleid zijn Afgeleide mechanische-dwangmatige denkenergie Alert op afleiding-focus-bezet zijn Alles omgekeerd & verdraaid De kunst van luisteren en zien Elk ogenblik telt Elke seconde-gedachte-moment-telt Er geen nieuw concept-patroon van maken Gebroken-in gebreke/nood zijn Herhaalde-verkeerde mechanisch energie Het beeld; slechts de oppervlakte Het ideeele – theoretische -speculatieve Het Imaginaire Het woord-beeld; niet het wezenlijke Idee of feit In een ogenblik In het kort Leven in duisternis Luisteren; zien of het klopt Naar jezelf luisteren Niet afgeleid-verleid Oog voor verwarring Oorzaak van conflict & verdeeldheid Oplettend-waakzaamheid Realiteit-onecht Secundaire duale opzettelijke-denk-dimensie Verstand-intellect verkeerd gebruikt Verwarring Verwrongen-verkeerde-gedwongen energie Video & audio Zie het gevaar-de urgentie

Verwarring: alleen als je niet oplet

Aandachts-energie Aanvaarden noch verzetten Afwijzing-verwijderen Alert op afhankelijkheid-hechting-identificatie Alert op afleiding-focus-bezet zijn Alert op identificering-nadoen Alert op verdeeldheid-gerichtheid Alert voor beweging binnen het patroon Alert voor conflict-verdeeldheid Alles in de taal Begoocheling Besef-onderkenning Continue inmenging verleden Dat wat werkelijk is De fiktie van het zelf De geest De religieuze geest Dynamisch leven Elk ogenblik telt Elke seconde-gedachte-moment-telt Energie niet verspillen-verspelen Energie vrij-levend houden Er geen nieuw concept-patroon van maken Fiktie van de tegenstelling Fiktie(f)-fixatie Focus-afleiding-beperking Fragmentatie Geboeid-fascinatie-focus Geen naamgeving-beschrijving-bedoeling Gevangen in omgevingswaarden Gewaarzijn – bewaren eenheid/vrijheid Het beeld-patroon gebroken Het beeld; slechts de oppervlakte Het ideeele – theoretische -speculatieve Het woord-beeld; niet het wezenlijke Hoe het in zijn werk gaat In een ogenblik Invloed omgevingswaarden Keuzeloos-gewaarzijn Kwaliteit van aandacht-leven Leven vanuit orde Leven zonder angst Magnifieke levenskracht-energie Mutorials Niet afgeleid-verleid Niet bezet/geboeid zijn Niet geboeid-gefascineerd Niet het woord-beeld Niet van deze wereld Niet verbaliseren-vertalen naar het oude Niet willen; moeten, proberen Niets van dat alles Niets voor ogen hebben Onbezwaard – onbelast door het verleden Ongedwongen Ongerept Ongericht zien -belangeloos Onmogelijk; niet het mogelijke Onwaar-onecht Oog voor beweging van angst & verlangen Oog voor de waarnemer-censor Oog voor inspanning-strijd-streven Oog voor kwetsuur Oog voor menselijke relatie Oog voor positieve waarden-weerstand Oog voor registratie-toe/aanrekenen Oog voor zelf-projectie Open voor het ongekende Oplettend-waakzaamheid Opzet-beoogd-wordend Orienteren op het vitale-essentiele Passieve-alertheid Perceptie – doordringen van het feitelijke Quotes en anecdotes Reis zonder blauwdruk Verschoond blijven Vitale-essentiele niet-zekerheid Volledig helder-eerlijk Vrij van beelden Vrij van ervaringen Vrij van illussies Vrije ontplooiing-verwezelijking Vrije vernieuwende energie Vrijheid als voorwaarde Vrijheids beleving Waakzaam zijn voor dualiteit-conflict Ware onbezorgdheid-onverschilligheid Werkelijk anders Zie de afwezigheid van liefde Zie de verbale illusie Zie het gevaar-de urgentie Zien van wanorde Zonder beelden-maker Zonder directie Zonder te registreren-vast te leggen

Blijf springen

(Ver)-Beelden-Imaginatie Af-geleid zijn Afgeleide-gebrekkige aandacht Alert voor beweging binnen het patroon Alert voor conflict-verdeeldheid Alles omgekeerd & verdraaid Beeldvormer-maker Beeldvorming-imaginatie Begoocheling Belast – bezwaard met het verleden Beperkt door het brein-verstand Beperkt gefixeert handelen Beperkt-bepaald zijn Beperkt-gebroken-corrupt – perspectief Beperkt-in gebreke zijn Beperkte statische-onvrije energie (patroon) Conceptualisering Conditionering-programmering Conflict-verdeeldheid-weerstand Continue inmenging verleden Continuering Corrupt-Gebroken De fiktie van het zelf Duaal; opzet-patroon Dwingend-druk-beinvloed Elk ogenblik telt Elke seconde-gedachte-moment-telt Energie niet verspillen-verspelen Energie vergaren-herenigen/verhogen Energie vrij-levend houden Fiktie van de tegenstelling Focus-afleiding-beperking Fragmentatie Geconditioneerd-beperkt/bepaald Geen relatie tussen realiteit en werkelijkheid Gekwetst-beschadigd-gecorrumpeerd Gewenst-ongewenst gedrag Herhaalde-verkeerde mechanisch energie Het beeld-patroon gebroken Het Imaginaire Het verbale-abstracte-verbeelde Het Zelf(de) – patroon Identificatie, vereenzelvigen met In een ogenblik Inhoud-bewustzijn Innerlijke verdeeldheid-fragmentatie Kwaliteit van aandacht-leven Leven in duisternis Maak er geen nieuw patroon van Maak er geen zaak-concept van Magnifieke levenskracht-energie Niet de andere Niet het andere Niet het woord-beeld Niet omzetten in iets denk-beeldigs Niet tot beeld reduceren Oog voor positieve waarden-weerstand Oog voor registratie-toe/aanrekenen Oog voor verwarring Oorzaak van conflict & verdeeldheid Oplettend-waakzaamheid Psychologische authoriteit Realiseren objecten-denkbeelden Regeneratie energie Toespraken Tot stand-komen zelf Uitsluitend zo – niet anders Veld van denken-bewegen in tijdspatroon Verschoond blijven Verstand-intellect verkeerd gebruikt Veruiterlijking – alleen het beeld-plaatje Verwrongen-verkeerde-gedwongen energie Video & audio Vrij van beelden Vrij van conflict-verdeeldheid-weerstand Vrije vernieuwende energie Waakzaam zijn voor dualiteit-conflict Waardentoevoeging-hechting-identificatie Wil Worden; bedingen-verkrijgen Zie het beperkte-ontoereikende Zie het oppervlakkige Zonder beelden-maker Zonder te registreren-vast te leggen Zonder voorbeeld

Waar begint de omgekeerde wereld

Aanvaarden noch verzetten Afhankelijk zijn Beeindiging van de waarnemer-censor Besef-onderkenning Bevrijden energie Bevrijding is niet-persoonlijk Bevrijding van het zelf(de) -patroon Brein-verstand op de juiste plaats Chogyam Trungpa Rinpoche Continue inmenging verleden Continuering De waarheid vinden Duaal; opzet-patroon Dwingend-druk-beinvloed Dynamisch leven Dynamische vitale-energie Eerlijk puur-eenvoudig zien Energie door inzicht Energie niet verspillen-verspelen Energie vergaren-herenigen/verhogen Energie vrij-levend houden Fundament van meditatie Geen projectie-plan-proces Geprogrammeerd tot problemen Gewaarzijn – bewaren eenheid/vrijheid Handeling vanuit orde Heersende moraal Hoe het in zijn werk gaat Hoe het niet werkt In de tussentijd In lijn met de waarheid In meditatie zijn; levenskunst Inspanning-proberen-moeite-proces Invloed omgevingswaarden Keuzeloos-gewaarzijn Leegte-stilte / vol van energie Leren Leren-ermee leven Licht zijn voorjezelf Licht-verlicht Magnifieke levenskracht-energie Mythe Natuurlijk-zonder inspanning-moeite-proces Nauwlettend gadeslaan Niet de tradititionele benadering Non-duaal; zonder opzet-dwang Observeren- zien wat er in besloten ligt Onderkennen van de waarheid Onderzoek naar het werkelijke Ongericht zien -belangeloos Ongericht-onbaatzuchtig/lerend/open Ontdekken- ontwaren van de werkelijkheid Oog voor inspanning-strijd-streven Oog voor positieve waarden-weerstand Orde creeren Passieve-alertheid Persoonlijke verlossing Primaire eenduidige-eerlijke dimensie Proberen ‘het’ te bestrijden Proberen ‘het’ te veranderen Proberen te voldoen Proberen-iets na te streven-te verkrijgen Projectie-continuering van het zelfde Regeneratie energie Secundaire duale opzettelijke-denk-dimensie Tijdloos Traditie Traditionele methodes Van een geheel andere orde Verstrikt in jezelf-tijdgebonden Veruiterlijking – alleen het beeld-plaatje Vicieuse circel Video & audio Volkomen onafhankelijk Volledig helder-eerlijk Volledig zien/zijn-aandachts perspectief Vrij van conflict-verdeeldheid-weerstand Vrij van continuering Vrij van ervaringen Vrij van traditie Vrije vernieuwende energie Vrijheid als voorwaarde Vrijheids beleving Waarden Waardensysteem-matrix Waardentoevoeging-hechting-identificatie Waarheid Waarheid/oorspronkelijke in het onechte zien Werkelijk anders Zelf-versterking Zelfmisleiding Zie het onvrije Zie het oppervlakkige Zien is doen Zien met eigen ogen – hoe het is Zien van wanorde Zien zoals het feitelijk is Zien-zijn in stilte Zien-zijn zonder woorden-worden Zonder concepten Zonder dwang-druk-invloed Zonder er weer iets mee te willen bereiken Zonder het zelf – centrum Zonder inspanning-moeite-patroon Zonder kennis van goed en kwaad Zonder nog meer te verstoren Zonder tijdsfactor-methode-patroon Zonder voor-afkeur Zwijgen van het brein

Meditatie; door besef uit de matrix van ervaring

Alert voor beweging binnen het patroon Angst en plezier Belemmering voor inzicht Beperkt door het brein-verstand Beperkt gefixeert handelen Beperkt-bepaald zijn Beperkt-in gebreke zijn Beperkte statische-onvrije energie (patroon) Beschaving Burgelijk fatsoen De aard van het zelf De schone lei Doen alsof-oneerlijk zijn-simuleren Geboeid-fascinatie-focus Gebrek aan aandacht besef – onachtzaamheid Geconditioneerd-beperkt/bepaald Geprogrammeerd tot apart individu Gevangen in omgevingswaarden Het belang van 1 mens Het wezenlijk andere-vrije-ware In het kort Leven in duisternis Middelmatig leven Neurose Niet de andere Niet het andere Onder invloed zijn Onnadenkendheid Onwetendheid-ignorantie-weglaten Oog voor verwarring Psychologische zekerheid Schijn van leven Schijnveiligheid-zekerheid Uitsluitend zo – niet anders Vasthouden aan het niet-vitale/dode Vastklampen aan dingen, mensen & ideeen Verbondenheid-verwantschap Verstrikt in jezelf-tijdgebonden Verwarring Video & audio Zie het beperkte-ontoereikende Zie het kleinzielige-kleingeestige Zie het onvrije

De tragedie; het niet willen zien van de waarheid

0pwellend-spontaan Afwijzing-verwijderen Angst en plezier Angst, wil en conflict Beperkt door het brein-verstand Beperkt-bepaald zijn Beweging vanuit het niets/de bron Brein-verstand op de juiste plaats Dat wat zou moeten De levende bron Geluk is geen plezier Gewenst-ongewenst gedrag Handeling vanuit orde Hele structuur van geweld Herhaalde-verkeerde mechanisch energie Horizontaal of verticaal Kennis van goed en kwaad Komt onuitgenodigd-manifestatie Leren Natuurlijk-zonder inspanning-moeite-proces Nauwlettend gadeslaan Niet eerlijk-vanuit het echo Niet van deze wereld Niet-handelen/acteren/doen alsof Niet-positief handelen Niets van dat alles Non-lineair Observeren- zien wat er in besloten ligt Ongedwongen Onmogelijk; niet het mogelijke Oorzaak van conflict & verdeeldheid Open voor het ongekende Opwellende liefde Positief is niet het goede Primaire eenduidige-eerlijke dimensie Scheppende levensvreugde Secundaire duale opzettelijke-denk-dimensie Uit het niets Veld van denken-bewegen in tijdspatroon Verwrongen-verkeerde-gedwongen energie Volledig zien/zijn-aandachts perspectief Voor-en afkeur Vrij van geweld Vrij van illussies Ware adequate handeling Werkelijk anders Zie het beperkte-ontoereikende Zien Zien is doen Zien van wanorde Zonder tijdsinterval-inmenging Zwijgen van het brein

Genot is geen vreugde

Alert op identificering-nadoen Alert op verdeeldheid-gerichtheid Alert voor conflict-verdeeldheid Angst en plezier Angst niet iets te zijn Angst, wil en conflict Bij de feiten blijven Conflict-verdeeldheid-weerstand Dat wat zou moeten Duaal; opzet-patroon Funest psychologisch gezag Gebroken-in gebreke/nood zijn Gevangen in omgevingswaarden Gewaarzijn – bewaren eenheid/vrijheid Het feit-de vraag spreekt voor zich In het kort Innerlijk onderzoek Kennis van goed en kwaad Keuzeloos-gewaarzijn Onderkennen van de waarheid Oog voor beweging van angst & verlangen Oog voor inspanning-strijd-streven Oog voor menselijke relatie Oorzaak van conflict & verdeeldheid Straf en beloning Video & audio Voor-en afkeur Vrij van conflict-verdeeldheid-weerstand Wanhoops-energie Wording & angst

De twee basisprincipes; straf & beloning

Afgeleide mechanische-dwangmatige denkenergie Afwijzing-verwijderen Alles omgekeerd & verdraaid Begoocheling Beperkt door het brein-verstand Beperkt gefixeert handelen Beperkt-bepaald zijn Beperkt-gebroken-corrupt – perspectief Beperkt-in gebreke zijn Beperkte statische-onvrije energie (patroon) Besef-onderkenning Bevrijden energie Bevrijding van het zelf(de) -patroon Daadwerkelijk Dat wat werkelijk is De vlam-verbranden van het onware Disssipatie – verlagen/verzwakken energie Energie door inzicht Energie niet verspillen-verspelen Hoe het in zijn werk gaat Inzicht – licht Leegte-stilte / vol van energie Mutatie van de het brein/hersencellen Ommekeer-inkeer Ontdekken- ontwaren van de werkelijkheid Ontladen van het brein Oog voor verwarring Primaire eenduidige-eerlijke dimensie Respons Slechts reproductie van hetzelfde Stap eruit Stroom van bewustzijn Uit de schaduw van het verleden Uit de stroom Veruiterlijking – alleen het beeld-plaatje Verwrongen-verkeerde-gedwongen energie Vrij van het verleden Weerstanden oplossen door inzicht Zie het beperkte-ontoereikende Zie het oppervlakkige Zonder het zelf – centrum Zonder meer stoppen Zonder waarnemer-censor Zwijgen van het brein

Moment van inzicht

(Ver)-Beelden-Imaginatie Abstractie van de werkelijkheid Af-geleid zijn Afgeleide mechanische-dwangmatige denkenergie Alert op identificering-nadoen Alert voor beweging binnen het patroon Alles omgekeerd & verdraaid Alles wilsgericht – resultaat-wording Beeldvormer-maker Beeldvorming-imaginatie Beland in een verbale fiktie-tegenstelling Belast – bezwaard met het verleden Beperkt-bepaald zijn Beperkt-gebroken-corrupt – perspectief Beperkt-in gebreke zijn Beperkte statische-onvrije energie (patroon) Beweegreden Bezet-bezig zijn Concentratie Continue inmenging verleden Dat wat zou moeten De aard van het zelf De fiktie van het zelf Duaal; opzet-patroon Eenvoud van de boodschap Fiktie van de tegenstelling Fiktie(f)-fixatie Focus-afleiding-beperking Fragmentatie Geboeid-fascinatie-focus Gebrek aan aandacht besef – onachtzaamheid Geconditioneerd-beperkt/bepaald Gedragspatroon-schema’s Geen relatie tussen realiteit en werkelijkheid Geprogrammeerd tot apart individu Gevangen in angst Gevangen in omgevingswaarden Gewenst-ongewenst gedrag Handelen vanuit idee – fiktie Herhaalde-verkeerde mechanisch energie Het beeld; slechts de oppervlakte Het centrum- de sensor Het denkproces; de denker & gedachte Het ideeele – theoretische -speculatieve Het Imaginaire Het verbale-abstracte-verbeelde Het Zelf(de) – patroon Hoe het in zijn werk gaat Identificatie, vereenzelvigen met Illusies – decepties In de verbeelding-het verbale gevangen In stand houden-monitoren Inhoud-bewustzijn Inspanning-proberen-moeite-proces Kennis van goed en kwaad Leven van verleden naar toekomst Los van de werkelijkheid Mechanisch-dwangmatig handelen Niet de andere Niet het andere Niet-positief handelen Onwetendheid-ignorantie-weglaten Oog voor beweging van angst & verlangen Oog voor inspanning-strijd-streven Oog voor positieve waarden-weerstand Oog voor verwarring Oog voor zelf-projectie Opzet-beoogd-wordend Positief is niet het goede Proberen-iets na te streven-te verkrijgen Project-plan-procesmatig Projectie-continuering van het zelfde Schijn van leven Secundair- tweedehands wezen-leven Secundaire duale opzettelijke-denk-dimensie Slechts reproductie van hetzelfde Speculatief-suggestief Streven-strijdigheid/conflict Tot stand-komen zelf Uitsluitend zo – niet anders Vasthouden aan het niet-vitale/dode Veld van denken-bewegen in tijdspatroon Verdeeld – afgeleid Verleden naar toekomst Verstand-intellect verkeerd gebruikt Verstrikt in jezelf-tijdgebonden Veruiterlijking – alleen het beeld-plaatje Verwarring Waardensysteem-matrix Weerklank-echo Wording & angst Wording-worden-woorden Zelf-versterking Zie het kleinzielige-kleingeestige Zie het onvrije Zie het oppervlakkige

De realiteit; leven in een projectie

Alles omgekeerd & verdraaid Bevrijding van het zelf(de) -patroon De aard van het zelf Doorbreken van het patroon Fragmentatie Gedragspatroon-schema’s Gevangen in omgevingswaarden Mutorials Oog voor verwarring Toespraken Vasthouden aan het niet-vitale/dode Verdeeld – afgeleid Verdorven-ontaard Vergelijken-afmeten-criteria Verleden naar toekomst Verstand-intellect verkeerd gebruikt Verwarring Vicieuse circel Video & audio Vrijheid als voorwaarde Zie het kleinzielige-kleingeestige

Stoppen van de eindeloze ellende

(Ver)-Beelden-Imaginatie Aandacht zonder centrum-belangeloos Aandachts-energie Af-geleid zijn Afgeleide mechanische-dwangmatige denkenergie Afgeleide-gebrekkige aandacht Afwijzing-verwijderen Aktie & reaktie Alert op identificering-nadoen Alles is nu Beeindiging van de waarnemer-censor Begoocheling Belast – bezwaard met het verleden Beperkt-bepaald zijn Beperkt-gebroken-corrupt – perspectief Beweging vanuit het niets/de bron Brein-verstand op de juiste plaats Continue inmenging verleden Dat wat werkelijk is De diepte van de dood De religieuze geest De schone lei Diepte van gevoel Doorbreken van het patroon Dynamische vitale-energie Een en al aandacht Eenduidig-eenvoud Eenvoud van de boodschap Elk ogenblik telt Elke seconde-gedachte-moment-telt Energie door inzicht Energie niet verspillen-verspelen Energie vergaren-herenigen/verhogen Energie vrij-levend houden Extase – Ex-statisch Fundament van meditatie Handelen vanuit idee – fiktie Herhaalde-verkeerde mechanisch energie Het beeld-patroon gebroken Het ideeele – theoretische -speculatieve Het Imaginaire Het wezenlijk andere-vrije-ware Hoe het in zijn werk gaat In de tussentijd In een ogenblik In het kort In lijn met de waarheid In meditatie zijn; levenskunst Keuzeloos-gewaarzijn Kwaliteit van aandacht-leven Leven zonder angst Mutorials Niet afgeleid-verleid Niet bezet/geboeid zijn Niet eerlijk-vanuit het echo Niet geboeid-gefascineerd Niet het woord-beeld Niet van deze wereld Niets van dat alles Niets voor ogen hebben Non-duaal; zonder opzet-dwang Ommekeer-inkeer Onderzoek naar het werkelijke Ongebroken-niet corrupt-ongefragmenteerd Ongeconditioneerd-onvoorwaarlijk-vrij Ongericht-onbaatzuchtig/lerend/open Ontwaken Onwaar-onecht Oog voor positieve waarden-weerstand Oplettend-waakzaamheid Orienteren op het vitale-essentiele Passieve-alertheid Primaire eenduidige-eerlijke dimensie Project-plan-procesmatig Psychologische authoriteit Psychologische beeindiging Regeneratie energie Reis zonder blauwdruk Secundaire duale opzettelijke-denk-dimensie Stap eruit Telkens een fris begin Telkens psychologisch sterven Tijdloos Verleden naar toekomst Verleden-voorbij Video & audio Vitale-essentiele niet-zekerheid Volledig in staat-verantwoordelijk Volledig zien/zijn-aandachts perspectief Vrij van beelden Vrij van conflict-verdeeldheid-weerstand Vrij van continuering Vrij van ervaringen Vrij van het verleden Vrij van illussies Vrije vernieuwende energie Vrijheid als voorwaarde Vrijheids beleving Waarheid handelt Ware levende orde Ware onbezorgdheid-onverschilligheid Ware verandering-bevrijding Werkelijk anders Zien-zijn in rust & ruimte Zien-zijn zonder woorden-worden Zijn zonder te worden Zonder beweegreden-opzet-belang Zonder directie Zonder doel-eind Zonder dwang-druk-invloed Zonder er weer iets mee te willen bereiken Zonder maatstaf-vergelijking Zonder nog meer te verstoren Zonder opzet-onbaatzuchtig Zonder resultaat-residu Zonder voorbeeld Zuiver bewustworden Zwijgen van het brein

Urgentie gebiedt; gezond leven zonder de waarnemer

0pwellend-spontaan Bevrijden energie Brein-verstand op de juiste plaats Conflict-verdeeldheid-weerstand Creativiteit-schepping vanuit stilte De geest De waarheid vinden Doel van het leven Dynamisch evenwicht Dynamische vitale-energie Formulering Gebeurt gewoon Geen methode-mechaniek-proces Geen naamgeving-beschrijving-bedoeling Geluk-levensvreugde-blijheid Harmonisch leven Heel zijn- integer In de tussentijd In meditatie zijn; levenskunst Komt onuitgenodigd-manifestatie Liefde Natuurlijk-zonder inspanning-moeite-proces Niet vertalen naar het oude -vergelijken Non-verbaal Onbreekbaar-onbeinvloedbaar Onomkeerbare waarheid Ontdekken- ontwaren van de werkelijkheid Opwellende liefde Orienteren op het vitale-essentiele Primaire eenduidige-eerlijke dimensie Psychologische tijd- het tijdige Revolutie in het bewustzijn Vergelijken-afmeten-criteria Volledig zien/zijn-aandachts perspectief Vrij van beelden Vrij van conflict-verdeeldheid-weerstand Vrij van illussies Vrije ontplooiing-verwezelijking Vrije vernieuwende energie Vrijheids beleving Waarheid handelt Ware adequate handeling Werkelijk anders Zegen Zonder af te meten- vergelijken Zonder doel-eind Zonder formule Zonder te conformeren Zonder tijdsfactor-methode-patroon

Gelukzaligheid; rotsvast vertrouwen

Aanvaarden noch verzetten Bevrijden energie Bevrijding van het zelf(de) -patroon Brein-verstand op de juiste plaats Continue inmenging verleden Continuering Dat wat zou moeten De aard van het zelf De geest Een eenvoudige geest Energie door inzicht Energie niet verspillen-verspelen Energie vergaren-herenigen/verhogen Gevangen in omgevingswaarden Gewaarzijn – bewaren eenheid/vrijheid Herhaalde-verkeerde mechanisch energie Herinnering verzamelen Herkenning In stand houden-monitoren In termen van voortzetting – herhaling Keuzeloos-gewaarzijn Leven van verleden naar toekomst Oog voor registratie-toe/aanrekenen Passieve-alertheid Registratie-toe/aanrekenen Toespraken Verschoond blijven Video & audio Voor-en afkeur Waardensysteem-matrix Zelf-versterking Zie het gevaar-de urgentie Zie het kleinzielige-kleingeestige Zonder kennis van goed en kwaad Zonder nog meer te verstoren Zonder psychologische herinnering Zonder te registreren-vast te leggen Zonder voor-afkeur Zonder zelfbescherming

Denken; geen ontkomen aan?

(Ver)-Beelden-Imaginatie Aanvaarden noch verzetten Alert op afhankelijkheid-hechting-identificatie Alert op afleiding-focus-bezet zijn Alert op verdeeldheid-gerichtheid Alert voor beweging binnen het patroon Alert voor conflict-verdeeldheid Angst & verlangen Belang van alleen staan Bevrijden energie Bewustzijn zonder inhoud Dat wat werkelijk is De geest Dynamische vitale-energie Een eenvoudige geest Eerlijk puur-eenvoudig zien Energie door inzicht Energie niet verspillen-verspelen Energie vergaren-herenigen/verhogen Energie vrij-levend houden Heel zijn- integer Het ideeele – theoretische -speculatieve In het kort Inhoud-bewustzijn Keuzeloos-gewaarzijn Leven zonder angst Mutorials Niet geboeid-gefascineerd Niet in nood – moeten voldoen Niet mechanisch-dwangmatig Niet vertalen naar het oude -vergelijken Niet willen; moeten, proberen Niets voor ogen hebben Non-duaal; zonder opzet-dwang Non-verbaal Observeren- zien wat er in besloten ligt On-eindig-zonder oog-merk Onbreekbaar-onbeinvloedbaar Ongebroken-niet corrupt-ongefragmenteerd Ongeconditioneerd-onvoorwaarlijk-vrij Ongericht zien -belangeloos Ongericht-onbaatzuchtig/lerend/open Onmogelijk; niet het mogelijke Oog voor beweging van angst & verlangen Oog voor de waarnemer-censor Oog voor inspanning-strijd-streven Oog voor kwetsuur Oog voor positieve waarden-weerstand Oog voor registratie-toe/aanrekenen Oog voor zelf-projectie Open voor het ongekende Orienteren op het vitale-essentiele Passieve-alertheid Perceptie – doordringen van het feitelijke Primaire eenduidige-eerlijke dimensie Proberen ‘het’ te bestrijden Proberen ‘het’ te veranderen Proberen te sublimeren-idealisme Proberen te voldoen Proberen-iets na te streven-te verkrijgen Uit de schaduw van het verleden Uit de stroom Verschoond blijven Video & audio Volkomen kalm Volkomen onafhankelijk Volledig helder-eerlijk Volledig in staat-verantwoordelijk Volledig zien/zijn-aandachts perspectief Voorbij aktie-reaktie Vrij van beelden Vrij van conflict-verdeeldheid-weerstand Vrij van continuering Vrij van geweld Vrij van illussies Vrij van traditie Vrijheid als voorwaarde Vrijheids beleving Waakzaam zijn voor dualiteit-conflict Waarheid handelt Werkelijk anders Wrijving-richtingloze energie Zien met eigen ogen – hoe het is Zien van het hele bewustzijns-levensproces Zien van wanorde Zien zoals het feitelijk is Zien-zijn zonder woorden-worden Zijn zonder te worden Zonder af te meten- vergelijken Zonder ambitie Zonder beweegreden-opzet-belang Zonder concepten Zonder directie Zonder doel-eind Zonder dwang-druk-invloed Zonder er weer iets mee te willen bereiken Zonder focus Zonder houvast te zoeken Zonder idealisme-sublimatie Zonder inspanning-moeite-patroon Zonder kennis van goed en kwaad Zonder maatstaf-vergelijking Zonder nog meer te verstoren Zonder oordeel Zonder opzet-onbaatzuchtig Zonder psychologisch gezag Zonder psychologische herinnering Zonder resultaat-residu Zonder strijd Zonder te conformeren Zonder te registreren-vast te leggen Zonder tijdsfactor-methode-patroon Zonder vaste overtuiging Zonder voor-afkeur Zonder voorkennis-interpretatie Zonder waarnemer-censor Zonder zelfcontrole Zwijgen van het brein

De angst voorbij

Buddhistische geleerden De waarheid vinden Gesprekken Onderkennen van de waarheid Onomkeerbare waarheid Video & audio Waarheid Waarheid dichtbij Waarheid handelt Waarheid/oorspronkelijke in het onechte zien Werkelijkheid-echt

Brockwood Park 1979 – Discussion 4 with Buddhist Scholars – Truth

Buddhistische geleerden Gesprekken Video & audio

Brockwood Park 1978 – Discussie 1 met Buddhisten

Aanvoelen Afstomping Alles omgekeerd & verdraaid Conflict-verdeeldheid-weerstand Dat wat werkelijk is Disssipatie – verlagen/verzwakken energie Extase – Ex-statisch Formulering Gefrustreerde-geblokkeerde energie Gewaarzijn – bewaren eenheid/vrijheid Herhaalde-verkeerde mechanisch energie Het denkproces; de denker & gedachte Hoe het in zijn werk gaat Moeizaam Niet slechts verstandelijk begrip Ontdekken- ontwaren van de werkelijkheid Oog voor verwarring Oog voor zelf-projectie Passie Proberen ‘het’ te bestrijden Problemen ontvluchten Projectie-continuering van het zelfde Realiteit-onecht Verkeerde vraag Verwrongen-verkeerde-gedwongen energie Vicieuse circel Voor-en afkeur Vrij van conflict-verdeeldheid-weerstand Vrijheid alleen door begrip-inzicht Wanhoops-energie Zonder nieuwe weerstanden te creeeren

Kunnen conflicten wel stoppen?

Alles wilsgericht – resultaat-wording Beperkt door het brein-verstand Beperkt gefixeert handelen Beperkt-in gebreke zijn Conflict-verdeeldheid-weerstand Dat wat zou moeten De ware revolutie Duaal; opzet-patroon Dwingend-druk-beinvloed Handeling vanuit orde In termen van voortzetting – herhaling Innerlijke verdeeldheid-fragmentatie Inspanning-proberen-moeite-proces Mutatie van de het brein/hersencellen Niet willen; moeten, proberen Niet-handelen/acteren/doen alsof Non-duaal; zonder opzet-dwang Oorzaak van conflict & verdeeldheid Primaire eenduidige-eerlijke dimensie Reis zonder blauwdruk Secundaire duale opzettelijke-denk-dimensie Vrij van conflict-verdeeldheid-weerstand Werkelijk anders Zie het beperkte-ontoereikende Zijn zonder te worden Zonder dwang-druk-invloed Zonder inspanning-moeite-patroon Zonder psychologische weerstanden

Dualiteit; het opgelegde: dat wat zou moeten

Afgeleide mechanische-dwangmatige denkenergie Alles een probleem-opgave-proces-patroon Alles omgekeerd & verdraaid Beperkte statische-onvrije energie (patroon) Conditionering-programmering Conflict-verdeeldheid-weerstand Disssipatie – verlagen/verzwakken energie Formulering Gefrustreerde-geblokkeerde energie Herhaalde-verkeerde mechanisch energie Het centrum- de sensor Het Zelf(de) – patroon In termen van energie Mechanisch-dwangmatig handelen Mutorials Ongehecht-niet vastklampend- niet identificerend Oog voor positieve waarden-weerstand Oog voor verwarring Psychologische weerstand Psychologische zekerheid Statisch-gefixeerd Verwrongen-verkeerde-gedwongen energie Waarden Waardensysteem-matrix Waardentoevoeging-hechting-identificatie Wanhoops-energie Zonder nieuwe weerstanden te creeeren

Statisch-bepaald-geconditioneerd zijn

Afhankelijk zijn Afwijzing-verwijderen Alles een probleem-opgave-proces-patroon Alles omgekeerd & verdraaid Angst, wil en conflict Belang van alleen staan Beperkt-gebroken-corrupt – perspectief Beperkt-in gebreke zijn De diepte van de dood De grond van alles De waarheid vinden Diepte van gevoel Disssipatie – verlagen/verzwakken energie Diversiteit Doel van het leven Dogma Eenduidig-eenvoud Eenheid van leven Einde aan het lijden Ervaring-herhaling Funest psychologisch gezag Gebroken-in gebreke/nood zijn Gefrustreerde-geblokkeerde energie Geloofsystemen Gevangen in omgevingswaarden Herhaalde-verkeerde mechanisch energie Het eeuwige-oneindige Innerlijk onderzoek Innerlijke revolutie Kennis van goed en kwaad Kristallisatie-statisch Laat het gaan Leed-smart-pijn Maak er geen nieuw patroon van Maak er geen zaak-concept van Niet slechts verstandelijk begrip Onomkeerbare waarheid Oog voor verwarring Orienteren op het vitale-essentiele Overtuigingen Proberen ‘het’ te veranderen Problemen ontvluchten Realiseren objecten-denkbeelden Realiteit-onecht Rechtstreekse verbinding Reis zonder blauwdruk Revolutie in het bewustzijn Slavernij Tijdloos Uit de schaduw van het verleden Uit de stroom Verstrikt in jezelf-tijdgebonden Vervulling Verwrongen-verkeerde-gedwongen energie Volkomen onafhankelijk Vrij van ervaringen Vrij van het verleden Vrije ontplooiing-verwezelijking Vrijheid alleen door begrip-inzicht Vrijheids beleving Waarheid Waarheid handelt Waarheid/oorspronkelijke in het onechte zien Wanhoops-energie Worden; bedingen-verkrijgen Zie het onvrije Zien met eigen ogen – hoe het is Zonder meer stoppen Zonder resultaat-residu Zwijgen van het brein

Alleen door de tunnel; geen weg terug

Documentaires Mensen over Realiteit-onecht Video & audio Werkelijkheid-echt

1989 Documentary-Krishnamurti: With a silent mind

Video & audio Voorgeschiedenis Werkelijkheid-echt

Krishnamurti ‘s huisje in Ojai California

Aanvaarden noch verzetten Alert op afleiding-focus-bezet zijn Alert op verdeeldheid-gerichtheid Alert voor beweging binnen het patroon Alert voor conflict-verdeeldheid Beeindiging van de waarnemer-censor Bevrijding van het zelf(de) -patroon Eerlijk puur-eenvoudig zien Fundament van meditatie Gewaarzijn – bewaren eenheid/vrijheid Gewenst-ongewenst gedrag Hoe het in zijn werk gaat In het kort Keuzeloos-gewaarzijn Natuurlijk-zonder inspanning-moeite-proces Niet vanuit wilskracht Non-duaal; zonder opzet-dwang Ongericht zien -belangeloos Ongericht-onbaatzuchtig/lerend/open Oog voor de waarnemer-censor Oog voor positieve waarden-weerstand Passieve-alertheid Perceptie – doordringen van het feitelijke Proberen ‘het’ te bestrijden Proberen ‘het’ te veranderen Proberen te sublimeren-idealisme Proberen te voldoen Proberen-iets na te streven-te verkrijgen Veld van denken-bewegen in tijdspatroon Video & audio Volledig helder-eerlijk Volwaardig Vrij van conflict-verdeeldheid-weerstand Vrij van het verleden Vrijheid als voorwaarde Vrijheids beleving Waakzaam zijn voor dualiteit-conflict Weerstanden oplossen door inzicht Zie het gevaar-de urgentie Zien met eigen ogen – hoe het is Zien van het hele bewustzijns-levensproces Zien van wanorde Zien zoals het feitelijk is Zien-zijn in rust & ruimte Zien-zijn in stilte Zonder dwang-druk-invloed Zonder er weer iets mee te willen bereiken Zonder het zelf – centrum Zonder nog meer te verstoren Zonder psychologische weerstanden Zonder voor-afkeur Zonder waarde(n) Zonder waarnemer-censor

Verblijven in harmonie & orde

Alert voor beweging binnen het patroon Alert voor conflict-verdeeldheid Belast – bezwaard met het verleden Beperkt gefixeert handelen Beperkt-in gebreke zijn Brein-verstand op de juiste plaats Conformering-in mee gaan Duaal; opzet-patroon Dwingend-druk-beinvloed Energie niet verspillen-verspelen Energie vergaren-herenigen/verhogen Er geen nieuw concept-patroon van maken Fiktie van de tegenstelling Fiktie van distantie/ waarnemer Focus-afleiding-beperking Funest psychologisch gezag Geen conclusies trekken Gewenst-ongewenst gedrag Hand in eigen boezem Herhaalde-verkeerde mechanisch energie Hoogmoed In het kort Innerlijke verdeeldheid-fragmentatie Kennis van goed en kwaad Niet-handelen/acteren/doen alsof Ommekeer-inkeer Ongedwongen Oog voor beweging van angst & verlangen Oog voor de waarnemer-censor Oog voor inspanning-strijd-streven Oog voor positieve waarden-weerstand Oorzaak van conflict & verdeeldheid Realiteit-onecht Secundaire duale opzettelijke-denk-dimensie Slaaf van woorden Slechts reproductie van hetzelfde Stap eruit Toespraken Veld van denken-bewegen in tijdspatroon Verdeeld – afgeleid Verwrongen-verkeerde-gedwongen energie Vicieuse circel Video & audio Voor-en afkeur Vrij van conflict-verdeeldheid-weerstand Waakzaam zijn voor dualiteit-conflict Waardentoevoeging-hechting-identificatie Waarnemer-censor Wat niet te doen Zien met eigen ogen – hoe het is Zien van wanorde Zonder nieuwe weerstanden te creeeren Zonder psychologisch gezag Zwijgen van het brein

Zie je het of leg je het jezelf weer op?

Belast – bezwaard met het verleden Beperkt gefixeert handelen Beperkt-gebroken-corrupt – perspectief Beperkte statische-onvrije energie (patroon) Bezet-bezig zijn Continue inmenging verleden De fiktie van het zelf Fiktie van de tegenstelling Fiktie van distantie/ waarnemer Fiktie(f)-fixatie Focus-afleiding-beperking Formulering Fragmentatie Geboeid-fascinatie-focus Gebroken-in gebreke/nood zijn Geconditioneerd-beperkt/bepaald Gekwetst-beschadigd-gecorrumpeerd Geprogrammeerd tot apart individu Gevangen in omgevingswaarden Gewenst-ongewenst gedrag Het denkproces; de denker & gedachte In het kort In termen van voortzetting – herhaling Niet de andere Niet het andere Secundaire duale opzettelijke-denk-dimensie Slaaf van woorden Uitsluitend zo – niet anders Veld van denken-bewegen in tijdspatroon Verleden naar toekomst Verstand-intellect verkeerd gebruikt Video & audio Waardensysteem-matrix Waarnemen-controleren Waarnemer-censor Weerklank-echo Werkelijkheid-echt

Er is geen denker (het zelf); er is alleen het denkproces

0pwellend-spontaan De levende bron Geluk-levensvreugde-blijheid Genegenheid tonen In de tussentijd Licht-verlicht Liefde Liefde voor het leven Met liefdevolle zorg & aandacht Natuurlijk-zonder inspanning-moeite-proces Opwellende liefde Orienteren op het vitale-essentiele Scheppende levensvreugde Talent ontdekken Tijdloos Uit de schaduw van het verleden Uit de stroom Uit liefde Vervulling Video & audio Vrij van beelden Vrij van illussies Vrijheid als voorwaarde Waarheid handelt Wat het niet is Zonder tijdsfactor-methode-patroon Zonder zelfbeeld-onbeschadigd

Als vanuit een opwellende bron

(Ver)-Beelden-Imaginatie Alert op identificering-nadoen Alles een probleem-opgave-proces-patroon Bang niet te voldoen Beland in een verbale fiktie-tegenstelling Bevrijding van het zelf(de) -patroon De aard van het zelf Gewaarzijn – bewaren eenheid/vrijheid Handelen vanuit idee – fiktie Het ego-zelf-echo Het ideeele – theoretische -speculatieve Het Imaginaire Het Zelf(de) – patroon Hoe het niet werkt Identificatie, vereenzelvigen met Illusies – decepties In stand houden-monitoren Niet-positief handelen Ontladen van het brein Ontoereikendheid Positie verwerven Prestatie Prestige Proberen ‘het’ te bestrijden Project-plan-procesmatig Projectie-continuering van het zelfde Psychologische tijd- het tijdige Realiteit-onecht Secundair- tweedehands wezen-leven Secundaire duale opzettelijke-denk-dimensie Streven-strijdigheid/conflict Verstrikt in jezelf-tijdgebonden Wording & angst Zelf-versterking Zelfwaarneming – observeren van het denkproces Zie het gevaar-de urgentie Zie het kleinzielige-kleingeestige Zie het onvrije Zonder het zelf – centrum

Het ego; eeuwig in worsteling

Alert voor beweging binnen het patroon Alert voor conflict-verdeeldheid Angst versterken Beeindiging van de waarnemer-censor Besef-onderkenning Bevrijding van het zelf(de) -patroon Bewustzijn zonder inhoud De aard van het zelf De weg naar binnen Eerlijk puur-eenvoudig zien Fiktie van distantie/ waarnemer Gevangen in angst Gevolgen van het zelf Gewenst-ongewenst gedrag Het centrum- de sensor Het ego-zelf-echo Het Zelf(de) – patroon Hoe het in zijn werk gaat Hoe het niet werkt In het kort Inhoud-bewustzijn Innerlijke revolutie Innerlijke ruimte-vrijheid Intelligentie Isolatie-leed begrijpen Kwaliteit van aandacht-leven Niet verbaliseren-vertalen naar het oude Onbezwaard – onbelast door het verleden Ongeconditioneerd-onvoorwaarlijk-vrij Ongerept Ongericht zien -belangeloos Ontladen van het brein Ontsluiering Ontwaken Oog voor beweging van angst & verlangen Oog voor de waarnemer-censor Oplettend-waakzaamheid Proberen ‘het’ te bestrijden Proberen ‘het’ te veranderen Proberen te sublimeren-idealisme Proberen te voldoen Proberen-iets na te streven-te verkrijgen Revolutie in het bewustzijn Toespraken Tot stand-komen zelf Veld van denken-bewegen in tijdspatroon Vicieuse circel Video & audio Vitale-essentiele niet-zekerheid Volledig helder-eerlijk Vrij van het verleden Vrijheid als voorwaarde Vrijheids beleving Waakzaam zijn voor dualiteit-conflict Waardentoevoeging-hechting-identificatie Waarheid handelt Waarnemen-controleren Waarnemer-censor Ware intelligentie als kompas Wat niet te doen Zelf-versterking Zie de verbale illusie Zie het gevaar-de urgentie Zie het kleinzielige-kleingeestige Zien is doen Zien met eigen ogen – hoe het is Zien van het hele bewustzijns-levensproces Zien van wanorde Zien zoals het feitelijk is Zien-zijn zonder woorden-worden Zonder het zelf – centrum Zonder psychologische weerstanden Zonder waarnemer-censor

Waar sta je nu?

Aanvaarden noch verzetten Beperkt-gebroken-corrupt – perspectief Beperkte statische-onvrije energie (patroon) Continue inmenging verleden Duaal; opzet-patroon Dwingend-druk-beinvloed Focus-afleiding-beperking Geen schuld en boete Genot niet bestendigen Gewaarzijn – bewaren eenheid/vrijheid Het beeld; slechts de oppervlakte Identificatie, vereenzelvigen met In het kort In termen van voortzetting – herhaling Isolatie-leed begrijpen Keuzeloos-gewaarzijn Magnifieke levenskracht-energie Nauwlettend gadeslaan Non-duaal; zonder opzet-dwang Observeren- zien wat er in besloten ligt Ongebroken-niet corrupt-ongefragmenteerd Passieve-alertheid Primaire eenduidige-eerlijke dimensie Schuldenloos Secundaire duale opzettelijke-denk-dimensie Toespraken Video & audio Volledig zien/zijn-aandachts perspectief Voor-en afkeur Vrij van conflict-verdeeldheid-weerstand Vrij van continuering Zonder concepten Zonder dwang-druk-invloed Zonder kennis van goed en kwaad Zonder nog meer te verstoren Zonder voor-afkeur Zonder zelfcontrole

Liefde; geen schuld noch boete

Afgeleide mechanische-dwangmatige denkenergie Alert voor conflict-verdeeldheid Beeindiging van de waarnemer-censor Belast – bezwaard met het verleden Beperkt door het brein-verstand Beperkt-gebroken-corrupt – perspectief Beperkt-in gebreke zijn Beperkte statische-onvrije energie (patroon) Conformering-in mee gaan Continue inmenging verleden Corrupt-Gebroken Dat wat zou moeten De aard van het zelf Deconditionering Disssipatie – verlagen/verzwakken energie Duaal; opzet-patroon Eenvoud van de boodschap Eerlijk puur-eenvoudig zien Energie niet verspillen-verspelen Geconditioneerd-beperkt/bepaald Gefrustreerde-geblokkeerde energie Gekwetst-beschadigd-gecorrumpeerd Gevangen in omgevingswaarden Gewenst-ongewenst gedrag Herhaalde-verkeerde mechanisch energie In stand houden-monitoren In termen van voortzetting – herhaling Innerlijke verdeeldheid-fragmentatie Invloed omgevingswaarden Inzicht – licht Niet de andere Niet het andere Ongericht zien -belangeloos Oog voor beweging van angst & verlangen Oog voor de waarnemer-censor Oog voor inspanning-strijd-streven Oog voor positieve waarden-weerstand Oorzaak van conflict & verdeeldheid Oorzaak van wanorde Schuld Schuld en boete Secundaire duale opzettelijke-denk-dimensie Uitsluitend zo – niet anders Veld van denken-bewegen in tijdspatroon Verwrongen-verkeerde-gedwongen energie Volledig helder-eerlijk Vrij van conflict-verdeeldheid-weerstand Vrij van continuering Waakzaam zijn voor dualiteit-conflict Waarden Waardensysteem-matrix Waarnemer-censor Wanhoops-energie Weerstanden oplossen door inzicht Zie het beperkte-ontoereikende Zie het kleinzielige-kleingeestige Zien met eigen ogen – hoe het is Zien van het hele bewustzijns-levensproces Zien van wanorde Zien zoals het feitelijk is Zien-zijn zonder woorden-worden Zijn zonder te worden Zonder waarnemer-censor Zwijgen van het brein

Dualiteit; de kennis van goed en kwaad

Aanvaarden noch verzetten Belemmering voor inzicht Beweging vanuit het niets/de bron Bij de feiten blijven Compassie-betrokkenheid Eerlijk puur-eenvoudig zien Elke seconde-gedachte-moment-telt Geen naamgeving-beschrijving-bedoeling Gewaarzijn – bewaren eenheid/vrijheid Het woord-beeld; niet het wezenlijke Hoe het in zijn werk gaat Hoe het niet werkt Horizontaal of verticaal In stand houden-monitoren Keuzeloos-gewaarzijn Natuurlijk-zonder inspanning-moeite-proces Niet de tradititionele benadering Niet-positief handelen Non-lineair Non-verbaal Ongericht zien -belangeloos Opwellende liefde Passie Passieve-alertheid Proberen ‘het’ te bestrijden Proberen ‘het’ te veranderen Proberen te sublimeren-idealisme Proberen te voldoen Proberen-iets na te streven-te verkrijgen Toespraken Traditie Video & audio Volledig helder-eerlijk Weerstanden oplossen door inzicht Werkelijk anders Zien met eigen ogen – hoe het is Zien van wanorde Zien zoals het feitelijk is Zien-zijn zonder woorden-worden Zoeken van houvast Zonder houvast te zoeken Zonder nog meer te verstoren Zonder tijdsinterval-inmenging Zonder voor-afkeur

Nooit vluchten in idealisme

Alert op identificering-nadoen Angst, wil en conflict Beeindiging van de waarnemer-censor Beperkt door het brein-verstand Beperkt gefixeert handelen Beperkt-in gebreke zijn Beperkte statische-onvrije energie (patroon) De aard van het zelf Disssipatie – verlagen/verzwakken energie Eerlijk puur-eenvoudig zien Flux van zekerheid Gefrustreerde-geblokkeerde energie Gevolgen van het zelf Herhaalde-verkeerde mechanisch energie Het beeld; slechts de oppervlakte Het centrum- de sensor Identificatie, vereenzelvigen met Observeren- zien wat er in besloten ligt Ongehecht-niet vastklampend- niet identificerend Ongericht zien -belangeloos Orienteren op het vitale-essentiele Sensaties-zintuigelijk Toespraken Tot stand-komen zelf Vasthouden aan het niet-vitale/dode Vastklampen aan dingen, mensen & ideeen Verwrongen-verkeerde-gedwongen energie Video & audio Vitale-essentiele niet-zekerheid Volledig helder-eerlijk Waarnemer-censor Wording & angst Zelf-versterking Zelfwaarneming – observeren van het denkproces Zie het beperkte-ontoereikende Zie het gevaar-de urgentie Zie het kleinzielige-kleingeestige Zien is doen Zien met eigen ogen – hoe het is Zien van wanorde Zien zoals het feitelijk is Zintuigen Zonder identificatie Zonder waarnemer-censor

Identificatie; de weg van angst & beperking

Alles een probleem-opgave-proces-patroon Beperkt-gebroken-corrupt – perspectief Beperkte statische-onvrije energie (patroon) Duaal; opzet-patroon Er geen nieuw concept-patroon van maken Gefrustreerde-geblokkeerde energie Hoe het in zijn werk gaat Niet de tradititionele benadering Oog voor beweging van angst & verlangen Proberen ‘het’ te bestrijden Proberen ‘het’ te veranderen Proberen te sublimeren-idealisme Proberen te voldoen Proberen-iets na te streven-te verkrijgen Veroordeling Verstrikt in jezelf-tijdgebonden Vicieuse circel Voor-en afkeur Voorstlepen problemen Wanhoops-energie Zelfmisleiding Zie het onvrije Zonder kennis van goed en kwaad

Houding van veroordeling

Aanvaarden noch verzetten Afwijzing-verwijderen Alert op verdeeldheid-gerichtheid Belang van alleen staan David Bohm Eenvoud van de boodschap Eerst orde in relaties Handeling vanuit orde Harmonisch leven Heel zijn- integer Het belang van 1 mens In de tussentijd In het kort Innerlijk in vrede zijn Innerlijke orde-harmonie Keuzeloos-gewaarzijn Leven vanuit orde Leven zonder angst Negatie-niet op ingaan Niet van deze wereld Niet vertalen naar het oude -vergelijken Niet-handelen/acteren/doen alsof Non-duaal; zonder opzet-dwang Ommekeer-inkeer Onbreekbaar-onbeinvloedbaar Ongebroken-niet corrupt-ongefragmenteerd Ongericht-onbaatzuchtig/lerend/open Passieve-alertheid Stap eruit Uit de schaduw van het verleden Uit de stroom Van een geheel andere orde Video & audio Volledig in staat-verantwoordelijk Volledig zien/zijn-aandachts perspectief Vrij van conflict-verdeeldheid-weerstand Vrij van continuering Vrij van illussies Ware adequate handeling Ware intelligentie als kompas Ware levende orde Ware onbezorgdheid-onverschilligheid Zien van wanorde Zonder af te meten- vergelijken Zonder ambitie Zonder dwang-druk-invloed Zonder er weer iets mee te willen bereiken Zonder nog meer te verstoren Zonder te conformeren Zonder voor-afkeur

Er zit maar een ding op;

Aanvaarden noch verzetten Af-geleid zijn Afgeleide mechanische-dwangmatige denkenergie Alert op afleiding-focus-bezet zijn Alert voor beweging binnen het patroon Alert voor conflict-verdeeldheid Alles omgekeerd & verdraaid Beeldvorming-imaginatie Beland in een verbale fiktie-tegenstelling Belast – bezwaard met het verleden Beperkt door het brein-verstand Beperkt-gebroken-corrupt – perspectief Beperkt-in gebreke zijn Beperkte statische-onvrije energie (patroon) Continue inmenging verleden Corrupt-Gebroken Dat wat werkelijk is De aard van het zelf Disssipatie – verlagen/verzwakken energie Duaal; opzet-patroon Egocentrische aktiviteit Ervaring-herhaling Gebroken-in gebreke/nood zijn Geconditioneerd-beperkt/bepaald Gedragspatroon-schema’s Geen ontlading Geen vernieuwing; frisheid Gefrustreerde-geblokkeerde energie Geheugen Gevangen in omgevingswaarden Gevolgen van het zelf Gewaarzijn – bewaren eenheid/vrijheid Gewenst-ongewenst gedrag Herhaalde-verkeerde mechanisch energie Het beeld; slechts de oppervlakte Het centrum- de sensor Het ego-zelf-echo Het Zelf(de) – patroon Hoe het in zijn werk gaat In het kort In hetzelfde schuitje Inhoud-bewustzijn Keuzeloos-gewaarzijn Mutorials Nauwlettend gadeslaan Niet de andere Niet het andere Ontdekken- ontwaren van de werkelijkheid Onwaar-onecht Oog voor de waarnemer-censor Oog voor inspanning-strijd-streven Oog voor positieve waarden-weerstand Oog voor verwarring Oorzaak van conflict & verdeeldheid Passieve-alertheid Perceptie – doordringen van het feitelijke Projectie-continuering van het zelfde Realiteit-onecht Stroom van bewustzijn Toespraken Uitsluitend zo – niet anders Vastklampen aan dingen, mensen & ideeen Veld van denken-bewegen in tijdspatroon Verdorven-ontaard Verleden naar toekomst Verstand-intellect verkeerd gebruikt Verstrikt in jezelf-tijdgebonden Verwarring Video & audio Voorstelling Waakzaam zijn voor dualiteit-conflict Waardensysteem-matrix Weerklank-echo Wording-worden-woorden Zeker-weten Zelfwaarneming – observeren van het denkproces Zie het beperkte-ontoereikende Zie het gevaar-de urgentie Zie het kleinzielige-kleingeestige Zie het onvrije Zonder nieuwe weerstanden te creeeren Zonder nog meer te verstoren Zonder voor-afkeur

Me-mory, het dode ik; zie het gevaar

Abstractie van de werkelijkheid Afgeleide mechanische-dwangmatige denkenergie Alles omgekeerd & verdraaid Bang niet te voldoen Beland in een verbale fiktie-tegenstelling Belast – bezwaard met het verleden Beperkt door het brein-verstand Beperkt-gebroken-corrupt – perspectief Beperkt-in gebreke zijn Beperkte statische-onvrije energie (patroon) Conditionering-programmering Conflict-verdeeldheid-weerstand Continue inmenging verleden Continuering Corrupt-Gebroken Dat wat zou moeten De aard van het zelf De fiktie van het zelf Disssipatie – verlagen/verzwakken energie Duaal; opzet-patroon Dwingend-druk-beinvloed Egocentrische aktiviteit Fiktie van de tegenstelling Fiktie van distantie/ waarnemer Fragmentatie Funest psychologisch gezag Gedoemd Geen relatie tussen realiteit en werkelijkheid Gefrustreerde-geblokkeerde energie Genot niet bestendigen Gevangen in omgevingswaarden Herhaalde-verkeerde mechanisch energie Het beeld; slechts de oppervlakte Het ideeele – theoretische -speculatieve Hoop-wanhoop In het kort In nood zijn-moeten voldoen Inhoud-bewustzijn Inzicht – licht Kennis van goed en kwaad Los van de werkelijkheid Niet in nood – moeten voldoen Onomkeerbare waarheid Oog voor positieve waarden-weerstand Oog voor verwarring Oorzaak van conflict & verdeeldheid Oorzaak van wanorde Opzet-beoogd-wordend Orienteren op het vitale-essentiele Projectie-continuering van het zelfde Psychologische zekerheid Secundaire duale opzettelijke-denk-dimensie Toespraken Vasthouden aan het niet-vitale/dode Vergelijken-afmeten-criteria Verstand-intellect verkeerd gebruikt Verwarring Verwording Verwringen Verwrongen-verkeerde-gedwongen energie Video & audio Voor-en afkeur Waardensysteem-matrix Waardentoevoeging-hechting-identificatie Wanhoops-energie Ware goedheid Wat het niet is Wat niet te doen Weerstanden oplossen door inzicht Zie het beperkte-ontoereikende Zie het kleinzielige-kleingeestige Zien van het hele bewustzijns-levensproces Zien van wanorde Zonder kennis van goed en kwaad Zonder nieuwe weerstanden te creeeren Zonder voorbeeld Zonder werkelijkheidswaarde

De gebroken mens

Eenzaamheid-afgezonderd-isolatie Genegenheid tonen Kwaliteit van aandacht-leven Liefde Liefde als revolutie Liefde voor het leven Met liefdevolle zorg & aandacht Uit liefde Werkelijkheid-echt

Bedelen om liefde

(Ver)-Beelden-Imaginatie Alert voor beweging binnen het patroon Angst en plezier Beweging van het verlangen-begeerte Conformering-in mee gaan De mens Gevangen in omgevingswaarden Gewaarzijn – bewaren eenheid/vrijheid Gewenst-ongewenst gedrag Heersende moraal Het beeld; slechts de oppervlakte Het verbale-abstracte-verbeelde Immoreel In de verbeelding-het verbale gevangen In stand houden-monitoren Invloed omgevingswaarden Oog voor beweging van angst & verlangen Oog voor zelf-projectie Realiteit-onecht Secundair- tweedehands wezen-leven Secundaire duale opzettelijke-denk-dimensie Sensualliteit Slechts reproductie van hetzelfde Tijdgeest Tot stand-komen zelf Veld van denken-bewegen in tijdspatroon Verdorven-ontaard Verwording Volledig in staat-verantwoordelijk Zie het gevaar-de urgentie Zien van het hele bewustzijns-levensproces

Goede smaak

Alert op identificering-nadoen Beweging vanuit het hart Conditionering-programmering Geconditioneerd-beperkt/bepaald Geluk-levensvreugde-blijheid Gevangen in omgevingswaarden Het beeld; slechts de oppervlakte In de tussentijd In het kort Invloed omgevingswaarden Leven vanuit orde Natuurlijk-zonder inspanning-moeite-proces Niet de andere Niet het andere Niet willen; moeten, proberen Ode aan de mens Ongedwongen Ontdekken – ontwaren Ontwaken Reis zonder blauwdruk Talent ontdekken Uit liefde Uitsluitend zo – niet anders Video & audio Vrijheid als voorwaarde Vrijheids beleving Waarden Ware goedheid Zien-zijn in rust & ruimte Zonder inspanning-moeite-patroon Zonder psychologisch gezag

Koester je talent

Af-geleid zijn Alert voor beweging binnen het patroon Alert voor conflict-verdeeldheid Beeindiging van de waarnemer-censor Belast – bezwaard met het verleden Beweging vanuit heelheid-integriteit Continue inmenging verleden Er geen nieuw concept-patroon van maken Handelen vanuit idee – fiktie Heel zijn- integer Helen-genezen Hoe het in zijn werk gaat In het kort Inzicht – licht Komt onuitgenodigd-manifestatie Natuurlijk-zonder inspanning-moeite-proces Niet bezet/geboeid zijn Niet omzetten in iets denk-beeldigs Niet tot beeld reduceren Niet willen; moeten, proberen Niets voor ogen hebben Onbeperkt – niet bepaald-oneindig Onbreekbaar-onbeinvloedbaar Onderkennen van de waarheid Oog voor de waarnemer-censor Project-plan-procesmatig Toespraken Video & audio Volledig helder-eerlijk Volledig zien/zijn-aandachts perspectief Vrij van conflict-verdeeldheid-weerstand Vrij van het verleden Waakzaam zijn voor dualiteit-conflict Waardensysteem-matrix Wat het niet is Weerstanden oplossen door inzicht Werkelijk anders Werkelijkheid-echt Zie de afwezigheid van liefde Zien Zien van het hele bewustzijns-levensproces Zien van wanorde Zonder ambitie Zonder beweegreden-opzet-belang Zonder concepten Zonder het zelf – centrum Zonder psychologische weerstanden Zonder waarde(n)

Je kan blijdschap niet vastpakken en nastreven

Afgeleide mechanische-dwangmatige denkenergie Afwijzing-verwijderen Beperkt door het brein-verstand Beperkte statische-onvrije energie (patroon) Bevrijden energie Bevrijding van het zelf(de) -patroon Beweging vanuit heelheid-integriteit Beweging vanuit het hart Buiten het brein Continuering Dat wat zou moeten Doorbreken van het patroon Energie niet verspillen-verspelen Energie vergaren-herenigen/verhogen Gefrustreerde-geblokkeerde energie Heel zijn- integer Helen-genezen Het eeuwige-oneindige Innerlijke revolutie Inspanning-proberen-moeite-proces Leed-smart-pijn Mutorials Natuurlijk-zonder inspanning-moeite-proces Negatie-niet op ingaan Niet bezet/geboeid zijn Niet eerlijk-vanuit het echo Niet tot beeld reduceren Niet vergelijkend Niet vertalen naar het oude -vergelijken Niet-handelen/acteren/doen alsof Niet-positief handelen Niets voor ogen hebben Non-duaal; zonder opzet-dwang On-eindig-zonder oog-merk Onbeperkt – niet bepaald-oneindig Onbreekbaar-onbeinvloedbaar Ongebroken-niet corrupt-ongefragmenteerd Ongehecht-niet vastklampend- niet identificerend Ontkenning Ontladen van het brein Oorzaak van conflict & verdeeldheid Orienteren op het vitale-essentiele Positief is niet het goede Psychologisch sterven- frisse start Reis zonder blauwdruk Revolutie in het bewustzijn Secundaire duale opzettelijke-denk-dimensie Tijdloos Uit de stroom Uit het niets Uit liefde Vasthouden aan het niet-vitale/dode Vergelijken-afmeten-criteria Volheid van het heden-nu Volkomen kalm Voorbij aktie-reaktie Vrij van geweld Vrij van illussies Vrij van vergelijking Vrije vernieuwende energie Vrijheid als voorwaarde Vrijheids beleving Waardensysteem-matrix Ware onbezorgdheid-onverschilligheid Werkelijkheid-echt Zie het beperkte-ontoereikende Zien-zijn in rust & ruimte Zien-zijn in stilte Zonder af te meten- vergelijken Zonder beweegreden-opzet-belang Zonder doel-eind Zonder dwang-druk-invloed Zonder hechting-toeeigening-identificatie Zonder identificatie Zonder maatstaf-vergelijking Zonder meer stoppen Zonder opzet-onbaatzuchtig Zonder psychologisch gezag Zonder psychologische herinnering Zonder psychologische weerstanden Zonder resultaat-residu Zonder strijd Zonder zelfcontrole

Vrijheid; geen tijd voor het positieve

Alert op identificering-nadoen Besef-onderkenning Bevrijding is niet-persoonlijk Beweging vanuit heelheid-integriteit Bewustzijn zonder inhoud De ware revolutie Een en al aandacht Elke seconde-gedachte-moment-telt Fundament van meditatie Geen conclusies trekken Geen methode-mechaniek-proces Gesprekken Handeling vanuit orde Heel zijn- integer Helen-genezen Het beeld-patroon gebroken In meditatie zijn; levenskunst In termen van beeindiging – fris nieuw begin Inhoud-bewustzijn Innerlijke orde-harmonie Innerlijke revolutie Inzicht – licht Leegte-stilte / vol van energie Leven zonder angst Mutatie van de het brein/hersencellen Negatie-niet op ingaan Niet afgeleid-verleid Niet het woord-beeld Niet mechanisch-dwangmatig Ommekeer-inkeer Onbeperkt – niet bepaald-oneindig Onbezwaard – onbelast door het verleden Onbreekbaar-onbeinvloedbaar Ongebroken-niet corrupt-ongefragmenteerd Ongeconditioneerd-onvoorwaarlijk-vrij Oplettend-waakzaamheid Orienteren op het vitale-essentiele Registratie-toe/aanrekenen Revolutie in het bewustzijn Schuldenloos Slijtage van het brein Stap eruit Telkens een fris begin Verschoond blijven Video & audio Vlam van aandacht Vlam van het leren Volledig helder-eerlijk Vrij van beelden Vrij van conflict-verdeeldheid-weerstand Vrij van continuering Vrij van ervaringen Vrij van traditie Ware onbezorgdheid-onverschilligheid Zien Zien-zijn in rust & ruimte Zien-zijn in stilte Zonder hechting-toeeigening-identificatie Zonder identificatie Zonder kennis-ervaring te vergaren Zonder psychologische herinnering Zonder resultaat-residu Zonder te registreren-vast te leggen Zuiver bewustworden

Een altijd frisse & ongebroken geest

A.W. Anderson De aard van het zelf Deugzaamheid Gesprekken Hoe het in zijn werk gaat Leven vanuit orde Levenloze wanorde Oorzaak van wanorde Proberen ‘het’ te veranderen Schoonheid Video & audio Volledig zien/zijn-aandachts perspectief Waakzaam zijn voor dualiteit-conflict Wat niet te doen Zie het kleinzielige-kleingeestige Zien van het hele bewustzijns-levensproces Zien van wanorde Zien zoals het feitelijk is Zien-zijn zonder woorden-worden Zonder nieuwe weerstanden te creeeren Zonder waarnemer-censor

Hoe kijk je naar de wanorde

Conformering-in mee gaan Gevangen in omgevingswaarden Heersende moraal Intelligentie Invloed omgevingswaarden Ongehecht-niet vastklampend- niet identificerend Oog voor positieve waarden-weerstand Vrijheid als voorwaarde Vrijheids beleving Waardensysteem-matrix Waardentoevoeging-hechting-identificatie Werkelijkheid-echt Zelf-versterking Zonder het zelf – centrum

Conformiteit en vrijheid

Aandacht-achtzaamheid Af-geleid zijn Afgeleide-gebrekkige aandacht Alert op afleiding-focus-bezet zijn Alert voor conflict-verdeeldheid Bevrijding van het zelf(de) -patroon Bezet-bezig zijn Concentratie Dat wat werkelijk is Disssipatie – verlagen/verzwakken energie Een en al aandacht Energie niet verspillen-verspelen Er geen nieuw concept-patroon van maken Focus-afleiding-beperking Het centrum- de sensor Het leven als nieuw zien Hoe het niet werkt Niet willen; moeten, proberen Onderzoek naar het werkelijke Ontdekken- ontwaren van de werkelijkheid Oog voor beweging van angst & verlangen Oog voor inspanning-strijd-streven Oog voor positieve waarden-weerstand Perceptie – doordringen van het feitelijke Toespraken Video & audio Waakzaam zijn voor dualiteit-conflict Waardentoevoeging-hechting-identificatie Waarnemer-censor Wat niet te doen Wijst zich vanzelf Zelf-versterking Zien-zijn zonder woorden-worden Zonder het zelf – centrum Zonder opzet-onbaatzuchtig Zonder psychologische weerstanden Zonder waarnemer-censor

Concentratie; bezet zijn

Alert op afleiding-focus-bezet zijn Beeindiging van de waarnemer-censor Beland in een verbale fiktie-tegenstelling Bevrijden energie Bevrijding van het zelf(de) -patroon Beweging vanuit het niets/de bron Bij de feiten blijven Dat wat werkelijk is De fiktie van het zelf De geest Doorbreken van het patroon Dynamisch leven Dynamische vitale-energie Een en al aandacht Eenduidig-eenvoud Eenvoud van de boodschap Energie niet verspillen-verspelen Fijn-teerheid-subtiliteit Hoe het in zijn werk gaat In een ogenblik In het kort Kwaliteit van aandacht-leven Non-duaal; zonder opzet-dwang Onderzoek naar het werkelijke Ontdekken- ontwaren van de werkelijkheid Ontwaken Opwellende liefde Orienteren op het vitale-essentiele Perceptie – doordringen van het feitelijke Revolutie in het bewustzijn Scheppende levensvreugde Stroom van bewustzijn Toespraken Uit de schaduw van het verleden Uit de stroom Verleden-voorbij Video & audio Vrij van het verleden Vrijheid als voorwaarde Waakzaam zijn voor dualiteit-conflict Waarheid dichtbij Werkelijkheid-echt Zonder doel-eind Zonder dwang-druk-invloed Zonder waarnemer-censor

Stap eens uit het beeld; puur voor de lol

(Ver)-Beelden-Imaginatie Aandacht zonder centrum-belangeloos Aandacht-achtzaamheid Aandachts-energie Aanvaarden noch verzetten Abstractie van de werkelijkheid Alert op afleiding-focus-bezet zijn Alert voor beweging binnen het patroon Alert voor conflict-verdeeldheid Beeindiging van de waarnemer-censor Beland in een verbale fiktie-tegenstelling Bevrijden energie Bevrijding van het zelf(de) -patroon Beweging vanuit het niets/de bron Bij de feiten blijven Brein-verstand op de juiste plaats Dat wat werkelijk is De fiktie van het zelf De vlam-verbranden van het onware Directe-onmiddelijke Doorbreken van het patroon Dynamische vitale-energie Een en al aandacht Elke seconde-gedachte-moment-telt Energie door inzicht Energie niet verspillen-verspelen Energie vergaren-herenigen/verhogen Energie vrij-levend houden Fiktie van de tegenstelling Fiktie van distantie/ waarnemer Focus-afleiding-beperking Geen naamgeving-beschrijving-bedoeling Geen projectie-plan-proces Geen relatie tussen realiteit en werkelijkheid Gewaarzijn – bewaren eenheid/vrijheid Handeling vanuit orde Herhaalde-verkeerde mechanisch energie Het beeld-patroon gebroken Het denkproces; de denker & gedachte Het leven als nieuw zien Het woord-beeld; niet het wezenlijke Hoe het in zijn werk gaat In de verbeelding-het verbale gevangen In lijn met de waarheid In termen van beeindiging – fris nieuw begin Innerlijke orde-harmonie Invloed woorden-beelden Keuzeloos-gewaarzijn Kwaliteit van aandacht-leven Leren Leren-ermee leven Leven vanuit orde Los van de werkelijkheid Magnifieke levenskracht-energie Mutatie van de het brein/hersencellen Naamgeving-beschrijving Niet de tradititionele benadering Niet het woord-beeld Niet omzetten in iets denk-beeldigs Niet willen; moeten, proberen Niet-weten Non-verbaal Observeren- zien wat er in besloten ligt Onbreekbaar-onbeinvloedbaar Onderkennen van de waarheid Onderzoek naar het werkelijke Ongebroken-niet corrupt-ongefragmenteerd Ontdekken- ontwaren van de werkelijkheid Ontladen van het brein Oog voor beweging van angst & verlangen Oog voor de waarnemer-censor Oog voor inspanning-strijd-streven Oog voor kwetsuur Oog voor positieve waarden-weerstand Oplettend-waakzaamheid Opwellende liefde Orienteren op het vitale-essentiele Passieve-alertheid Perceptie – doordringen van het feitelijke Psychologische tijd- het tijdige Rechtstreekse verbinding Regeneratie energie Scheppende levensvreugde Telkens een fris begin Toespraken Verstrikt in jezelf-tijdgebonden Verwerkelijking Video & audio Vlam der gewaarwording Vlam van aandacht Vlam van het leren Volledig helder-eerlijk Volledig zien/zijn-aandachts perspectief Voorbij aktie-reaktie Vrij van beelden Vrij van ervaringen Vrij van het verleden Vrije vernieuwende energie Waakzaam zijn voor dualiteit-conflict Ware verandering-bevrijding Weerstanden oplossen door inzicht Wijst zich vanzelf Wording-worden-woorden Zie het gevaar-de urgentie Zie het onvrije Zien Zien is doen Zien met eigen ogen – hoe het is Zien van het hele bewustzijns-levensproces Zien zoals het feitelijk is Zien-zijn in rust & ruimte Zien-zijn zonder woorden-worden Zijn zonder te worden Zonder beelden-maker Zonder directie Zonder maatstaf-vergelijking Zonder nog meer te verstoren Zonder psychologische weerstanden Zonder tijdsfactor-methode-patroon Zonder tijdsinterval-inmenging Zonder vaste overtuiging Zonder voor-afkeur Zonder waarnemer-censor Zwijgen van het brein

Elke seconde; gedachte telt

Deugzaamheid Doel van het leven Funest psychologisch gezag Intelligentie Leren Licht-verlicht Observeren- zien wat er in besloten ligt Opstandigheid Problemen ontvluchten Respons Traditie Twijfel Vlam van het leren Werkelijkheid-echt Zonder vaste overtuiging

Doel van het leven

Angst en plezier Angst, wil en conflict Beperkt-gebroken-corrupt – perspectief Beperkt-in gebreke zijn Continue inmenging verleden Disharmonie Duaal; opzet-patroon Fragmentatie Heersende moraal Project-proces-opzet Psychologische zekerheid Realiteit-onecht Respons Secundaire duale opzettelijke-denk-dimensie Tijdgeest Verbondenheid-verwantschap Wording & angst

Vol met beelden ; verbondenheid onmogelijk

Video & audio Voorgeschiedenis Werkelijkheid-echt

Met Annie Besant & Rajagopal 1926

(Ver)-Beelden-Imaginatie Aandacht zonder centrum-belangeloos Aandachts-energie Alert op afleiding-focus-bezet zijn Beweging vanuit heelheid-integriteit De kunst van luisteren en zien Doorbreken van het patroon Een en al aandacht Geen conclusies trekken Geen naamgeving-beschrijving-bedoeling Heel zijn- integer Helen-genezen Kwaliteit van aandacht-leven Niet binnen het denkgebied-patroon Niet omzetten in iets denk-beeldigs Niet vertalen naar het oude -vergelijken Niets voor ogen hebben Non-duaal; zonder opzet-dwang Non-verbaal Onbeperkt – niet bepaald-oneindig Onbreekbaar-onbeinvloedbaar Oplettend-waakzaamheid Perceptie – doordringen van het feitelijke Vrij van conflict-verdeeldheid-weerstand Vrij van continuering Werkelijkheid-echt Zien-zijn in stilte Zijn zonder te worden Zonder af te meten- vergelijken Zonder beweegreden-opzet-belang Zonder maatstaf-vergelijking Zonder oordeel Zonder opzet-onbaatzuchtig Zonder ruimte-gesloten Zonder vaste overtuiging Zuiver bewustworden Zwijgen van het brein

Alleen luisteren

Aanvaarden noch verzetten Af-geleid zijn Alles omgekeerd & verdraaid Bang niet te voldoen Bedreigd voelen Begoocheling Beperkt-gebroken-corrupt – perspectief Beperkt-in gebreke zijn Beperkte statische-onvrije energie (patroon) Conflict-verdeeldheid-weerstand Conformering-in mee gaan Continuering Corrupt-Gebroken Dat wat zou moeten De mens Doen alsof-oneerlijk zijn-simuleren Duaal; opzet-patroon Egocentrische aktiviteit Einde aan het lijden Escapisme-ontsnappen aan de pijn Exploitatie- Uitbuiten Fiktie van de tegenstelling Focus-afleiding-beperking Geconditioneerd-beperkt/bepaald Gekwetst-beschadigd-gecorrumpeerd Gewenst-ongewenst gedrag Heersende moraal Herhaalde-verkeerde mechanisch energie Het ego-zelf-echo Hypocrisi Imitatie-niet echt In nood zijn-moeten voldoen Inspanning-proberen-moeite-proces Keuzeloos-gewaarzijn Leed-smart-pijn Leven in tegenstellingen Mythe Niet de andere Niet het andere Niet in nood – moeten voldoen Oog voor verwarring Passieve-alertheid Problemen ontvluchten Realiteit-onecht Schijn van leven Schijnveiligheid-zekerheid Strijd-Ambitie Symboliek Uitsluitend zo – niet anders Veld van denken-bewegen in tijdspatroon Verdorven-ontaard Verstand-intellect verkeerd gebruikt Verwarring Verwording Voorbij aktie-reaktie Wanhoops-energie Wording & angst Zien van het hele bewustzijns-levensproces Zien zoals het feitelijk is Zonder nog meer te verstoren Zonder voor-afkeur

Doen alsof; de leugen waarin wij leven

Aandacht-achtzaamheid Beland in een verbale fiktie-tegenstelling Disssipatie – verlagen/verzwakken energie Ervaring-herhaling Het onmetelijke-onvergelijkbare In gemeenschap staan Invloed woorden-beelden Liefde Met gelijke intensie Met liefdevolle zorg & aandacht Mysterie Tijdloos Uit het niets Universum Van een geheel andere orde Verwringen Ware levende orde Werkelijkheid-echt

Het grote mysterie van het universum

Aanvaarden noch verzetten Alles een probleem-opgave-proces-patroon Continue inmenging verleden De kunst van luisteren en zien Gesprekken Heersende moraal K Keuzeloos-gewaarzijn Naar jezelf luisteren Onzekerheid Oog voor de waarnemer-censor Passieve-alertheid Proberen ‘het’ te bestrijden Proberen ‘het’ te veranderen Proberen te sublimeren-idealisme Revolutie in het bewustzijn Verleden-voorbij Video & audio Vitale-essentiele niet-zekerheid Vlam van aandacht Vlam van het leren Volledig helder-eerlijk Werkelijkheid-echt Zie het gevaar-de urgentie Zien met eigen ogen – hoe het is Zonder dwang-druk-invloed Zonder kennis van goed en kwaad Zonder nog meer te verstoren Zonder psychologisch gezag Zonder voor-afkeur

Zonder de kennis van goed en kwaad

0pwellend-spontaan Alert op afleiding-focus-bezet zijn Alert voor beweging binnen het patroon Alert voor conflict-verdeeldheid Beleven Bevrijding van het zelf(de) -patroon Dwingend-druk-beinvloed Elke seconde-gedachte-moment-telt Fiktie van de tegenstelling Geluk-levensvreugde-blijheid Het feit-de vraag spreekt voor zich Hoe het in zijn werk gaat In een ogenblik In termen van beeindiging – fris nieuw begin Inspanning-proberen-moeite-proces Leren Leren-ermee leven Leven in tegenstellingen Moeizaam Mutorials Niet willen; moeten, proberen Observeren- zien wat er in besloten ligt Ongedwongen Ontdekken – ontwaren Ontsluiering Ontwaken Oog voor beweging van angst & verlangen Oog voor inspanning-strijd-streven Oog voor zelf-projectie Oplettend-waakzaamheid Opzet-beoogd-wordend Perceptie – doordringen van het feitelijke Proberen ‘het’ te bestrijden Proberen ‘het’ te veranderen Proberen te sublimeren-idealisme Proberen te voldoen Proberen-iets na te streven-te verkrijgen Realiteit-onecht Scheppende levensvreugde Streven-strijdigheid/conflict Telkens een fris begin Verdeeld – afgeleid Verkeerde vraag Verstrikt in jezelf-tijdgebonden Verwerven Vlam van het leren Vrij van vergelijking Waakzaam zijn voor dualiteit-conflict Wat het niet is Wat niet te doen Weerstanden oplossen door inzicht Wijst zich vanzelf Zelfwaarneming – observeren van het denkproces Zie het gevaar-de urgentie Zie het onvrije Zien met eigen ogen – hoe het is Zien van wanorde Zonder dwang-druk-invloed Zonder inspanning-moeite-patroon Zonder psychologische weerstanden Zonder strijd

Spontaan vrij van inspanning-strijd-dwang-conflict

Afwijzing-verwijderen Alles een probleem-opgave-proces-patroon Belang van alleen staan Bevrijden energie Eenzaamheid-afgezonderd-isolatie Energie vergaren-herenigen/verhogen Energie vrij-levend houden Feest van voltooiing Heel zijn- integer Helen-genezen Het onbekende-niet gekende Identificatie, vereenzelvigen met Identiteit In de tussentijd Innerlijk onderzoek Onbreekbaar-onbeinvloedbaar Ongebroken-niet corrupt-ongefragmenteerd Ongerept Onmogelijk; niet het mogelijke Ontsluiering Open voor het ongekende Openheid Orienteren op het vitale-essentiele Psychologisch sterven- frisse start Regeneratie energie Reis zonder blauwdruk Uit de schaduw van het verleden Uit de stroom Vrij van ervaringen Vrij van het verleden Zonder meer stoppen Zonder opzet-onbaatzuchtig Zonder resultaat-residu Zonder tijdsinterval-inmenging

Alleen maar niet eenzaam

Angst en plezier Angst, wil en conflict Belast – bezwaard met het verleden Beperkt-gebroken-corrupt – perspectief Beperkt-in gebreke zijn Besef-onderkenning Conditionering-programmering De aard van het zelf Duaal; opzet-patroon Dwingend-druk-beinvloed Fragmentatie Geboeid-fascinatie-focus Gebroken-in gebreke/nood zijn Gewaarzijn – bewaren eenheid/vrijheid Gewenst-ongewenst gedrag Hele structuur van geweld Het denkproces; de denker & gedachte Het Zelf(de) – patroon Inhoud-bewustzijn Isolement-lijden Isolement-lijden ontvluchten Last Maak er geen nieuw patroon van Maak er geen zaak-concept van Oorlog Psychologische tijd- het tijdige Realiseren objecten-denkbeelden Secundaire duale opzettelijke-denk-dimensie Veld van denken-bewegen in tijdspatroon Verleden naar toekomst Verstrikt in jezelf-tijdgebonden Wat het niet is Wat niet te doen Weerklank-echo Worden; bedingen-verkrijgen Wording & angst Zelfwaarneming – observeren van het denkproces Zie het gevaar-de urgentie Zie het kleinzielige-kleingeestige Zie het onvrije Zien met eigen ogen – hoe het is Zoeken van houvast Zonder levensvreugde Zonder psychologische herinnering

Denken; nooit veranderen

(Ver)-Beelden-Imaginatie 0pwellend-spontaan Aandachts-energie Aanvaarden noch verzetten Alles in de taal Alles is nu Beeindiging van de waarnemer-censor Beland in een verbale fiktie-tegenstelling Besef-onderkenning Beweging vanuit heelheid-integriteit Beweging vanuit het hart Beweging vanuit het niets/de bron Brein-verstand op de juiste plaats Buiten het brein Compassie-betrokkenheid Continue inmenging verleden Dat wat werkelijk is De diepte van de dood De geest De schone lei De vlam-verbranden van het onware De waarheid vinden De ware revolutie Deconditionering Diepte van gevoel Doorbreken van het patroon Dynamisch evenwicht Dynamische vitale-energie Echt leven Eenvoud van de boodschap Eerst orde in relaties Elke seconde-gedachte-moment-telt Energie niet verspillen-verspelen Energie vergaren-herenigen/verhogen Ervaring-herhaling Ex-statisch-niet statisch Extase – Ex-statisch Fijn-teerheid-subtiliteit Fragmentatie Fundament van meditatie Geen naamgeving-beschrijving-bedoeling Geluk-levensvreugde-blijheid Heel zijn- integer Helen-genezen Het eeuwige-oneindige Het feit-de vraag spreekt voor zich Het leven als nieuw zien Het onbenoembare Het onmetelijke-onvergelijkbare Het verbale-abstracte-verbeelde Het wezenlijk andere-vrije-ware Het woord-beeld; niet het wezenlijke Hoe het in zijn werk gaat In de tussentijd In gemeenschap staan In lijn met de waarheid In meditatie zijn; levenskunst In termen van beeindiging – fris nieuw begin Innerlijk in vrede zijn Innerlijke orde-harmonie Innerlijke revolutie Invloed woorden-beelden Keuzeloos-gewaarzijn Liefde als revolutie Magnifieke levenskracht-energie Met gelijke intensie Mutorials Naamgeving-beschrijving Natuurlijk-zonder inspanning-moeite-proces Niet afgeleid-verleid Niet binnen het denkgebied-patroon Niet de tradititionele benadering Niet omzetten in iets denk-beeldigs Niet tot beeld reduceren Niet vertalen naar het oude -vergelijken Niet willen; moeten, proberen Niets voor ogen hebben Non-duaal; zonder opzet-dwang Non-verbaal Onbeperkt – niet bepaald-oneindig Onbezwaard – onbelast door het verleden Onbreekbaar-onbeinvloedbaar Onderkennen van de waarheid Ongebroken-niet corrupt-ongefragmenteerd Ongeconditioneerd-onvoorwaarlijk-vrij Ongedwongen Ongerept Onmogelijk; niet het mogelijke Onschuld Ontdekken – ontwaren Ontdekken- ontwaren van de werkelijkheid Ontladen van het brein Ontsluiering Ontvankelijk zijn Ontwaken Oog voor de waarnemer-censor Open voor het ongekende Openheid Oplettend-waakzaamheid Orienteren op het vitale-essentiele Passie Passieve-alertheid Primaire eenduidige-eerlijke dimensie Psychologisch sterven- frisse start Psychologische beeindiging Rechtstreekse verbinding Regeneratie energie Reis zonder blauwdruk Revolutie in het bewustzijn Scheppende levensvreugde Schuldenloos Sensitiviteit Tart iedere beschrijving Telkens een fris begin Tijdloos Uit de schaduw van het verleden Uit de stroom Uit het niets Van een geheel andere orde Vanuit het feitelijke-actuele Vastklampen aan dingen, mensen & ideeen Verbonden met de natuur Verstand-intellect verkeerd gebruikt Verwerkelijking Vitale-essentiele niet-zekerheid Vlam der gewaarwording Vlam van aandacht Vlam van het leren Volheid van het heden-nu Volkomen kalm Volledig helder-eerlijk Volledig zien/zijn-aandachts perspectief Voorbij aktie-reaktie Vrij van beelden Vrij van conflict-verdeeldheid-weerstand Vrij van continuering Vrij van ervaringen Vrij van het verleden Vrij van illussies Vrij van vergelijking Vrije ontplooiing-verwezelijking Vrije vernieuwende energie Vrijheid als voorwaarde Vrijheids beleving Waarheid dichtbij Waarheid handelt Ware communicatie Ware levende orde Ware onbezorgdheid-onverschilligheid Ware verandering-bevrijding Wat het niet is Wat niet te doen Werkelijk anders Wijst zich vanzelf Wording-worden-woorden Zie het gevaar-de urgentie Zien is doen Zien met eigen ogen – hoe het is Zien zoals het feitelijk is Zien-zijn in rust & ruimte Zien-zijn in stilte Zijn zonder te worden Zonder af te meten- vergelijken Zonder beelden-maker Zonder beweegreden-opzet-belang Zonder doel-eind Zonder inspanning-moeite-patroon Zonder maatstaf-vergelijking Zonder nog meer te verstoren Zonder opzet-onbaatzuchtig Zonder psychologisch gezag Zonder ruimte-gesloten Zonder strijd Zonder tijdsfactor-methode-patroon Zonder tijdsinterval-inmenging Zonder voor-afkeur Zonder waarnemer-censor Zonder zelfcontrole Zuiver bewustworden Zwijgen van het brein

In verbinding komen met het onmetelijke

(Ver)-Beelden-Imaginatie Af-geleid zijn Afstomping Afwijzing-verwijderen Alles omgekeerd & verdraaid Angst & verlangen Angst niet iets te zijn Angst, wil en conflict Beeldvormer-maker Beeldvorming-imaginatie Begoocheling Beland in een verbale fiktie-tegenstelling Belast – bezwaard met het verleden Beperkt gefixeert handelen Beperkt-gebroken-corrupt – perspectief Beperkt-in gebreke zijn Beweging vanuit heelheid-integriteit Bezet-bezig zijn Brein Brein-verstand op de juiste plaats Conceptualisering Conclusies trekken Conditionering-programmering Conflict-verdeeldheid-weerstand Conformering-in mee gaan Continue inmenging verleden Continuering Controle Corrupt-Gebroken De fiktie van het zelf Desintegratie Duaal; opzet-patroon Dwingend-druk-beinvloed Ervaring-herhaling Geconditioneerd-beperkt/bepaald Geen relatie tussen realiteit en werkelijkheid Geen vernieuwing; frisheid Geen voltooing Gewenst-ongewenst gedrag Heel zijn- integer Helen-genezen Het beeld-patroon gebroken Het centrum- de sensor Het denkproces; de denker & gedachte Het ego-zelf-echo Het idee/illusie van afscheiding Het verbale-abstracte-verbeelde Het woord-beeld; niet het wezenlijke Het Zelf(de) – patroon Hoe het niet werkt In stand houden-monitoren Invloed woorden-beelden Isolement-lijden ontvluchten Los van de werkelijkheid Maak er geen nieuw patroon van Maak er geen zaak-concept van Maatstaf Materialistisch Mechanisch-dwangmatig handelen Meten-afmeten-criteria Mutorials Naamgeving-beschrijving Niet bezet/geboeid zijn Niet de andere Niet het andere Niet het woord-beeld Niet omzetten in iets denk-beeldigs Niet tot beeld reduceren Niets voor ogen hebben Onbeperkt – niet bepaald-oneindig Onbreekbaar-onbeinvloedbaar Ontladen van het brein Ontoereikendheid Onwaar-onecht Oog voor verwarring Oorzaak van conflict & verdeeldheid Proberen-iets na te streven-te verkrijgen Psychologische authoriteit Psychologische beeindiging Psychologische weerstand Psychologische zekerheid Realiseren objecten-denkbeelden Realiteit-onecht Secundaire duale opzettelijke-denk-dimensie Slijtage van het brein Speculatief-suggestief Statisch-gefixeerd Steeds suffer Streven-strijdigheid/conflict Stroom van bewustzijn Tot stand-komen zelf Uitsluitend zo – niet anders Vastklampen aan dingen, mensen & ideeen Veld van denken-bewegen in tijdspatroon Verleden naar toekomst Vernietiging Versluiering Verstand-intellect verkeerd gebruikt Verstikking Verstrikt in jezelf-tijdgebonden Veruiterlijking – alleen het beeld-plaatje Verwarring Verwording Verwringen Vicieuse circel Vrij van beelden Vrij van continuering Waarnemen-controleren Waarnemer-censor Wat het niet is Wat niet te doen Wil Worden; bedingen-verkrijgen Wording & angst Wording-worden-woorden Zelf-versterking Zie het onvrije Zie het oppervlakkige Zien zoals het feitelijk is Zijn zonder te worden Zonder beelden-maker Zonder beweegreden-opzet-belang Zonder werkelijkheidswaarde Zwijgen van het brein

Werkelijkheid; alleen zonder denken

(Ver)-Beelden-Imaginatie Aandacht zonder centrum-belangeloos Aanvaarden noch verzetten Alert voor beweging binnen het patroon Beeindiging van de waarnemer-censor Besef-onderkenning Bevrijden energie Bevrijding van het zelf(de) -patroon Beweging vanuit het hart Beweging vanuit het niets/de bron Brein-verstand op de juiste plaats De diepte van de dood De geest De vlam-verbranden van het onware De waarheid vinden Deconditionering Diepte van gevoel Dynamisch evenwicht Echt leven Een en al aandacht Elke seconde-gedachte-moment-telt Energie door inzicht Energie niet verspillen-verspelen Energie vergaren-herenigen/verhogen Energie vrij-levend houden Ex-statisch-niet statisch Fijn-teerheid-subtiliteit Fiktie van distantie/ waarnemer Fundament van meditatie Geen methode-mechaniek-proces Geluk-levensvreugde-blijheid Gewaarzijn – bewaren eenheid/vrijheid Gewenst-ongewenst gedrag Heel zijn- integer Het beeld-patroon gebroken Het leven als nieuw zien Het onbekende-niet gekende Het onbenoembare Het onmetelijke-onvergelijkbare Hoe het in zijn werk gaat Hoe het niet werkt In de tussentijd In meditatie zijn; levenskunst In termen van beeindiging – fris nieuw begin Innerlijk onderzoek Innerlijke orde-harmonie Innerlijke revolutie Introspectie Keuzeloos-gewaarzijn Komt onuitgenodigd-manifestatie Kwaliteit van aandacht-leven Loslaten Magnifieke levenskracht-energie Mutatie van de het brein/hersencellen Mutorials Natuurlijk-zonder inspanning-moeite-proces Negatie-niet op ingaan Niet afgeleid-verleid Niet bezet/geboeid zijn Niet binnen het denkgebied-patroon Niet de tradititionele benadering Niet eerlijk-vanuit het echo Niet het woord-beeld Niet vertalen naar het oude -vergelijken Niet willen; moeten, proberen Niets voor ogen hebben Non-duaal; zonder opzet-dwang Observeren- zien wat er in besloten ligt Onderzoek naar het werkelijke Ongebroken-niet corrupt-ongefragmenteerd Ongeconditioneerd-onvoorwaarlijk-vrij Ongehecht-niet vastklampend- niet identificerend Onmogelijk; niet het mogelijke Ontdekken – ontwaren Ontladen van het brein Ontsluiering Oog voor de waarnemer-censor Open voor het ongekende Openheid Orienteren op het vitale-essentiele Passieve-alertheid Psychologische beeindiging Regeneratie energie Revolutie in het bewustzijn Telkens een fris begin Tijdloos Toespraken Uit de schaduw van het verleden Uit de stroom Uit het niets Van een geheel andere orde Vanuit het feitelijke-actuele Veld van denken-bewegen in tijdspatroon Verleden-voorbij Verwrongen-verkeerde-gedwongen energie Video & audio Vitale-essentiele niet-zekerheid Vlam der gewaarwording Vlam van aandacht Vlam van het leren Volheid van het heden-nu Volledig helder-eerlijk Volledig in staat-verantwoordelijk Volledig zien/zijn-aandachts perspectief Voorbij aktie-reaktie Vrij van beelden Vrij van conflict-verdeeldheid-weerstand Vrij van continuering Vrij van ervaringen Vrij van illussies Vrij van traditie Vrij van vergelijking Vrije ontplooiing-verwezelijking Vrije vernieuwende energie Waarheid Waarheid handelt Waarnemen-controleren Waarnemer-censor Ware adequate handeling Ware goedheid Ware intelligentie als kompas Werkelijk anders Werkelijkheid-echt Zie het gevaar-de urgentie Zien is doen Zien zoals het feitelijk is Zien-zijn in stilte Zonder af te meten- vergelijken Zonder beweegreden-opzet-belang Zonder het zelf – centrum Zonder identificatie Zonder inspanning-moeite-patroon Zonder nog meer te verstoren Zonder psychologische weerstanden Zonder resultaat-residu Zonder tijdsfactor-methode-patroon Zonder tijdsinterval-inmenging Zonder voor-afkeur Zonder waarnemer-censor Zonder zelfcontrole Zwijgen van het brein

Meditatie; niet wat je denkt

Afgeleide mechanische-dwangmatige denkenergie Angst en plezier Beperkt gefixeert handelen Beperkt-gebroken-corrupt – perspectief Beperkt-in gebreke zijn Competitie Conformering-in mee gaan De mens De muur-blokkade Disharmonie Disssipatie – verlagen/verzwakken energie Geconditioneerd-beperkt/bepaald Gefrustreerde-geblokkeerde energie Gevangen in omgevingswaarden Gewenst-ongewenst gedrag Heersende moraal Herhaalde-verkeerde mechanisch energie Invloed omgevingswaarden Niet de andere Niet het andere Oorzaak van conflict & verdeeldheid Realiteit-onecht Schijn van leven Schijnveiligheid-zekerheid Statisch-gefixeerd Streven-strijdigheid/conflict Stroom van bewustzijn Succes Totaliteit van bestaan Uitsluitend zo – niet anders Veld van denken-bewegen in tijdspatroon Verwrongen-verkeerde-gedwongen energie Waardensysteem-matrix Waardentoevoeging-hechting-identificatie Wanhoops-energie

Succes en mislukking

Afwijzing-verwijderen De waarheid vinden Fiktie van de tegenstelling Hoe het in zijn werk gaat Leven in tegenstellingen Negatie-niet op ingaan Onwaar-onecht Passieve-alertheid Primaire eenduidige-eerlijke dimensie Waarheid Ware levende orde Ware verandering-bevrijding Werkelijk anders Werkelijkheid-echt Zie het gevaar-de urgentie Zonder meer stoppen

Onwaar en waar

2e seminar Gesprekken Los Alamos 1984

J. Krishnamurti – Los Alamos 1984, Tweede seminar met wetenschappers – Schepping

Conformering-in mee gaan Disharmonie Escapisme-ontsnappen aan de pijn Het idee/illusie van afscheiding Hoe het in zijn werk gaat Imitatie-niet echt Intelligentie Invloed omgevingswaarden Inzicht – licht Liefde Oog voor positieve waarden-weerstand Problemen ontvluchten Schoonheid Vervulling Waardensysteem-matrix Waarheid Ware intelligentie als kompas Weerklank-echo Weerstanden oplossen door inzicht Zien van het hele bewustzijns-levensproces

Inzicht in disharmonie

Besef-onderkenning Echt leven Gedrag Innerlijk onderzoek Innerlijke orde-harmonie Innerlijke revolutie Leven in duisternis Ontsluiering Onwaar-onecht Passieve-alertheid Vasthouden aan het niet-vitale/dode Verlichting Versluiering Werkelijkheid-echt Zie het gevaar-de urgentie Zonder werkelijkheidswaarde

Gedrag: de weg van het leven

(Ver)-Beelden-Imaginatie Aandacht zonder centrum-belangeloos Aandacht-achtzaamheid Aandachts-energie Besef-onderkenning Beweging vanuit het niets/de bron Dat wat werkelijk is Dynamische vitale-energie Een en al aandacht Energie niet verspillen-verspelen Energie vergaren-herenigen/verhogen Geen naamgeving-beschrijving-bedoeling Het onbekende-niet gekende Het onbenoembare Het onmetelijke-onvergelijkbare Hoe het in zijn werk gaat In de tussentijd In het kort In meditatie zijn; levenskunst Kwaliteit van aandacht-leven Magnifieke levenskracht-energie Natuurlijk-zonder inspanning-moeite-proces Niet eerlijk-vanuit het echo Niet van deze wereld Niet willen; moeten, proberen Niet-weten Non-verbaal Ommekeer-inkeer Ontdekken- ontwaren van de werkelijkheid Orienteren op het vitale-essentiele Stap eruit Tart iedere beschrijving Video & audio Volheid van het heden-nu Vrij van beelden Vrij van ervaringen Vrij van illussies Vrij van traditie Vrije vernieuwende energie Vrijheid als voorwaarde Vrijheids beleving Ware verandering-bevrijding Werkelijkheid-echt Zien-zijn in rust & ruimte Zien-zijn in stilte Zijn zonder te worden Zonder inspanning-moeite-patroon Zonder psychologische weerstanden Zonder tijdsfactor-methode-patroon Zonder tijdsinterval-inmenging Zonder waarnemer-censor Zonder zelfbeeld-onbeschadigd

Aandacht, stilte & het andere

Aanvaarden noch verzetten Afwijzing-verwijderen Alert op afhankelijkheid-hechting-identificatie Alert op afleiding-focus-bezet zijn Alert voor beweging binnen het patroon Alert voor conflict-verdeeldheid Beweging van het verlangen-begeerte Beweging vanuit het hart Beweging vanuit het niets/de bron Bewustzijn zonder inhoud Dat wat werkelijk is De geest Direct oplossen ieder probleem Doorbreken van het patroon Dynamisch evenwicht Dynamisch leven Dynamische vitale-energie Echt leven Elke seconde-gedachte-moment-telt Energie niet verspillen-verspelen Energie vrij-levend houden Geen projectie-plan-proces Het leven als nieuw zien Hoe het in zijn werk gaat Hoe het niet werkt In de tussentijd In termen van beeindiging – fris nieuw begin Innerlijke orde-harmonie Introspectie Keuzeloos-gewaarzijn Magnifieke levenskracht-energie Mutorials Negatie-niet op ingaan Niet de tradititionele benadering Niet eerlijk-vanuit het echo Niet mechanisch-dwangmatig Niet willen; moeten, proberen On-eindig-zonder oog-merk Ongebroken-niet corrupt-ongefragmenteerd Ongehecht-niet vastklampend- niet identificerend Onmogelijk; niet het mogelijke Ontdekken – ontwaren Ontdekken- ontwaren van de werkelijkheid Ontwaken Oog voor beweging van angst & verlangen Oog voor de waarnemer-censor Oog voor inspanning-strijd-streven Oog voor kwetsuur Oog voor menselijke relatie Oog voor positieve waarden-weerstand Oog voor registratie-toe/aanrekenen Oog voor zelf-projectie Open voor het ongekende Openheid Oplettend-waakzaamheid Orienteren op het vitale-essentiele Passieve-alertheid Perceptie – doordringen van het feitelijke Telkens een fris begin Tijdloos Toespraken Uit de stroom Uit het niets Verschoond blijven Verwerkelijking Video & audio Vitale-essentiele niet-zekerheid Vlam van aandacht Vlam van het leren Volheid van het heden-nu Volkomen kalm Volledig helder-eerlijk Volledig in staat-verantwoordelijk Volledig zien/zijn-aandachts perspectief Volwaardig Volwassenheid Voorbij aktie-reaktie Vrij van het verleden Vrij van traditie Vrij van vergelijking Vrije ontplooiing-verwezelijking Vrije vernieuwende energie Vrijheid als voorwaarde Waakzaam zijn voor dualiteit-conflict Ware intelligentie als kompas Ware levende orde Wat niet te doen Weerstanden oplossen door inzicht Zie het gevaar-de urgentie Zien is doen Zien zoals het feitelijk is Zien-zijn in stilte Zonder hechting-toeeigening-identificatie Zonder houvast te zoeken Zonder idealisme-sublimatie Zonder identificatie Zonder inspanning-moeite-patroon Zonder maatstaf-vergelijking Zonder oordeel Zonder opzet-onbaatzuchtig Zonder psychologisch gezag Zonder psychologische weerstanden Zonder strijd Zonder te registreren-vast te leggen Zonder tijdsfactor-methode-patroon Zonder tijdsinterval-inmenging Zonder uit te nodigen Zonder vaste overtuiging Zonder voor-afkeur Zonder zelfbeeld-onbeschadigd Zonder zelfbescherming

Elk moment beeindigen

(Ver)-Beelden-Imaginatie Aandacht zonder centrum-belangeloos Aandacht-achtzaamheid Angst & verlangen Een en al aandacht Geconditioneerd-beperkt/bepaald Het beeld-patroon gebroken Kwaliteit van aandacht-leven Leven zonder angst Niet de andere Niet het andere Niet het woord-beeld