Nieuwe energie

Energie ontspringt waar een mogelijkheid is tot verandering; waar geen verandering mogelijk is kwijnt en verflauwt de energie.

Innerlijke revolutie, hst. 1 Innerlijke revolutie, blz 56, r.31

Timeless Today