Tart iedere beschrijving

Het is iets zeer merkwaardigs, als je er op stuit. Ik kan erop ingaan, maar de beschrijving is niet het beschrevene. Het is aan jou dit alles te leren door jezelf te observeren – geen boek, geen leraar kan je hierbij helpen. Wees van niemand afhank­elijk, wordt geen lid van een spirituele organisatie; men dient dit alles uit zich zelf te leren. De geest zal ongelooflijke dingen ontdekken. Daarom moet er geen versplinte­ring zijn, maar geweldige stabiliteit, snelheid en beweeglijkheid. Voor zo’n geest bestaat er geen tijd en daardoor heeft leven een volkomen andere betekenis.

Meditaties, 58, blz. 88, r.1

Timeless Today