Hechting en leed

Het woord gehechtheid betekent ‘vasthoudend aan’ niet alleen lichamelijk maar ook psychologisch afhankelijk zijn van iets.

Als we er in onszelf diep op ingaan zien we dat een van de voornaamste factoren van dit lijden gehechtheid is – gehecht­heid aan ideeen, conclusies, aan ideologieen die optreden als zekerheid; en als die zekerheid bedreigd wordt is er een bepaald soort lijden.

Waarheid en werkelijkheid, H.8, blz. 120, r.1

Timeless Today