Gezag breekt wat intact is.

Gezag is het breken wat intact, wat heel, wat volledig is – zoals het gezag van de leerkracht op school,  of het gezag van een doelstelling of ideaal, of van degene die zegt dingen te weten of het gezag van een instelling. De door gezag uitgeoe­fende druk, onder welke vorm ook, dat is wat de dingen ver­vormt en daardoor corrumpeert. Gezag ontkent principieel menselijke vrijheid

authoriteit

Brieven aan de scholen, 1 februari 1979,blz.46, r.28

Timeless Today