Geluk vinden is niet egoistisch
Door Redactie Op 24 feb, 2020 Om 01:45 PM | Gecategoriseerd als Afscheid van het verstandelijke-rationele-opzettelijke, Alert voor beweging binnen het mechanische-degeneratieve denkpatroon, Alleen als je het zelf ontdekt-gewaarwordt, Alleen staan, Alles verward: strijd-verkregen, Bewust van het feitelijke-wat is, De feiten onder ogen zien, Deconditionering; uit het systeemgeheugen, verstand-ratio, Een heldere, scherpe & daadkrachtige geest, Egoistisch- status verzamelen, Ex-statisch-niet statisch/resultaatgericht, Geconditioneerd-in een afhankelijke staat gebracht, Geluk-levensvreugde-blijheid, Harmonie, Het Zelf(de) - geheugen-echo-ego, In hetzelfde schuitje, Inhoud zelfbewustzijn; content-voorkeur, Loochening van de ratio-het beeld/resultaat denken, Meer of niet meer vanuit de wil-keuze-ratio, Niet hetzelfde doen-bloesem dragen, Niet van horen zeggen, Niets van dat alles, geen projectie, Nooit vragen 'hoe', Ongeconditioneerd-onvoorwaarlijk-vrij-onbesmet, Ontkrachten van het verhaal-de voorstelling, Ontwaken, Onvrede, Oog voor de fatale verstandelijke machinerie, Proefondervindelijk-ondekken, Uit de verstandelijke machinerie-ratio, Verwerkelijking, Vlam van onvrede, Volledig in staat-verantwoordelijk, Volledige aandacht of afgeleid-afwezig, Vrij van afhankelijkheid, Waarheid-werkelijkheid-leven, Ware levende orde, Werkelijkheid; echt zijn, Zie alle implicaties & verwevenheden van de ratio-brein-geheugen werking, Zie het pathetische-illusieve, Zonder het zelf-ego identificatie | Met 0 Comments

Gij kunt harmonie vinden te midden der conflicten van de wereld, door te begrijpen, dat die harmonie niet buiten u zelf ligt en dat zij alleen door uw eigen inspanning kan worden verwezenlijkt. Zelfs al was de wereld ideaal ingericht en georganiseerd, dan zoudt ge nog verwarring in u zelf scheppen. Maar wanneer ge in u zelf tot harmonie zijt gekomen, dan kunt ge vol vrede in deze wereld leven. Gij moet in u zelf harmonie zoeken en dat is het enige, waarmede ge helpt harmonie in de wereld te brengen. Het individuele probleem is het wereldprobleem.

Als het individu geluk heeft gevonden en in zich orde heeft geschapen, dan zal hij orde brengen in de wereld om hem heen en door anderen te helpen, hun eigen individuele problemen op te lossen, zal hij tot de oplossing van het wereldprobleem bijdragen. Gij denkt, dat in het zoeken naar bevrijding van het „zelf” een ondergrond van egoisme is, gij denkt, dat het zelfzuchtig is altijd gelukkig te zijn; gij denkt, dat vrij zijn van alle smart en strijd een desertie uit de wereld is. Dat is een misverstand. Bevrijding is juist het tegengestelde van het besef van het „zelf”, van de ik-heid. Het is de hoogst bereikbare werkelijkheid voor allen.

Geluk is de enige Waarheid, onvoorwaardelijk, onbeperkt, eeuwig. Is er thans geen chaos? Wanneer de grondslag zwak is, stort het gebouw ineen. Houd uw geest en hart waakzaam. Zie de geweldige verwarring, die door zoveel nietige doeleinden, ijdele strijd, en voorbijgaand genot veroorzaakt wordt! En dat noemt gij orde?  Neen vriend, als de enkeling verwezenlijking zoekt, zal hij, waar hij ook is, orde stichten, al zal die orde misschien tot stand moeten komen, langs de weg van grote ontevredenheid.

Van waarheid en leven, blz. 156, r. 15

Timeless Today