Denken op de juiste plaats

We moeten dus heel goed inzien, welke plaats het denken toe­komt; het is op zijn plaats op het gebied van de kennis, techniek en zulke zaken. Maar in de psychische structuur van de mens komt het denken geen enkele plaats toe.

rightplace

leven en sterven, H.14, r. 12

Timeless Today