U bent in ' Onwetendheid ' rubriek

Wanneer de domheid verdwenen is, is er intelligentie. De mens echter die dom is en probeert intelligent te zijn, is nog steeds dom. Domheid kan nooit veranderd worden in wijsheid; wijsheid, intelligentie, bestaat alleen wanneer aan domheid een einde komt. De mens die dom is en probeert intelligent te zijn, wijs te zijn, kan dat […]

Door Redactie Op 18 mrt, 2020 Om 12:50 AM | Gecategorizeerd als Denken/denker, Emoties, Onwetendheid, Realiteit | Met 0 Comments

Onwetendheid is het je niet bewust zijn van hoe je denken en emoties werken.   Voorbij geloof en traditie, blz.81, r.1 Jiddu Krishnamurti

Door Redactie Op 20 jan, 2019 Om 09:16 PM | Gecategorizeerd als Angst & wil, Conditionering, Hebzucht, Onwetendheid, Op bepaalde-beperkte wijze, Realiteit | Met 0 Comments

Onwetendheid is het je niet bewust zijn van het conditioneringsproces, dat bestaat uit talloze verlangens, angsten, hebzuchtige herinneringen enzovoorts. Voorbij geloof en traditie,  blz 74,  r. 10

Door Redactie Op 16 jan, 2016 Om 10:19 PM | Gecategorizeerd als Negatie-niet op ingaan, Ommekeer, Onwetendheid, Proberen 'het' te veranderen, Respons | Met 0 Comments

Er is alleen een negatieve benadering. Dat wil zeggen dat je je er integraal van bewust wordt hoe angst of onwetendheid werkt. Dit bewustzijn is geen poging om te overwinnen , te vernietigen of een substituut te vinden. Het is een stilheid waarin je accepteerd nog verwerpt, een integrale rust van keuzeloosheid. Dit bewustzijn doorbreekt […]

Door Redactie Op 21 mrt, 2010 Om 10:20 AM | Gecategorizeerd als Aandacht, Inzicht-bewustwording, Kennis, Leren, Luisteren, Onwetendheid, Werkelijkheid, Weten | Met 0 Comments

Aandacht betekent opletten, gadeslaan, luisteren en leren. Uit boeken kun je heel wat leren, maar er bestaat een soort leren, dat oneindig snel en helder is en waarin van onwetenheid helemaal geen sprake is. Aandacht voorondersteld gevoeligheid, die een diepte aan je gewaarwordingen geeft, die de altijd met onwetenheid verbonden kennis je nooit geven kan. […]