Alles wat gezegd is in een heel ander licht

Het moet volkomen helder zijn dat geen enkel proces, geen enkele discipline of meditatie je dichter bij Waarheid brengt, bij God, of welke naam je er ook aan wilt geven. Waarheid is veel te immens en gaat alle voorstelling te boven. Waarheid tart elke beschrijving, is niet te boekstaven, niet in woorden te vatten. Dus je komt niet dichter bij waarheid door middel van welke omslachtige methode of welke opoffering, discipline, goeroe ook. ]e moet er klaar voor zijn en dan zal zij komen. De geest kan door geen enkel trucje, door geen enkele beheersing, deugd, dwang en vorm van verdringing tot waarheid komen. Het is essentieel om dit te begrijpen.

Het enige wat de geest kan doen is kalm zijn – maar niet met de intentie om waarheid te ontvangen. En dat is een van de allermoeilijkste dingen, omdat wij denken waarheid meteen te kunnen ervaren als we bepaalde dingen doen. Waarheid is, net als liefde, niet te koop.

En als dat vanaf het begin glashelder is voor jou en mij, krijgt wat ik te zeggen heb een heel andere, heel uitgesproken betekenis. Zo niet, dan zul je innerlijk in een staat van tegenstrijdigheid verkeren. je denkt dat er zoiets is als waarheid, God, een onvergankelijke staat en dat  die wel bereikt door
jezelf te disciplineren en allerlei vormen van beoefening te doen maar waarheid is niet te koop je kunt nog zoveel vrome toewijding, opofferings-gezindheid, kennis of deugd hebben, een geest die tot waarheid wil komen moet vrij en onbegrensd zijn, zonder beperking, zonder conditionering. Het hele gevoel dat er iets te verwerven valt moet stoppen, maar niet met de bedoeling dat je dan ontvangt. Als we dit ten diepste zouden begrijpen, zouden we zien hoe buitengewoon deze scheppingskracht van de geest is. Dan zouden we werkelijk weten hoe we de geest bevrijden, zodat die heel alert en wakker is, nooit bezig met vragen, zoeken, eisen.

Waarheid is een land zonder wegen, blz. 56, r.9

 

Timeless Today